Događanja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Vrijeme:1 min, 6 sec

 

Nakon odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa o suspenziji s dužnosti dekanice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vesne Vlahović-Štetić zbog “ozbiljnog i trajnog kršenja zakona i Statuta Sveučilišta u Zagrebu” te na temelju presude Županijskog suda u Zagrebu za mobing prof. dr. sc. Ante Čovića i čitavog niza drugih slučajeva, Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovao je svoga prorektora prof. dr. sc. Miljenka Šimpragu za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta. Vršitelj dužnosti dekana – nakon konzultativnih sastanaka sa zaposlenicima i studentima fakulteta – sazvao je sjednicu Fakultetskog vijeća 22. srpnja 2020.

Međutim, tu je sjednicu Fakultetskog vijeća bio primoran prekinuti nakon što njegov prijedlog dnevnog reda Vijeće nije prihvatilo. Rezultat glasovanja bio je 30 članova vijeća glasovali su ”za”, 43 ”protiv”, a 10 je bilo ”suzdržanih”. Iako je v.d. dekana kao predsjedavatelj Vijeća isticao važnost usvajanja dnevnog reda, a u koji je uključio i ogromnu većinu predloženih dopuna od strane grupe vijećnika, a koje se tiču najvažnijih pitanja o budućnosti Fakulteta i njegovom normalnom funkcioniranju – članovi Vijeća nisu to prihvatili. Time je v.d. dekana jasno pokazao da Fakultetom namjerava upravljati sukladno statutom i zakonima te legalno i legitimno upravljati Filozofskim fakultetom, a protiv opstrukcija koje dolaze od strane pojedinih grupacija na fakultetu.

 

FILOZOFSKI BEZ CENZURE

 

A.B./Hrvatsko nebo