Priručnik general -pukovnik Slobodan Praljak : 45. NEKOLIKO DOKUMENATA KOJI GOVORE O HTIJENJU I POSTUPCIMA „UDRUŽENOG ZLOČINCA“ GENERALA SLOBODANA PRALJKA

Vrijeme:8 min, 44 sec

 

 

45.
NEKOLIKO DOKUMENATA KOJI
GOVORE O HTIJENJU I POSTUPCIMA
„UDRUŽENOG ZLOČINCA“
GENERALA SLOBODANA PRALJKA

U PRILOGU KNJIGE, IMATE ISKAZE
PREKO 160 SVJEDOKA NA ISTU TEMU

ČINJENICE

SVJEDOK TUŽITELJSTVA BM – UNAKRSNO ISPITIVANJE GENERALA
PRALJKA 21.09.2006 – IZVADAK IZ SUDSKOG ZAPISNIKA

Antonetti: gospodine Praljak, što prestavlja ovaj dokument?

PTo je telefax. To je fax. Od A BiH. 25.10.1992 iz Mostara za Igman. To je taktička grupa 1, Konjic. Spominjali smo ovo. I zamjenik zapovjednika 4. Korpusa, gospodin Budaković, ga je poslao. Njegov nadimak je Tetak, a tekst glasi – da ga ja pročitam ili da ga svjedok pročita? On može kontrolirati. Poruka iz Mostara od Tetka, Mostarska brigada. General Praljak nas je obavijestio da bi se snage A BiH i HVO snage na teritoriju općine Jablanica i Konjic trebale udaljiti jedna od druge kako bi se izbjegao sukob. Dostavljen je dr. Rusmiru i štabovi u Konjicu i Jablanici su bili obavješteni o tom faksu. Znate li tko je dr. Rusmir?

O: Da, znam. On je bio načelnik općine Konjic. Dr. Ruzmir.

PHadžihuseinović?

Antonetti: Mogu li kabine prevesti jer ja ne dobivam nikakav prijevod.

PDr. Ruzmir Hadžihuseinović?

O. Da. On je bio načelnik općine Konjic.

PHvala. Da li je ovaj datum, dva dana nakon sukoba u Prozoru – i možemo li se složiti da sam ja već održao sastanke u Mostaru i da sam zatražio da se jedinice iz Konjica i Jablanice udalje jedne od drugih kako se sukob u Prozoru ne bi proširio preko tih granica? To tu piše. Slažete li se sa mnom?

O: To ovdje piše.

P: Hvala lijepa. Htio bih samo utvrditi datum svog dolaska u Ramu.

Trechsel: Oprostite. Samo da razjasnimo jednu stvar, vi ste gospodine svjedoče rekli: “Tako ovdje piše.“ Znači
li to da ste za saznali čitajući ovaj dokument ili ste to znali tada
1992.?

O: Što se tiče sadržaja ovog dokumenta, nisam bio upoznat s tim, ali znam da je bilo kontakta na nivou Armije i HVO-a kako bi se to moglo napraviti i to što kaže gdin Praljak to je bio cilj – cilj je bio to što gdin Praljak kaže. Nisu htjeli da se sukobi prošire preko tih granica.

***

P: Hvala. Možemo li pogledati dokument 3D00418. Evo ga. Imamo i engleski prijevod naravno, za suce.
Želite li da vam pročitam ili ćete vi?

O: Ja ću.

P: Naglas…

O: „Vlada veliki košmar i napetost od Igmana-Konjica-Jablanice-Prozora-Gornjeg Vakufa-Bugojna-Novog
Travnika uočava se nagla promjena u držanju HVO-a na cijelom potezu, ali i druge veoma mutne aktivnosti u
redovima nezavisnih vodova – ili ne, nezavisnih vođa kao i praznina –

P: Piše:“ kao J. Prazina“ ako ja mogu reći što ovdje piše.

A: U redu. „Juke Prazine, MUP-a i svugdje – i svugdje, u svakom mjestu po jedan-dva osamostaljena
komandira iz redova Armije koja intenzivira—intenzivira svoje destrukcije“
Prevoditelj: Može li engleski primjerak biti prikazan na ekranu, molim. Hvala.

P: Moje pitanje glasi: Kao prvo, bilo je napetosti. Pročitali smo to. Zatim, Juka Prazina uzrokuje probleme i ima brigadu, skoro cijelu brigadu u ABiH, je li tako?

O: Pa, Juka Prazina je neko vrijeme bio vrlo pozitivna osoba, ali kasnije postao je više kao odmetnik i radio je
i djelovao prema uputama drugih ljudi.

***

P: Hvala. Pogledajte još par točaka. Mogu li vidjeti paragraf 8 na sljedećoj stranici. 8 molim. Da, hvala. Možemo li zumirati točku 8. Evo ga. Čitat ću polako. „u nekoliko navrata general je istaknuo da HVO i on uvažavaju samo Izetbegovića i Vrhovnu komandu – on ne poznaje Vrhovnu komandu oružanih snaga BiH i očekuje vidjeti Sefera Halilovića sutra ili prekosutra na sastanku u Jablanici. Također je naglasio da je zapovjedništvo A BiH—da će tražiti od zapovjedništva ABiH da isključe određene članove vojne komande i da se poduzmu energične mjere da se to izvrši, očito je da je aludirao na Sefera a od nižih komandi osobito na Zejnila.“ I u zagradama piše, „ Što bi bila dobra usluga što se mene tiče“, kaže potpisnik ovog teksta. On
se slaže da trebamo riješiti problem zajedničkih komandi uključujući i izdvojeno zapovjedno mjesto.“ Sada, možemo li vidjeti iz ovog teksta da smo uložili veliki trud da na bilo koji način stupimo u kontakt sa Seferom Halilovićem i da ja tvrdim da Zejnil, koji je kasnije bio uhićen i pobjegao je u Njemačku, vjerojatno nije radio—nije obavio dobar posao u zbližavanju Muslimana i Hrvata? Da li bi to bilo točno?

O: Mogu prihvatiti neke ovih tvrdnji. Međutim, nemam pouzdanih informacija da je Zejnil Delalić bio zapreka za suradnju, ali ne mogu reći da nije bilo prepreka na obje strane i nedostatak povjerenja na obje strane.

P: Hvala. Suci mogu sami pročitati tekst, samo bih htio pročitati točku 11. Kaže:“U Jablanici gdje se general— gdje referiraju na nas—general Praljak je rekao da treba biti sastanak s izbjeglicama iz Prozora u 21:00. Bio je smiren i da je garancije da se odnosi u Prozoru brzo srede.“ I onda točka 10.: „U Gornjem Vakufu su dvije ranije komisije nastavile za Bugojno, a mi smo, Amidža i ja, krenuli za Prozor gdje je odmah pušten jedan zarobljeni borac iz Gornjeg Vakufa prema obećanju u Vakufu.“
Znate li koliko sastanaka sam imao u to vrijeme i na tom području u Vakufu, Jablanici, Konjicu, Prozoru sa svim stranama kojih se tiče?

O: Ne mogu vam reći broj sastanaka. Ne znam, ali znam da ste bili aktivni u to vrijeme.

P: Hvala. Želio bih vidjeti drugi tekst na ELMO-u.

Alaburić: Časni sude, ispričavam se što moram intervenirati, ali mislim da je došlo do pogreške u prijevodu
na strani 12 red 5. Svjedok je odgovorio da je bilo ometanja i nedostatka povjerenja s obje strane, mislim da je
riječ „ometanje“ izostavljena.

Prevoditelji: Prevoditelji ljubazno mole ako postoji engleski tekst da ga se stavi na ELMO kako bi mi mogli
čitati tekst koji već postoji. Hvala.

P: Možemo li dobiti 3D00291, molim. Možemo li uvećati tekst, molim. U prethodnom dokumentu smo vidjeli—prethodni dokument pokazuje da se situacija na tom području promijenila. Očito je da se poboljšala u odnosu na odnose među vojskom itd. Možemo li pročitati izvješće? Vjerojatno ga je sastavila informativna služba i kaže: “U zanjih par dana, nakon doslaka generala Praljka, mnoge se stvari u Prozoru mijenjaju. General Praljak 30.12.1999. (tako stoji u transkriptu, op.a.) dolazi u
Prozor i odmah po dolasku zapovijeda puštanje grupe zarobljenika, uključujući Saliha“ i onda ime itd. S obzirom da ovome opsežno govorite u svojoj izjavi, o tome kakva je bila situacija, pitat ću vas dvije stvari. Sjećate li se da kad ste bili u Prozoru ste bili vraćeni i kada su vas pretukli na putu za Here i kada ste bili vrijeđani od mladića iz HOS-a, sjećate li se da sam trčao za tim idiotom s pištoljem u ruci i da sam skoro bio spreman ga upucati? Sjećate li se toga?

O: Gospodine, sjećam se, ali on nije bio pripadnik HOS-a nego pripadnik HVO-a i znam kako se prezivao. Znam tko je to bio.

P: Hvala. Nažalost, ja nisam bio obavješten.

O: Ja znam njegovo ime.

P: Hvala. Znate li ...

Antonetti: Samo trenutak, molim. Kažete da znate ime tog idiota. Možete li nam reći njegovo ime?

O: Nikola Marić, zvani Niđo. Bio je moj učenik.

P: Znate li da su nakon tog sukoba pokupili sve aute Muslimana i odvezli ih. Znate li da što se tiče zelenog mercedesa koji je pripadao istaknutom Bošnjaku iz Prozora, istaknutom građaninu, ja sam ga oduzeo i vratio auto gospodinu i da je to zamalo uzrokovalo pucnjavu između mene i onih ljudi koji su bili protiv toga što sam ja učinio. Znate li da se to dogodilo?

O: Znam i čiji je to auto bio također.

P: Pa recite ako želite.

O: Ako želite da kažem, reći ću. Auto je pripadao Emiru Deliloviću. To je bio mercedes. Njegov mercedes je bio oduzet, pripadnik HVO-a se sjurio u garažu kako bi to učinio. Znate li da je bio—ne znam za to, ali ne sumnjam. Siguran sam da je bio spreman učiniti što je htio. Htio vas je spriječiti da vratite auto jer to za njega bio veliki plijen.

***

P: Hvala puno. Možemo li sada odgovoriti na sljedeće: Znate li da sam od 29. ili 30. listopada, pa tijekom naredna dva mjeseca, bio u području Jablanice, Konjica, Prozora, Novog Travnika, Travnika i Busovače, i koja je bila moja uloga tamo do Božića 1992.? Imate li kakvu informaciju o tome?

O: Imam djelomičnu informaciju. I sreli smo se jednom. Ako sam u pravu oko datuma, bilo je to 17. studenoga u muzeju u Jablanici. Pričali smo detaljno tada –

***

Optuženi Praljak: (prijevod)

P: Možete li okarakterizirati moju aktivnost, energiju koju sam uložio kao nešto što je pridonijelo ili bitno pridonijelo rješenju nesporazuma i sukoba sa Armijom BiH od 23. listopada do kraja godine?

O: Vaše javne izjave, one za koje znam, vodile bi takvom zaključku, da.

P: Nakon 23., kada je izbio sukob u Rami, do kraja 1992, je li bilo ikakvih sukoba u Jablanicu, Konjicu, Prozoru, Vakufu, Travniku, Novom Travniku ili je situacija bila relativno dobra i mirna?

O: Pa…situacija bi mogla biti opisana, uvjetno rečeno, kao tolerirajuća.

P: Hvala puno. Da sam se, tada, tako ponašao i ovi ljudi koji su sada optuženi bili su—ili, radije, ispravak prijevoda. Da su se tada ovi ovdje optuženi suprotstavili mojim aktivnostima, ne bi li bili poslali nekoga da me uhiti ili spriječi ili pita za ovlast i zaustavili me da ne napravim sve ovo? Ne bi li to bilo normalno da se nisu složili s mojim postupcima?

O: Osobno sam uvjeren da su gospoda koje ste spomenuli znala za Vaše aktivnosti. To je moje mišljenje, jer da nije bilo tako, Vi bi bili uklonjenim isto kao što su neki drugi ljudi bili uklonjeni.

P: Hvala puno….

………….Više na stranici /Herceg-Bosna Moja Domovina

 

http://hrvatskonebo.com/hercegbosna/2017/10/01/prirucnik-general-pukovnik-slobodan-praljak-45-nekoliko-dokumenata-koji-govore-o-htijenju-i-postupcima-udruzenog-zlocinca-generala-slobodana-praljka/

Prof. SLOBODAN PRALJAK, dipl.ing.
Kazališni i filmski redatelj – Akademija
dramske umjetnosti Sveučilišta u
Zagrebu
General-pukovnik Hrvatske vojske u
mirovini

Izdavač:

„Oktavijan“ d.o.o.
Radnička cesta 39
HR-10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Urednik:
Nikola Babić Praljak
Grafička obrada: GENS94, Zagreb
ISBN 978-953-7597-14-6
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem
000956547

 

Za portal priredio Daran Bašić /http://hrvatskonebo.com/hercegbosna//Hrvatsko nebo