Na lokaciji Zdenčec ekshumirano 66 žrtava komunističkog jugoslavenskog režima (ubijani hitcem u glavu i tupim predmetima)

Vrijeme:1 min, 51 sec

Na lokaciji Zdenčec ekshumirani su posmrtni ostaci 66 žrtava komunističkog jugoslavenskog režima.  Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, u suradnji s drugim nadležnim institucijama je tijekom 2018. godine, provodila  terenske aktivnosti na području podsljemenske zone u Zagrebu na lokaciji Zdenčec.

Probnim iskapanjima i pronalaskom posmrtnih ostataka potvrđeno je da postoji masovno grobište na lokaciji Zdenčec, te su ekshumirani posmrtni ostaci 66 žrtava komunističkog jugoslavenskog režima

Svi posmrtni ostaci ekshumirani tijekom ovih terenskih istraživanja otpremljeni su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu na stručnu obradu i pripremu za dostojnu sahranu.

Foto2. Ministarstvo hrvatskih branitelja Zdenčec iskapanje žrtava.

Na Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritativnih režima 2019., u cintoru župne crkve u Gračanima pokopani su posmrtni ostaci 294 žrtve ekshumirane na području Gračana koje su ubijene tijekom Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja pod komunističkim jugoslavenskim režimom. Među njima su sahranjeni i ostaci 66 žrtava iz masovnog grobišta Zdenčec. Uz komemoraciju i ispraćaj posmrtnih ostataka, javnosti su prvi put predstavljene lokacije masovnih stratišta s potresnim, uznemirujućim fotografijama žrtava.

Ekshumaciju posmrtnih ostataka organizirala je Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja te se prilikom istraživanja koje je trajalo od 2013. do 2018. godine vodilo i autentičnim zapisima župljanina Gračana pokojnog Miroslava Haramije. Prema njihovim zapisima u masovnim i pojedinačnim grobnicama na području Gračana nalazi se najmanje 738 osoba ubijenih 1945. godine pod komunističkim režimom.

Pokopani posmrtni ostaci pronađeni su na lokacijama Krivićev brijeg – 30 osoba, Obernjak – 41 osoba, Peščenka – 95 osoba, Gračani-Banjaluka – 24 osobe, Zlodijev breg – 35 osoba, Zdenčec – 66 osoba, Gračansko dolje – 3 osobe.

Kroz terenska istraživanja, probna iskapanja i ekshumacije pregledalo više od 11.000 m² na ovom području. „Bili su potrebni sati i dani rada kako bi se pregledale, antropološki i medicinski obradile kosti ovih žrtava. Pregledom 63.000 koštanih elemenata utvrđen je broj žrtava, njihova dob i spol te su utvrđene i evidentirane ozljede. Među žrtvama je 63 maloljetnika, od kojih čak 16 djece mlađe od 14 godina te dvije žene. Najmanje 112 osoba ubijeno je hitcem u glavu, a mnoge su ubijene tupim predmetima o čemu svjedoče brojne ozljede na kostima.

https://komunistickizlocini.net/Hrvatsko nebo