Maria Dubravac: VUKOVARSKA GOLUBICA

Vrijeme:36 sec

 

VUKOVARSKA GOLUBICA

Ti si žena, čvrsta stijena,
Brižna majka, mučenica,
Sjajna zvijezda svih vremena,
Vukovarska golubica.

Ti si žena što sred rata
K srcu svinu bolne, mrtve,
Ti si knjiga gdje su krvlju
Upisane teške žrtve.

Ti si žena heroina
Vrijedna slave, poštovanja,
Tebi pjeva Domovina
Tebi se i Nebo klanja.

Ti si ptica čija krila
Prostrla se sred ravnica,
Hrabra žena, bijela vila,
Vukovarska golubica

I kad dušman čast ti uze,
Ponižena kad si bila,
Ti obrisa gorke suze
I ostade roda vila.

Ti si gorda Hrvatica
Kroaciji dar od Boga,
Slobode nam čuvarica,
Kćerka roda hrvatskoga.

Ti si Ti si ptica čija krila
Rastrla se sred ravnica,
Hrabra žena, bijela vila,
Vukovarska golubica.

Maria Dubravac/Hrvatsko nebo