Rijeka je oslobođena 9. prosinca 1991.

Vrijeme:14 sec

Dana 9. prosinca 1991.  Hrvatskoj vojsci predani su vojarna na Trsatu u koju je ušla 71. bojna Vojne policije i  i zgrada Komande Riječkog korpusa. Tog je dana iz Rijeke otišao i posljednji vojnik JNA. Rijeka je oslobođena.

 

 

 

 

Vedrana Spadoni/Hrvatsko nebo