JUKIĆ ZA HMS: Bošnjačkim političarima nije smetalo što 8 godina na čelnim pozicijama u bh. pravosuđu nije bilo Hrvata

Vrijeme:8 min, 10 sec

Ružica Jukić, zamjenica predsjedatelja Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća (VSTV BiH), komentirala je za Hrvatski Medijski Servis stanje u bh. pravosuđu, pritiscima na rad VSTV-a, međunacionalnim odnosima u pravosuđu, utjecaju pojedinih stranih veleposlanstava na rad pravosudnih institucija. 

Upitana da komentira postoje li pritisci na rad bh. pravosuđa s različitih adresa i institucija Jukić je istaknula da postoje kontinuirani pritisci na rad pravosudnih institucija, odnosno nositelja pravosudnih funkcija, kao i napad na VSTV BiH.

-Radi se dakle o nezadovoljnim strankama u postupku, kao i nezadovoljnim političarima, a sve u svezi njihovih istraga, donesenih presuda ili statusa oštećenih u postupku – rekla je Jukić.

Dopredsjednica VSTV-a napominje da se članovi tog tijela, naravno, ni na koji način ne smiju miješati ni u jedan postupak.

“Naravno da se slažem da treba ukazati na probleme, koji se pojavljuju u postupcima koji vode tužitelji i suci, ali prije svega treba znati da VSTV ne može niti smije „ući“ niti u jedan predmet, niti narediti način donošenja odluke u istom, jer bi članovi kazneno odgovarali za ometanje istrage. Tužitelji su jedini ovlašteni po zakonu voditi istragu, a suci su neovisni u radu”, istaknula je Jukić.

Sugovornica HMS-a napominje da je nužno uraditi sveobuhvatnu analizu stanja u pravosuđu, a ne zaključke donositi na osnovu dva slučaja.

– Ono što meni smeta je što se uzmu samo dva slučaja, a ne generalno svi, pa da se izvrši analiza grešaka, koje treba zakonski mijenjati. Jasno je da su pojedine slučajeve iskoristili političari da bi dobili glasove na izborima. Stvarna briga za te ljude je daleko od realnog. Ja kao dopredsjednica sam uvijek pokušala pomoći strankama, onoliko koliko imam ovlasti. Ne mogu narediti nikome da otvori istragu protiv nekoga, iako nekada i sama vidim da bi po mom sudu trebalo otvoriti. No ja nemam sve dokaze, niti ovlasti u zakonu da bih mogla utjecati na tijek istrage. Zbog toga se ni političari ne mogu miješati u istrage, a sigurno je da postoje grešake i u radu tužitelja i u radu sudaca. To se događa u svim zemljama u svijetu – rekla je Jukić.

Pritisci su konstantni

Jukić problematizira spregu medija i pojedinih političara pitajući se je li normalno da jedan ministar, poput ministra sigurnosti Dragana Mektića, koji iza sebe ima veći broj kaznenih prijava otvoreno poziva narod na bunt protiv pravosuđa.

“Mnogi od tih političara, koji nas napadaju i koji imaju svoje vjerne medije(iznose neistine za njih i krše novinarski kodeks), imaju svoje predmete u tužiteljstvima. Neshvatljivo je da jedan političar, koji je ujedno i ministar, koji ima otvorenu istragu i desetak ozbiljnih kaznenih prijava, dođe pred to tužiteljstvo i poziva narod na bunt i neposluh protiv te institucije. To ni u jednoj državi nema i to ne smeta strancima”, rekla je Jukić dodajući da su takvi pritisci konstantni.

Visoka dužnosnica VSTV-a razumije nezadovoljstvo građana jer su aktualnim zakonom oštećene strane de facto izbačene iz  sudskog postupka.

-Interesantno je da je ovaj aktualni zakon izbacio oštećenog iz postupka i u tome je glavno nezadovoljstvo građana. Mi smo tražili godinama izmjenu zakona, jer kada tužitelj odustane od istrage, onda oštećeni može sam nastaviti. Sada s postojećim zakonom zadnju riječ ima glavni tužitelj i na tome se završava. Parlamentarci nikada nisu usvoji te izmjene, jer im odgovara očito zbog njihovih postupaka – istaknula je Jukić.

Prestati s miješanjem u rad pravosuđa

Dopredsjedateljica VSTV-a Ružica Jukić komentirala je za HMS i odnos  Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) prema bh. pravosudnim institucijama. Mišljenja je da se “zaokret” OESS-a dogodio kada je otkrila “javnu tajnu” da se strana veleposlanstva miješaju u rad pravosuđa.

-Zaokret OESS se događa od kada sam ja otkrila javnu tajnu, da se veleposlanstva miješaju u rad pravosuđa na način da utječu na pojedine istrage, presude, tko će biti izabran za koju funkciju u pravosuđu itd. Moja namjera je bila ukazati na tu anomaliju i da se prestane s tim i takvim radom. To nije mandat veleposlanstva ni u jednoj državi – rekla je Jukić te dodala:

-S obzirom na to da su se mnogi obrušili na mene, što sam to iznijela u javnosti, shvatila sam da su mnogi i znali da to postoji, jer im je to bilo od koristi – pojašnjava Jukić.

Dopredsjednica VSTV-a naglašava da je, što se nje tiče, nedopustivo vršenje pritiska na pojedinačne predmete.

– Ja neću ni u jednom slučaju umanjivati doprinos stranih veleposlanstava u uspostavi efikasnog, neovisnog i odgovornog pravosuđa, ali ovakvi slučajevi vršenja pritisaka na pojedinačne predmete i izbor nositelja pravosuđa se ne mogu tolerirati, barem što se mene tiče, a drugi kako hoće – rekla je Jukić.

Parlamentarni nadzor narušava trodiobu vlasti

Zastupnički dom Parlamenta BiH usvojio je Zaključak kojim se osniva komisija za istraživanje stanja u pravosuđu, a posebno u VSTV-u. Jukić je mišljenja da je formiranje takve komisije nebuloza jer bi ista predstavljala parlamentarni nadzor nad pravosuđem.

“Nebuloza je i pomisliti, a kamoli reći da parlamentarna vlast treba imati nadzor nad pravosuđem tj. pozivati tužitelje i suce, te da ih ispituje o postupku, koji je tajni za javnost ili da sudac obrazlaže pred njima zašto je donio takvu odluku, jer vjerojatno poslije toga ne bi bio ni jedan parlamentarac optužen, a to im i jeste cilj”, istaknula je Jukić te dodala:

-Parlamentarni nadzor dakle, narušava koncepciju trodiobe vlasti, a pogotovo što je pravosudna vlast neovisna od ove druge dvije vlasti – mišljenja je dopredsjednica VSTV-a.

Osam godina bez Hrvata na čelnim pozicijama

Šemsudin Mehmedović, zastupnik SDA u Zastupničkom domu Parlamenta BiH, nedavno je kazao da je SDA davno izgubila poluge koje je imala nad pravosuđem, a da je VSTV pod političkom kontrolom HDZ-a BiH i SNSD-a. Upitana da komentira tu tvrdnju Jukić je kazala da političkim predstavnicima Bošnjaka nije smetalo da 8 godina ni na jednoj poziciji u pravosuđu na razini BiH nije bilo Hrvata.

“Pa eto gospodin Šemsudin Mehmedović je odgovorio da su izgubili poluge utjecaja na pravosudni sustav. Jasno je da na VSTV počinju napadi nakon izbora Ranka Debevca za predsjednika suda, a nakon toga izbor za Glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić. Nije smetalo Bošnjacima da Medžida Kreso bude 12 godina na čelu Suda BiH, te da u isto vrijeme bude Glavni tužitelj Goran Salihović, čiji je otac Bošnjak i da na mjestu Glavnog stegovnog tužitelja bude Arben Murtezić iz reda Ostalih, a da 8 godina ni na jednoj poziciji na državnoj razini nije bio Hrvat”, rekla je Jukić.

Dopredsjednica VSTV-a dodaje da je  i sada predlagala da se Hrvatima dodjeli mjesto Glavnog stegovnog tužitelja.

-To je moćna funkcija, koju namjerno zapostavljaju, zato što od njega ovisi hoće li se pravosuđe dovesti u red. Također sam predlagala ako Hrvat bude glavni stegovni da se onda funkcija glavnog tužitelja da Bošnjacima. No na to nisu pristali bošnjački članovi Vijeća i izabrana je Alena Kurspahić kao Bošnjakinja na mjesto Glavnog stegovnog tužitelja – dodala je Jukić.

Postoje tonski zapisi iz gluhih soba

Komentirajući raniju tvrdnju o postojanju gumenih i staklenih soba u pojedinim veleposlanstvima u kojima su nositelji pravosudnih institucija dobivali diktate Jukić ističe da o tome postoje i tonski zapisi u VSTV-u, ali da nisu sva veleposlanstva vršila pritisak na pravosuđe. Istovremeno, zabrinjava ju to što nitko nije reagirao na njene tvrdnje.

“Nisu sva strana veleposlanstva vršila pritisak na rad pravosuđa, jer su nam mnoge pomogla u održavanju efikasnosti pravosuđa putem svojih projekata npr. Švedska, Nizozemska , Švicarska itd.. Europska unija i dalje podržava neovisnost našeg pravosuđa”, rekla je Jukić te dodala:

-Američko veleposlanstvo je također dalo doprinos za uspostavu odgovornog pravosuđa, no nisu smjeli izaći izvan okvira svog mandata i pozivati suce i tužitelje u te gumene i staklene sobe i tražiti od njih kako će postupati u pojedinim predmetima – napominje Jukić.

Dužnosnica VSTV-a ističe da je imala priliku slušati svjedočanstva sudaca i tužitelja na koje su strana veleposlanstva vršila pritisak.

“Nije mi bilo ni malo prijatno slušati ta svjedočanstva sudaca i tužitelja, a o tome postoje dokazi i u VSTV-u, jer su tonski zabilježeni. Isto tako, moram reći da to nisu svi radili u veleposlanstvu, nego pojedini protiv kojih su suci i tužitelji iznijeli tvrdnje”, kazala je Jukić dodajući da ju zabrinjava to što su svi šutjeli na to i nitko nije htio provjeriti ono što je iznijela u javnosti.

-Možda ja različito percipiram pojam neovisnosti. Za mene je neovisnost, ako nitko na mene ne može vršiti utjecaj ili pritisak – pojašnjava Jukić.

Parlament ne financira pravosuđe

Sugovornica HMS-a kaže da se u javnosti nastoji opravdati parlamentarni nadzor nad pravosuđem činjenicom da se pravosuđe financira iz parlamenta.

“To nije točno. Pravosuđe unosi u proračun svake godine da se samo može financirati. Prema tome pravosuđe putem sudskih taksi daje veliku količinu novca, za razliku od proračunskih korisnika, koji uopće ne ulažu u proračun, a na kraju dobiju novčana sredstva kao i pravosuđe”,  pojasnila je Jukić.

Odgovornost za krizu prebacuju na pravosuđe

Vijeće ministara BiH na jučer održanoj sjednici nije usvojilo Revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Upitana da komentira zašto to nije učinjeno sugovornica HMS-a kazala je da se to radi s namjerom prebacivanja odgovornosti za krize na pravosudne institucije.

“Ne znam što znači neusvajanje revidirane strategije za procesuiranje ratnih zločina, osim da se to radi s namjerom produbljivanja krize i svaljivanja odgovornosti na pravosuđe”, rekla je Jukić.

Po mišljenju dopredsjednice VSTV-a Ružice Jukić nedopustivo je da iste osobe obavljaju funkcije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti te što vlast u BiH nije formirana ni nakon godinu dana od izbora.

“Neshvatljivo mi je da Američkom veleposlanstvu, kao i drugim veleposlanstvima ne smeta to što se vlast nije uspostavila već godinu dana i što iste osobe obavljaju funkciju ministra i parlamentarca, jer to su nespojive funkcije dvije grane vlasti. Očito je kod zakonodavne i izvršne vlasti moć, te im ni veleposlanstva ne smiju očitati lekciju, kako to rade kada je pravosuđe u pitanju”, istaknula je Jukić.

 

B. Galić/HMS/https://hms.ba/Hrvatsko nebo