Z. Uvanović: Važnost poznavanja djelovanja i obrane od političkih kultova

Vrijeme:13 min, 29 sec

Politika i kultovi

Općenito riječ “kult” ima negativno značenje i obilježava grupu ljudi, okupljenih oko novih radikalnih religioznih, spiritualnih, društvenih, političkih ili ekonomskih pogleda, koji odstupaju od ustaljenih društvenih, moralnih i razvojnih civilizacijskih spoznaja i normi. Grupa vjeruje i slijedi predvodnika ili vođu, jer ih privlači koristeći se metodama manipulacija uma. Pod manipulacijama se smatra djelovanje vođe koji putem iluzionističkih, lažnih ili neprovjerenih obećanja navodi grupu u cilju prihvaćanja novih radikalnih pogleda na svijet i život. Mentalno stanje grupe sljedbenika tijekom vremena se mijenja i poprima patološko ponašanje, nesposobno za realno i vlastito sagledavanje sredine i vanjskih događaja. Metode manipulacije članova i metode liječenja od djelovanja religioznih kultova, slične su ali daleko složenije, tragičnije i teže kod svih oblika političkih kultova.

Povezanost religioznih i političkih kultova

Kultovi, općenito, mogu biti religiozni, politički i ekonomski i njihove kombinacije, a najveći broj takvih grupa u svijetu su religiozni kultovi.

Danas u svijetu (većinom u SAD-u) postoji nekoliko tisuća religioznih kultova od kojih tek desetak negativno destruktivnih kultova. Od političkih kultova postoji još nekoliko političko-komunističkih kultova, kao i manji broj neo-komunističkih kultova, nekoliko agresivno-terorističko-religioznih kultova i nekoliko političko-ekonomskih kultova.

Veličina religioznih kultnih grupa ljudi kreće se od stotinjak do nekoliko stotina tisuća ili milijuna kod političkih kultova, koja kod većeg broja članova prerasta u oblik složene organizacije podređene vođi kulta. Članovi kulta su istomišljenici programa i ideja vođe, pojedinci, obiteljski vezani članovi, pa čak i cijele obitelji. Vremenska dužina pripadnosti kultovima većinom traje dugo ili doživotno i često i generacijski.

Jedan od primjera novijeg fenomena kultnog masovnog okupljanja i manipuliranja uma ljudima i modifikacije kulta prema unutarnjim i vanjskim prilikama jest neviđeni uspjeh moderne organizacije mirnog religioznog kulta “Rajneeshee” ili (“Orange People”), koji je pristigao 1980-ih godina u SAD (Oregon) pod vodstvom spiritualnog vođe pod imenom Osho. To je također jako dobar primjer proučavanja kultova, posebno političkih kultova, promatrajući veliku manipulacijsku moć njegova vođe i njegovih pomoćnika, od njegova početnog stanja i kasnijeg rasta, organizacijskog i tehnološkog napretka, do podjele kulta i vođa, postupni prelazak mirnog kulta u djelomični politički i kriminalni kult i do ruba zločinačkog, njegovo liječenje i vraćanje kulta na početno mirno stanje.

Politički kultovi

Opće poznavanje političkih kultova ovisi o društvenim sustavima. Uglavnom u komunističkim zemljama u kojima su vladali politički komunistički kultovi, nisu se učili i izučavali politički kultovi ni u kojem društveno obrazovnom području, u školskom ili znanstvenom obliku, jer su vođe komunizma uz komunističke zakone, izbjegavali i zabranjivali postojanje nepovoljnih riječi za njih, kao riječ “politički kult” iz vlastite obrane.

lutakTime su mogli nesmetano manipulirati pučanstvo kroz proces stvaranja novog komunističkog čovjeka i društva i pisati svoju boljševičko-komunističku jednoumnu povijest, mitove i razvojne neistine. Komunistički istraživači i intelektualci, kao vrhunski negativni manipulatori riječi, pojmova i neistina, upotrebljavaju umjesto naziva “politički kult”, lažne riječi kao “napredni pokret”, “suvremeno društvo” ili “napredna ideologija”, dok zagovaraju likvidiranje i brutalno ponižavanje protivnike programa. Komunistička intelektualna razvojno nazadna i zločinačka “elita” koja je branila komunizam, kao što čini i danas pod drugim imenom za komunizam, mentalno, moralno i razvojno je deformirana do nasljednih, obiteljskih i genetskih korijena. Komunističke države su godinama i desetljećima izučavale i bezuspješno razvijale Marxove društvene teorije koje su zapravo bile duboko društveno razvojno nazadne prema ljudskim pravima, korisnom razvoju i zdravom gospodarskom rastu i time i nepovratno nepravedne prema ljudskim slobodama i zaslugama.

(Nažalost, slično je mentalno defektno obrazovno stanje zaostalo i u postkomunističkoj Hrvatskoj, u svim vidovima obrazovanja, posebno na svim društvenim fakultetima, jer stara ili nova komunistička politička i obrazovna struktura izbjegava davati šire znanje studentima o političkim kultovima u prošlosti i sadašnjosti, što post-komunističkoj hrvatskoj državi daje mogućnost nastavka povijesnih i političkih manipulacija i obmana.

Jedan od važnih razloga nesposobnosti postizanja državnog uspjeha, neovisnosti i suverenosti, te općeg boljeg razumijevanja domaćih i vanjskih političkih i društvenih događaja jest slabo poznavanja metoda djelovanja i manipulacija političkih kultova unutar postkomunističkog društva, stranaka i političara. S druge strane postkomunistička glasovateljska izborna struktura, kojom su političari nametnuti izbornim i medijskim manipulacijama, ne može procijeniti kultne političke manipulacije i izabrati najbolje.)

Politički zločinački državni kultovi, koji su pojavili u prošlom stoljeću, direktni su krivci za masovne milijunske ljudske žrtve i patnje širom svijeta. Oni su uzrokovali broj ljudskih žrtava veći nego svi prethodni ratovi zajedno u povijesti čovječanstva. Ljudsko mentalno stanje stvoreno pod političkim kultovima je jedina masovna prijenosna mentalna patološka bolest koja hara čovječanstvom, ali se zasad liječi i sprječava provjerenim metodama.

Sintagma “politički kult”, može se upotrebljavati u području političko-društvenog djelovanja za objašnjenje društvenih i političkih pojava unutar nekih političkih stranaka i država, čiji politički vođa koriste metode masovne negativne manipulacije uma svojih članova i građana, vršeći kognitivni poremećaj mentalnih ljudskih procesa slično kao i kod članova religioznih kultova. Ako imaju agresivne namjere, politički kultovi koristeći veliku vojnu moć, postaju opasnost za vlastite građane, susjedne države, kao i za svjetsku sigurnost.

Politički kult prema unutrašnjoj organizaciji može biti grupni ili državni, a prema ideji privlačenja i okupljanju može biti nad-nacionalni, iluzionističko-društveno-besklasno pravedni, neo-politički, religiozni, kolonijalni, ekonomski. Po ponašanju i djelovanju može biti mirni, ekspanzionistički, agresivni, fašistički, kriminalni, moralno zločinački, zločinački, genocidni kult ili kombinacija i višestruka kombinacija svih navedenih.

Najvećim dijelom politički kultovi su zločinački, posebice kroz razdoblje revolucionarne borbe za vlast i tijekom diktatorske vlasti. Oni kasnije mogu, pod pritiskom izvana i poraza njihovog programa, prestati biti agresivni i zločinački, postupno se pretvarajući u mirni politički moralno-zločinački kult, koji ako provedu zamjenu vladajuće strukture političkog zločinačkog kulta iz svih političkih, sudskih, sigurnosnih, upravnih i obrazovnih struktura, državni politički sustav može postati demokratska država, koja se od tog trenutka može normalno gospodarski, društveno i moralno razvijati.

Glavni dijelovi političkih kultova se analiziraju i procjenjuju kod svakog političkog kulta, međutim gruba procjena se lako može odrediti već prema postupanju prema protivnicima, broju žrtava i odnos prema grobištima žrtava i protivnika.

Glavni dijelovi političkog (zločinačkog) kulta su:

1. Vođa koji koristi metode manipulacije uma pri provođenju programa.
2. Program koji stvara ili odobrava vođa političkog kulta.
3. Organizacija koja provodi ciljeve kultnog programa i naredbe vođe u svim segmentima društva.
4. Teroristička organizacija, vojna hunta ili tajne službe. Oni su podređeni vođi i služi za zaštitu političkog kulta i ostvarenje programa putem fizičke i mentalne likvidacija protivnika.
5. Gospodarska mafija organizirana za financiranju programa i kultnog političkog sustava.

Mirni politički ili mirni neo-politički kultovi većinom nastaju modifikacijom političkih zločinačkih kultova nekim oblikom pobune unutar ili izvan državne vlasti. Većinom su to bivši politički zločinački komunistički kultovi koji su se pod vanjskim anti-kultnim metodama političko ekonomskih pritisaka mijenjali. Oni se mogu pronaći, razmatrati i ocijeniti prema osnovnim dijelovima političkog kulta.

Politički zločinački kultovi

Najvažniji dio političkog kulta o kojem ovisi njegov oblik, kao i privlačenja članova i ostvarenje ciljeva, jest program zajedno s vođom koji koristi negativne manipulaciju uma članova i pučanstva. Manipulacija ljudima može biti kroz iluzionističku ideju stvaranja novog čovjeka, nad-nacionalističkim programom, osiguranja iluzionističke pravde, bolje lažne budućnosti, boljeg lažnog društvenog ili gospodarskog sustava, više rase, klasne jednakosti, lažnog bratstva i jedinstva, ili pak ugroženosti i lažne opasnosti, izazivanje straha, lažne ili skrivene povijesti, lažnog ili preuveličanog broja žrtava, mržnje prema protivnicima i raznim kombinacijama navedenog.

S manipulacijom ekstremne mržnje prema protivniku ili protivnom mišljenju, kultni vođe stvaraju zločinačko mentalno stanje uma sljedbenika, koji postaju osobe bez ljudskih osjećaja prema živim i mrtvim protivnicima, pripremajući ih za masovna poniženja protivnika, ubojstva i čak i genocid.

U svijetu u prošlom stoljeću su postojala dva iznimno opasna, okrutna i agresivna politička zločinačko genocidna državna kulta, koji su bili prijetnja cijelom svijetu i to su: boljševičko-komunistički politički kult i njegovi kultni ogranci u drugim državama, čiji je idejni tvorac Karl Marx, a praktični osnivač i vođa Lenjin, i njemački nacistički (nad nacionalni) politički kult pod osnivanjem i vodstvom Hitlera.

Najveći svjetski masovni političko-kultni odgovorni ubojica svih vremena jest Mao Zedong, diktator i vođa kineskog boljševičkog kulta, koji je odgovoran za smrt oko 50 milijuna ljudi. Drugi je boljševičko-komunistički diktator Staljin s oko 30 milijuna, nacistički diktator i masovni genocidni zločinac Hitler s preko 6 milijuna, a na desetom mjestu liste svjetskih zločinaca je jugo-komunistički diktator Josip Broz.

Njemački agresivno zločinački nacistički religiozno državni kult odgovoran za oko 6 milijuna židovskih žrtava i brutalnu patnju židovskog zarobljenog naroda, ukupno 30 milijuna žrtava, je potpuno vojno poražen i politički osuđen. Kultno zločinački politički i religiozno mentalni dio nacizma je dokazanom istinom osuđen i uništen a visoki tvorci i izvršitelji zločinačkog političkog kulta, osuđeni. U liječenju njemačkog političkog zločinačkog kulta, izvršene su sve potrebne faze mentalnog oporavka populacije od političkog zločinačkog kulta. Njemačka je nakon toga društveno, gospodarski i politički brzo napredovala i mentalno i moralno potpuno oporavljena.

Politički komunistički zločinački državni kultovi su dijelovi izvornog sovjetskog boljševičkog komunističkog kulta, koji su se bili raširili po cijelom svijetu i neki djelomično modificirali ili prilagodili sredini i vanjskim uvjetima, zauzimajući oko polovinu čovječanstva. Direktno vojno nisu poraženi, ali politički i gospodarski jesu (osim Sjeverne Koreje za sada), jer svi postupno odbacuju nazadni i agresivno nametnuti Marx-Lenjinov model društva i gospodarstva i uvode tržnu ekonomiju, privatno vlasništvo ili višepartijski demokratski politički sustav.

MLH
Marx – idejni tvorac prvog političkog kulta; Lenjin i Hitler tvorci prvih zločinačkih političkih kultova

Zapravo idejni tvorac prvog političkog kulta bio je njemački društveni znanstvenik Karl Marx, koji je napisao teorijske osnove novog društvenog sustava pedesetak godina prije Lenjina. Čak je i osnovao grupu istomišljenika, te predlagao i financirao oružanu pobunu radnika, ali nije bio prihvaćen od veće radničke populacije u to vrijeme. On je time bio i idejni začetnik prvog agresivnog političkog kulta, koji je Lenjin samo praktično proveo, razvio i zločinački proširio.

Marx je prema tome i dijelom odgovoran za oko 100 milijuna žrtava komunizma, kao žrtava nasilnog novog društvenog procesa, ali potpuno odgovoran za nazadno razvojnu komunističku teoriju, koju su komunistički kultni zločinci prisilno nametali i razvojno i moralno i gospodarski unazadili polovicu čovječanstva. Oni tako nisu stvorili ni jedan korisni proizvod materijalni ili duhovni, kojega bi mogla koristiti današnja civilizacija.

Komunistički politički kultovi su, pored izazivanja oko 100 milijuna žrtava, nakon dugotrajnog Hladnog rata protiv njih od strane naprednih demokratskih država Zapada, politički i gospodarski poraženi, ali nisu i dovoljno javno optuženi, osuđeni, istraženi i izučeni, kao nacistički politički kult, kako bi se nazadno ideološko mentalno stanje stanovništva brže mijenjalo, a time i otvorile mogućnosti bržeg gospodarskog, društvenog i moralnog oporavka. Ali i izučavanjem, osudom i izjednačavanjem s nacizmom kao iste mentalne bolesti, kako bi se uspješnije spriječili ponovljeni slični slučajevi.

To se međutim nije dogodilo, jer odgovara razvijenim demokratskim državama zbog lagane kontrole i političkog i ekonomskog nadzora nad mirnim političkim komunističkim državnim kultovima, uz nastavak neo-kolonijalne politike i kontrole nad njihovim vladajućim političkim i gospodarskim strukturama. Naime, vodeće svjetske države ponekad koriste i podržavaju lokalne političke državne (fašističke, komunističke, neo-komunističke) kultove, jer su politički lako manipulativni i korumpirani sustavi, te povoljni za njihove globalne političke i ekonomske ciljeve.

Politički zločinački jugo-komunistički kult

Komunistički politički državni zločinačko genocidni kult, koji je uz neka kasnija manja poboljšanja ljudskih sloboda i političkih modifikacije tijekom duge diktature vladanja opstajao u srcu Europe je jugo-komunistički ekstremno zločinački politički kult, pod dugotrajnom diktaturom brutalnog zločinačkog boljševičkog vođe Josipa Broza. Taj politički kult, koji je bio dio sovjetskog boljševičkog političkog kulta, počinje se postupno formirati nakon sovjetske boljševičke revolucije unutar totalitarne uspostave srpske kraljevine Jugoslavije.

Tito
Josip Broz – vođa političkog jugo-komunističkog zločinačko-genocidnog kulta i masovni patološki naredbodavac najstrašnijih ljudskih masovnih likvidacija povijesti čovječanstva

Ali masovnost i okrutnost jugo komunističkih zločina tijekom i nakon DSR u borbi za komunističku vlast pod vodstvom boljševičkog diktatora Josipa Broza, nisu viđene nigdje u svijetu, i mogu biti objašnjeni samo putem mentalno patološko kultnim stanjem uma jugo-boljševičkog vođe i njegovih užih suradnika. Oni su bili opsjednuti željom ostvarenja ciljeva političkog boljševičkog kulta pod svaku cijenu uz fanatičku mržnju koju gradi politički zločinački komunistički kult prema protivnicima, kao bićima koja nisu vrijedna postojanja, omogućavala im je lako mentalno podnošenje masovnih ljudskih eliminacija.

Jugo-boljševički politički kult s udruženim veliko-srpskim političkim zločinačkim kultom najviše je mržnju usmjeravao i stvarao prema najvećim obostranim svojim protivnicima, Hrvatima i katolicima, radi njihovog negiranja nazadnog komunizma i jugoslavenstva. Povijesne neistine, mitovi, dogme, povijesne obmane prema hrvatskom narodu i bilo kojoj hrvatskoj državi, masovni zločini i genocidi svih vrsta nad Hrvatima, mogu se objasniti načinom udružene patološke borbe dva zločinačka politička kulta koji imaju većinu zajedničkih ciljeva, i koji koriste sva moguća zločinačka i propagandna sredstva u borbi protiv protivnika odnosno hrvatskog naroda u cjelini i bilo koje samostalne nezavisne hrvatske države.

Lokalno ekspanzionistički politički veliko-srpski kult, skriven iza manipulacija i potpore britanskih kolonijalnih politika, postoji već duže vrijeme i prilagođava se svim političkim vremenima kroz razne transformacije, i koji je uzrok mnogih lokalnih i svjetskih političkih problema i žrtava. Taj politički kult se je počeo formirati prema dokumentu srpskog ministra Garašanina nazvanog “Načertanije” pisanog unazad 150 godina i idejama srpskog lingviste Vuka Karadžića prema zapisima “Srbi svi i svuda”.

Do punog izražaja dolazi oko PSR i formiranja pro-srpske države kraljevine Jugoslavije i sve do i tijekom DSR. Kroz DSR i nakon rata je integriran u komunističku Jugoslaviju, aktivan u ratovima nakon raspada komunističke Jugoslavije i nakon njih u mirnijem obliku. Njihovi dokumenti navode kako se Srbija treba proširiti na sva područja gdje žive Srbi sve do važnog izlaza na more, tvrdeći kako su slavenski narodi kao Slovenci, Hrvati, Bošnjaci, Makedonci, Crnogorci u korijenu pravoslavni Srbi, koji su samo prešli na drugu vjeru i govore isti srpski jezik, opravdavajući time zauzimanje i vladanje nad njihovim teritorijima.

Iako je veliko srpski politički kult uzrokovao mnogo žrtava u lokalnim okvirima, odgovoran je za početak PSR, formiranje totalitarne obje pro-srpske totalitarne Jugoslavije i zločine tijekom postojanja ovih neuspjelih državnih tvorevina i nakon raspada istih, još uvijek je prisutan i politički podržavan od neo-kolonijalne britanske politike, koja graniči s oblikom političko-ekonomskog kolonijalno-zločinačkog kulta.

Broj masovnih grobišta hrvatskih žrtava pokazuje sustavno i plansko likvidiranje protivnika jugo-komunizma, kao neoborivi dokaz postojanja jugo-komunističkog političkog zločinačkog kulta i genocida nad hrvatskim pučanstvom. Nikada osuđene komunističke zločine i neprovođenje istraživanja žrtava i povijesti DSR od državnih institucija RH, te stalno manipuliranje s žrtvama i povijesti, potvrđuje i dugo postojanje hrvatskog neo-političkog državnog kulta.

Borba protiv političkih kultova

Vodeće demokratske velesile vode globalnu kontrolu i borbu protiv političkih kultova. Jedna od najvažnijih komponenti borbe jest širenje dokazane istine (povijesne, političke, društvene i gospodarske), što svjetske demokratske velesile ponekad lokalno ne provode dovoljno, ili prešućuju, iz mnogih razloga.

Tako povijesna i politička znanost još nisu potpuno objasnile fenomen duge diktature i vladanja i ekstremno zločinačkog jugo-komunističkog političkog državnog kulta, i dugi način njegova samo djelomičnog liječenja bez optužbi za stravične masovne zločine kroz revolucionaru borbu u osvajanju vlasti. Jugo-komunistički masovni zločini, manipulacije lažnim optužbama, povijesnim istinama i lažnim brojem žrtava, su bili i sada su poznati tajnim i političkim službama naprednih vodećih demokratskih država, koji nikada nisu zvanično reagirali, štiteći jugokomuniste, ali s druge strane i britanske političke zločine, zbog isporuke hrvatskih zarobljenika zločinačkim komunistima poslije DS rata, šaljući ih u sigurnu smrt.

Ostaje zadatak hrvatskim političarima, istraživačima, povjesničarima i političkim znanstvenicima da riješe tajnu najvećeg poslijeratnog zločina nad hrvatskim narodom i uzroke njegova prikrivanja, kako bi se hrvatski narod oslobodio svih okova uslijed djelovanja ostataka i nasljeđa političkih zločinačkih kultova, koji ga sputavaju u povijesnoj istini, nezavisnosti i razvoju.

Proučavanje djelovanja i posljedica političkih kultova, te istraživanja načina i vrste borbi i vrsti liječenja, omogućava točnije sagledavanje povijesnih društvenih, političkih i gospodarskih procesa i doprinos ili odgovornosti različitih političkih sustava uključenih u proces liječenja te opake ljudske mentalne bolesti. Zapravo, sposobnost korištenja znanja o političkim kultovima i primjena toga znanja u političkim manipulacijama jest metoda koja pomaže u politici i povijesnoj znanosti, kao što pomaže u medicini dijagnostički rendgenski aparat u otkrivanju unutrašnjih tajni tijela.

Razumijevanje postojanja i djelovanja političkih kultova od strane današnjih hrvatskih glasovatelja, podiglo bi glasačku svijest hrvatskih birača ali i nastojanje političara i stranaka u poboljšanju svojih programa, posebice razvojno-gospodarskih. Stvaranje anti-političko-kultne biračke svijesti hrvatskih građana i znanja izbora anti-političko-kultnih vođa jedini je pravi put izlaska iz razvojnog i moralno zločinačkog političko-kultnog nasljeđa i kaosa, koji razaraju i unazađuju hrvatski narod već više od jednog stoljeća.

 

Zlatko Uvanović/https://www.hkv.hr/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara

Odgovori