Priopćenje UZDBV vezano uz izvješće EK

Vrijeme:3 min, 29 sec

 

 

PRIOPĆENJE UDRUGE ZAGREBAČKI DRAGOVOLJCI BRANITELJI VUKOVARA

 

Ponukani jednostranim, pristranim, neistinitim i napadačkim tonovima pojedinih medija spram hrvatskih branitelja koji se ne stišavaju niti nakon nekoliko mjeseci od objave izvješća EK (Europske komisije) Udruga zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara obraća se ovim putem hrvatskoj, ali i široj javnosti.

 

U izvješću Europske komisije od  7. ožujka 2018 godine u kojem EK daje detaljan uvid u ekonomsko stanje u Hrvatskoj, primarno, a onda i u djelovanje javne uprave po različitim segmentima npr. mirovinski sustav, sustav socijalne skrbi, obrazovni sustav i slično kao i obično u javnosti je prenapuhana priča o silnim financijskim izdatcima za hrvatske branitelje. Naime na stranici 37. toliko spominjanoj u hrvatskim medijima,  (uz napomenu kako izvješće EK za Hrvatsku sadrži ukupno 73 stranice), postoje tek dvije rečenice u kojima EK govori kako su hrvatske vlasti predložile daljnje proširenje prava za hrvatske branitelje što bi moglo rezultirati u daljnjem povećanju mirovina, ali samo i jedino kao upozorenje spram mirovinskog sustava koji je općenito dobio kritiku zbog nekih stavki koje nemaju veze s hrvatskim braniteljima.

 

Najžešća kritika zapravo ide na račun neimplementiranja najavljenih promjena u mirovinskom sustavu, koje za cilj imaju poticanje duljeg radnog vijeka, smanjenje mogućnosti prijevremenog umirovljenja, povećanje zakonske dobi za umirovljenje te ubrzanje u izjednačavanju dobi umirovljenja za žene i muškarce.

 

Dakle kritika je upućena generalno sistemskoj reformi mirovinskog sustava koja bi trebala ići za tim da pomogne približiti se prosjeku Europske Unije, čak i prosjeku njenih susjeda članica ECC, ali isključivo o uvjetima odlaska u mirovinu, nigdje ne spominjući visinu mirovina, kako se maliciozno obmanjuje javnost u određenim glasilima. Također nigdje se izrijekom ne spominje kako su ranjive skupine ugrožene siromaštvom (kojima uostalom pripadaju i određene kategorije hrvatskih branitelja), dakle onima koji su najviše ugroženi rizikom siromaštva EK izvješće ne navodi da su deprivirani u socijalnim pravima zbog hrvatskih branitelja.  

 

Dapače iz izvješća se može iščitati vrlo jasna kritika EK spram hrvatske vlade kako je postignut tek mali napredak u podržavanju reintegracije hrvatskih branitelja na hrvatsko tržište rada.

 

Proizvoljni napisi te neosnovane tvrdnje kako EK u svojim izvješćima o provedbi reformi godinama upozorava da su povlastice koje u Hrvatskoj imaju branitelji ekonomski problematične i društveno nepravedne ne nalazi uporište u spomenutom izvješću. Nažalost napravljena je velika medijska pompa oko dvije rečenice koje se objektivno ne mogu niti shvatiti kao kritika već kao izvješće o radu hrvatske vlade i predložak u kojem bi smjeru trebalo ići. Dakle niti postoji savjet niti direktiva niti išta slično u kojem EK nalaže da bi se mirovine za hrvatske branitelje trebale smanjiti. No također utvrđuje kako se za hrvatske branitelje praktički nije učinilo ništa za reintegraciju na tržište rada.

 

Naglašavam kako od ukupnog broja umirovljenika koji po zadnjem izvješću HZMO iznosi 1.233.211 korisnika, izvor

(http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/Osnovni%20podaci%202018/osnovnipodaci201809HR.pdf)

ukupan broj mirovina hrvatskih branitelja iznosi 71.312 a koje uključuju i obiteljske mirovine te tzv kumulativne mirovine. Nije teško izračunati postotak u ukupnom broju kao i masi mirovina te zaključiti kako iza ove medijske hajke na hrvatske branitelje očito stoji agenda kojoj je za cilj naglašavati stvari kojima se mijenja značenje samim tim kako se prenosi vijest koja  uopće nije u skladu sa izvješćem EK.

 

Nadalje vezano uz pravo na prednost zapošljavanja pod istim uvjetima i kriterijima moram Vas upozoriti kao se u medijima rado prešućuje činjenica kako ispred  hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji prednost pri zapošljavanju ili kako se češće primjenjuje izričaj povlastica, zapravo ostvaruju pripadnici nacionalnih manjina redovito srpske nacionalne manjine koji se pozivaju i ostvaruju to pravo temeljem Ustavnog zakona o pravu nacionalnih manjina (nažalost ne vodi se računa o postotku u ukupnom broju stanovništva), pa je nažalost čest slučaj da dijete poginulog branitelja nema prednost pri zapošljavanju, jer ga ostvari abolirani pripadnih srpske nacionalne manjine o čemu svjedoče mnogobrojni primjeri iz Istočne Slavonije. Djeca poginulih hrvatskih branitelja zbog toga su prisiljena tražiti posao izvan svoje domovine.

 

Ostaje nam za vjerovati kako u Hrvatskoj ipak ima profesionalnih novinara koji će informaciju istražiti te prenijeti u istinitom i cjelovitom obliku.

 

Zorica Gregurić, predsjednica Udruge zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara

 

Zagreb, 10.listopada 2018.godine

 

Hrvatsko nebo

 

Odgovori