Ljubav ili rascjep između višeg svećenstva i naroda?

Vrijeme:1 min, 49 sec

 

 

U Veliki četvrtak Isus je uspostavio sveti Red. Mogli bismo reći da je današnji dan – Dan svećenikā. Što očekujemo od naših hrvatskih svećenika? Samo ono što je rekao biskup Slobodan Štambuk na Bleiburgu 17. svibnja 2008.:

„Dolazim kao čovjek koji ima ljubav prema dvije velike stranke, dvije stranke i strane koje zastupam i u ime kojih Bleiburgu pristupam: jedna stranka je moja Crkva. Moja Crkva katolička koju kao majku volim i čije principe domišljam uvijek i ponovno nabrajajući sebi i drugima. 

Dolazim i u ime druge značajne i meni prevažne ’stranke’. Ta je stranka moj narod, moj narod hrvatski i Domovina u kojoj živim i ja i moj narod. Moje dvije velike stranke: Crkva i moj narod! Crkva koju je osnovao moj Učitelj Isus Krist, koji mi primjer daje kako se voli, kako se cijeni, kako se zastupa – svoj narod! Isus Krist koji je plakao nad sudbinom svojega naroda, naroda zasužnjenoga, čije su granice bile u rukama tada moćnog Rima, čiju je vlast u Jeruzalemu zastupao Poncije Pilat.

… Zašto sam ovdje danas? Što me je dovelo na ovo mjesto sjećanja? Dovela me je ljubav prema mojem narodu… Dovela me moja Crkva koja je bila, koja jest i koja želi ostati uz svoj narod! Dovela me Crkva koja želi biti sa svojim narodom u dobru i u zlu, u zdravlju i u bolesti, rečeno jezikom ženidbenog slavlja, rečeno jezikom bračne vjernosti. Jer moj je narod već dugi niz stoljeća vjenčan s ovom mojom Crkvom. Moja Crkva je “udata” za moj narod.“

U ovim danima, mjesecima, pa i godinama, u kojima se osjeća sve veći rascjep između naroda i višeg svećenstva, između običnih vjernika i njima pomalo sve daljih pastira, između stada i duhovnih pastira, između naroda Božjeg i episkopata, možemo poželjeti svima upravo to. Poželjeti da si svi svećenici, a to znači i biskupi, iznova posvijeste čemu služi njihova služba. Na što je i na koga je, osim na Krista-Boga, usmjerena njihova posvećenost. I bez koga ona ne bi ni imala pravoga smisla. Kao što ni Kristov dolazak na ovaj svijet, njegovo Utjelovljenje, njegova Muka, Smrt i Uskrsnuće ne bi imali smisla da nisu bili – „za nas“.

 

(MO)/Hrvatsko nebo