Lili Bencik : IZBORNI REZULTATI PRAVAŠKIH STRANAKA SA STRANICA DIP-a

Vrijeme:1 min, 25 sec

 

IZBORNI REZULTATI PRAVAŠKIH STRANAKA SA STRANICA DIP-a
U 13h 12.09.2016.
po izbornim jedinicama

1
POMAK 857
DOM .KOAL. 854
A-HSP 369
UKUPNO 2080 GLASOVALO 196 963 1,05%

2
POMAK 1013
DOM.KOAL 946
A-HSP 732
UKUPNO 2691 GLASOVALO 194774 1,38%

3
POMAK 1170
DOM.KOAL 708
A-HSP 596
UKUPNO 2474 GLASOVALO 177245 1,39%

4
POMAK 1115
DOM.KOAL 1513
A-HSP 532
UKUPNO 3160 GLASOVALO 157797 2.00%

5
POMAK 946
DOM.KOAL 2471
A-HSP 772
UKUPNO 4189 GLASOVALO 164029 2,55%

6
POMAK 1778
DOM,KOAL 1087
A-HSP 596
UKUPNO 3461 GLASOVALO 170017 2,03%

7
POMAK 1496
DOM.KOAL 707
A-HSP 689
UKUPNO 2892 GLASOVALO 216392 1,33%
8
POMAK 807
DOM.KOAL 490
A-HSP 532
UKUPNO 1829 GLASOVALO 178659 1,02%

9
POMAK 1170
DOM.KOAL 1738
A-HSP 894
UKUPNO 3802 GLASOVALO 207117 1,83%

10
POMAK 2720
DOM.KOAL 786
A.HSP 513
UKUPNO 4019 GLASOVALO 219324 1,83%

11
POMAK 98
DOM.KOAL. 66
A-HSP 51
UKUPNO 215 GLASOVALO 20913 1,02%
UKUPNO HRVATSKA
POMAK 13170
DOM.KOAL11366
A-HSP 6276
UKUPNO 30812

SVEUKUPNO GLASOVALO 1903230 1,61%

Dala sam si truda da izvučem ove podatke ,a mogu reći da sam ostala neugodno iznenađena,
Ovi podaci zorno pokazuju da Pravaši i nisu neka snaga po bibiračkom tjelu.
Da su i izišli svi ujedinjeni na izbore daleko su od izbornog praga.
Stoga bi se svi pravaški čelnici trebali ozbiljno zabrinuti kuda vode
Pravaški pokret i jeli on izumire?
Ujedno su pale u vodu sve optužbe da bi ujedinjeni polučili neki uspjeh I eventualno povečali snagu desne opcije u Saboru.
Doista poražavajuće!

Lili Bencik /Hrvatsko nebo

Odgovori