Zdravko Gavran: Kako se oduprijeti manipulacijama?

Zdravko Gavran: Kako se oduprijeti manipulacijama?

 

 

Prije, za vrijeme i poslije svih tih bitaka koje vodimo – svjesni Lacordaireove misli: „Istinu iznijeti plaćamo skupim bitkama, laž naprotiv ne stoji ništa“ – bitno nam je utvrditi polazište, temeljno religiozno i spoznajno i moralsko uporište. Ono može biti samo u Svjetlu koje raspršuje tamu zabluda ovoga svijeta, time i tamu svih ovosvjetskih manipulacija. Ono je istaknuto u Proslovu Evanđelja po Ivanu: „Svjetlo istinsko / koje prosvjetljuje svakog čovjeka / dođe na svijet… (Iv 1, 9)“ U to Svjetlo pouzdajemo se dok razmišljamo kako odagnati tamu koja u naše svijesti nadire po tuđim manipulacijskim nastojanjima. A priznamo li da manipuliranje nama ima za cilj učiniti od nas dragovoljne robove (bilo koga ili čega), okovati naše ruke i noge nevidljivim okovima, tada, s pouzdanjem u Gospodina, možemo kao radosno polazište uzeti stih iz današnjega (nedjeljnog) psalma: „… ti si razriješio okove moje (Ps 116, 16)“. Drugog čvrsta i pouzdana polazišta zapravo i nemamo.

 

Riječ „manipulacija“ uvriježila se je u hrvatskom i u globalnom engleskom i drugim jezicima toliko da ju razumiju i oni koji ne znaju što ona zapravo znači. Svaki čas spominje ju se, u različitim prigodama i kontekstima. Pogledajmo stoga najprije koje joj je izvorno značenje.

Što sve znači manipulacija i tko sve manipulira?

Njezin je korijen latinska imenica manus, koja znači ruka. Odale imamo i manualan (fizički, dakle pomoću ruke) rad, i manuskript (ruko-pis) i manufaktura (ruko-tvorina, ruko-tvorstvo) i manual (klavijatura, pri-ručnik, molitvenik). U nekim hrvatskim ikavskim govorima postoji i izraz ’rukodilo’ [’rukodjelo’] – ono što je tko načinio vlastitim rukama. Od manipulacije izvodimo riječi manipulirati (rukovati, baratati čime), manipulativca ili manipulanta (službenika koji nešto radi ili obavlja po naredbama nadređenih) i manipulatora (što se izvorno nije odnosilo na čovjeka, nego na mehanizam koji prenosi pokrete prstiju na predmete što ih čovjek ne može dodirivati zato što su predaleko od njega ili zato što su užareni, radioaktivni i slično). Manipulirati se može i strojem, vozilom, letjelicom, može se manipulirati odnosno upravljati na daljinu (kibernetički), u matematici se ’manipulira’ brojkama, u informatici se ’manipulira’ uređajima (koje se ’programira’) i programskim sadržajima (koje se ’procesuira’), na burzi se može manipulirati (spekulirati) dionicama ili obveznicama ili valutama, isto tako može se manipulirati svim oblicima kapitala, nekretninama, postupcima, stavovima, mislima, osjećajima itd. 

Tko manipulira? Manipulira onaj tko ima neku vlastitu namjeru, cilj i interes. On za ostvarenje tog cilja i interesa nastoji upotrijebiti materijalna sredstva koja mu stoje na raspolaganju, što samo po sebi nije ništa negativno, ali postaje negativno kada mimo njihove volje želi u rad na ostvarenju svoga (sebična) cilja ’upregnuti’ neke druge ljude, skupine, ustanove, organizacije…

Osim, dakle, doslovnoga (neutralnoga ili pozitivnoga) značenja pojma manipulacija, s vremenom je nastajao i dug niz prenesenih značenja, pa je on mogao značiti i: spretno izokretanje čega radi stjecanja koristi za sebe, izvrtanje istine, lukavo premetanje elemenata tako da se druge smišljeno prevari, zavara, zavede na krivi put, navede na pogrješan zaključak, da ih se ’prevede žedne preko vode’, da ih se okrene protiv njih samih, ili protiv njihovih bližnjih, ili protiv onoga što su dotad mislili, čemu su težili, u što vjerovali itd.

Brojna značenja riječi manipulacija, manipulirati

Suvremeni rječnici tumače naširoko različita značenja pojmova manipulacija odnosno manipulirati (kime, čime). Među njima su i ova: savjetovanjem himbeno usmjerivati vladara ili nadređenoga s ciljem postizanja vlastite koristi ili nadmoći nad njim i nad drugima (spletkariti); služiti se podlim psihološkim tehnikama ili ’ispirati mozak’ ljudima u totalitarnom društvu kako bi se njima upravljalo posredstvom njihove „preodgojene“ svijesti (Orwellova 1984.); usmjerivati svijest primatelja informacija putem medija, kao što je televizija, osobito reklamama, što vidljivim, što prikrivenim odnosno jedva primjetno upletenim (impliciranim) reklamama i porukama, ili subliminalnim tehnikama (tako da primateljeva svijest uopće ne primijeti kako ju se daljinski preoblikuje); dovoditi koga u stanje ovisnosti o tebi, kontrolirati ga, činiti ga nesposobnim za samostalno razmišljanje i odlučivanje, oslabiti ga („staviti ga u svoj džep“); manevrirati tako da drugi izgube, služiti se trikovima, varati posebnim metodama na kartama („šibicariti“); igrati se s kime mačke i miša, zavaravati ga, praviti ga budalom (’vući ga za nos’); govoriti jedno kako bi neke zaveo na krivi put, a činiti nešto sasvim drugo (prenemagati se); demagoški izvrtati načela, informacije, pravila; ’povlačiti/potezati’ konce, tako da se drugi ponašaju kao ’lutke na koncu’; spretno zavaravati drugoga (’vrtjeti ga oko malog prsta’); imati fizičku premoć nad drugim, ucijeniti ga, reketariti ga (’držati ga u šaci’)… 

Ako bismo najkraće htjeli „prevesti“ mnoštvo značenja i primjena riječi „manipulacija“ u njezinu prenesenom smislu, mogli bismo reći da ona znači lukavu zloporabu čega radi varanja i zavaravanja drugih u svrhu postizanja vlastite koristi ili nekog skrivenog ili neskrivenog cilja. Ona ne znači nužno laganje, možda i zato što manipulant zna da su ’u laži kratke noge’, ali svakako znači zaobilaženje ili izvrtanje istine na način da se to što teže ’prokuži’, ili da se prekasno razotkrije. Mogli bismo reći i to da je manipuliranje nešto poput ’driblanja’ – metoda stvaranja privida kojim se prikriva stvarna namjera, a drugoga navodi na krive poteze, Ono je blisko izigravanju legitimne svrhe nečega u korist nelegitimne. Može se slikovito dočarati i kao skretanje selskog potoka u vlastito dvorište, kao neformalno, ali stvarno zaprječivanje pristupa pomorskom dobru ispred vlastite vile ili hotela, kao perfidna prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko kako bi se pogodovalo onima koji to čine, kao prebacivanje pozornosti s krivca na nevinoga, kao insceniranje nečega nepostojećega radi prikrivanja čega postojećega (’Drž’te vuka!’), kao davanje lažnih obećanja i nada ili prijevarno taktiziranje. Općenito se manipuliranje može označiti kao navođenje na krivi trag, blefiranje, prenemaganje, hinjenje, dvolično postupanje, ’zaobilaženje’ zakona, izigravanje ćudoređa (tako da izigravatelj ostane u očima drugih i dalje ćudoredan), stvaranje privida o dobrohotnosti, privida o iskrenu i nesebičnu rodoljublju, o gorljivoj zauzetosti za opće dobro, za ’našu stvar’, za dom, pričina o gorljivoj brizi za napredak, za pravednost, za demokraciju, za vladavinu prava itd.

Manipulira se gotovo svime

Imajući to što je rečeno na umu, krenemo li dalje razmišljati, otkrit ćemo da nas u suvremenom svijetu okružuje ocean svakojakih manipulacija. Manipulira se gotovo svime. Manipulira se znanjima i informacijama, obavijestima o događajima i zbivanjima, tumačenjima (interpretacijama) i ocjenama događaja i zbivanja, podatcima, statistikama, programima, zakonima, referendumima, odlukama, glasovanjima, izborima, izbornim sustavima, predizbornim kampanjama, izabranim tijelima i klubovima, strankama, ustanovama, društvima, članovima stranaka, ustanova i društava, stručnim prognozama, vremenom, burzama, tržištem, kreditnim rejtingom, valutama, kamatama, bolestima i epidemijama, brojem zaraženih, cijepljenih i umrlih, podatcima o njima, manipulira se medijima, društvenim mrežama, pokretima, prosvjedima, savjetima i preporukama, klimom, ratovima i mirovima, ugovorima i sporazumima, pravnim i upravnim postupcima, katastrima i gruntovnicama, urbanističkim planovima i infrastrukturnim projektima, proračunima, bilancama, inspekcijama, pravosuđem (kaznenim prijavama, tužbama, sudskim postupcima, ne/provedbom ili beskrajnim otezanjem provedbe sudskih presuda), propozicijama banaka i teleoperatera, natječajima i javnim nabavama, zapošljavanjem i otpuštanjem, priznavanjem statusa, karijernim promaknućima, priznanjima i nagradama, zabranama i kaznama, abolicijama i pomilovanjima, dotacijama i subvencijama, praznicima i obljetnicama, knjigama i umjetninama, baštinom, tradicijom i identitetom, poviješću, uputnicima (kurikulima) i udžbenicima i ’građanskim odgojem’, slobodnim aktivnostima i izbornim predmetima, maturalnim putovanjima, mirovinama, socijalnim potporama, dobrotvornim fondovima, zdravstvenim uslugama, obnovom od potresa, brigom za okoliš, organizacijama tzv. civilnog društva, obavještajnim službama, masonskim ložama, vjerskim zajednicama, organizacijama nacionalnim i internacionalnim, klubovima, frakcijama, režimcima, prorežimcima, disidentima, opozicionarima, karijeristima, zaposlenicima, sindikalistima, povjerenicima, vještacima, sportašima, sportskim natjecanjima, kampanjama, akcijama, ekskurzijama, ležaljama na plažama, suncobranima, koncesijama, poslovnim subjektima, potrošačima, pristašama, protivnicima, moćnima, nemoćnima, učenima, neukima… Tom nizanju zapravo se ne vidi kraja ni konca.

Dvije skupine i dva ’sektora’ manipulacija

Kad je riječ o manipulacijama, možemo ih razvrstati na dvije skupine. Jedno su one koje se događaju u privatnom životu, u privatno-osobnim, bračnim, obiteljskim i drugim bliskijim ili intimnijim odnosno međuosobnim odnosima, koje stoga imaju neposredni privatni domet i značaj. Drugo su pak manipulacije koje se događaju u javnoj sferi, na područjima koja imaju širi, zajednički, krajevni, narodni, nacionalni, crkveni, vjerski, institucionalni, ideologijski ili koji drugi značaj. Za one prve mjerodavna je savjest, rješavaju se na osobnoj razini, nasamo ili uz pomoć kakva posrednika, savjetnika, ispovjednika, duhovnog pomoćnika, prihoterapeuta ili odvjetnika. Tko je mjerodavan za ove druge? U neku ruku, svi su ovlašteni njima se baviti u mjeri u kojoj one zadiru u opći ili mogu neizravno zadirati u privatni interes, a zapravo zadiru u interes čitave zajednice. 

Manipulacije bi se mogle razvrstati i po kriteriju profanost-svetost. Ode li tko u kockarnicu, u četvrt na lošem glasu, među burzovne mešetare, u kriminalnu skupinu, u djelatnosti gdje se vodi bespoštedna bitka s konkurentima i neprijateljima, ili se uključi u političku borbu, u održavanje, mijenjanje ili ’nedajbože’ rušenje nekog režima, poretka ili države, mora biti spreman na svakovrsne manipulacije. One su često sastavni i neotklonjivi dio ’sektora’ u kojima snažni i sebični interesi i ciljevi podređuju sebi metode i načine njihova ostvarivanja. 

Druga je pak stvar kada se nađemo na terenu lijepih umjetnosti, kulture, znanosti, humanosti, filantropije, općeljudskih vrjednota, zakonitosti, etike, domoljublja, mirotvorstva, a osobito duhovnih i religioznih sadržaja i vrjednota. Tu se manipulacije smatraju u pravilu nepoželjnima i mnogo se strožije i isključivije na njih gleda. Ipak, unatoč tomu, svjedoci smo da i ti ’sektori’ vrbe i obiluju manipulacijama (grijehe, poroke, mane, slabosti, iznevjere, licemjerja i slično izostavljamo da ne širimo temu u nedogled!). Dapače, manipulacije na tom planu imale su i imaju veće značenje za čovječanstvo od mnogih materijalno-interesnih manipulacija.

Nije nikomu potrebno tumačiti kolike manipulacije postoje u kulturi, recimo u proizvodnji i (ne)financiranju filmova, u znanostima, primjerice u medicinskima (sjetimo se samo interesa i silne moći farmaceutske industrije, ili ’industrije pobačaja’, ili eugenike) i fizikalno-kemijsko- biološkim znanostima (izumljivanje oružja za masovno uništavanje!, unaprjeđivanje kemijskih i bioloških otrova, eksperimentiranje na planu mikrobiologije) ili u informatičkim znanostima (programiranje za kibernetski rat ili za primjenu umjetne inteligencije u službi masovne i totalne kontrole ljudi i čovječanstva), u filantropiji i financijama (spomenimo Sorosa, Gatesa i slične). 

Na žalost, moramo primijetiti da se manipulira i institucionalnom Crkvom, i ukazanjima, i duhovnošću, i pobožnošću, i crkvenim medijima, i teologijom i na druge  načine. Da i ne govorimo o manipulacijama povezanima s nebrojenim dubioznim sektama i svakojakim guruima, ’učiteljima’, ’iscjeliteljima’, ’astrolozima’, ’vidovnjacima’, ’magima’ i ostalima. U svakom slučaju, nije ista razina odgovornosti ni krivnje manipulirati dolarom kao i manipulirati božanskom Objavom, idejom i spoznajama o Bogu i o čovjeku ili, recimo, katoličkim dogmama i crkvenim naukom. Ovo drugo neusporedivo je opasnije jer je dublje i dugoročno pogubnije, posebice s gledišta vječnog spasenja ili propasti. Manipulacija je tu sofisticirana zavodnica; odnosi se na zloporabu svetoga u profane svrhe, na iskrivljivanje ili potamnjivanje božanskog zakona i religioznog vidika, na poigravanje čovjekom kao bićem stvorenim ’na sliku Božju’ ili ulogom zajednice vjernika. Islamski okrutni i nerijetko krvoločni džihadizam zacijelo je primjer teškog manipuliranja Kur’anom i vjerskim učenjem. Isto je tako teško manipuliranje kršćanskim učenjem podvrgavanje i stavljanje klera i učenja nekih pravoslavnih Crkvama u isključivu službu političkim, ekspanzionističkim, šovinističkim ciljevima njihovih nacionalnih politika.

Kako se, dakle, oduprijeti manipulacijama, po kojem ’ključu’. Vrlo koristan naputak dao nam je o tomu sv. Pavao kada je prve kršćane iz Soluna pozvao u poslanici ovim riječima: „Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! (1 Sol 5, 21)“

Što činiti?

Što pak konkretno činiti u svijetu nebrojenih manipulacija, koje na toliko načina zadiru u našu svijest, osvajaju je, ’mijese’ ju, podvrgavaju nečijim nepoštenim ili bezskrupuloznim namjerama? O tomu bi se moglo beskrajno raspredati, od ’sektora’ do ’sektora’, od prigode do prigode. To već na ovom portalu i drugdje i činimo, manipulacijama se suprotstavljamo na razne načine, parirajući raznovrsnim udarima na ljudsku i hrvatsku slobodu i nasrtajima na istinu, pravdu, čovječnost. Prije, za vrijeme i poslije svih tih bitaka koje vodimo – svjesni Lacordaireove misli: „Istinu iznijeti plaćamo skupim bitkama, laž naprotiv ne stoji ništa“ – bitno nam je utvrditi polazište, temeljno religiozno i spoznajno i moralsko uporište. Ono može biti samo u Svjetlu koje raspršuje tamu zabluda ovoga svijeta, time i tamu svih ovosvjetskih manipulacija. Ono je istaknuto u Proslovu Evanđelja po Ivanu: „Svjetlo istinsko / koje prosvjetljuje svakog čovjeka / dođe na svijet… (Iv 1, 9)“ U to Svjetlo pouzdajemo se dok razmišljamo kako odagnati tamu koja u naše svijesti nadire po tuđim manipulacijskim nastojanjima. A priznamo li da manipuliranje nama ima za cilj učiniti od nas dragovoljne robove (bilo koga ili čega), okovati naše ruke i noge nevidljivim okovima, tada, s pouzdanjem u Gospodina, možemo kao radosno polazište uzeti stih iz današnjega (nedjeljnog) psalma: „… ti si razriješio okove moje (Ps 116, 16)“. Drugog čvrsta i pouzdana polazišta zapravo i nemamo.

 

Zdravko Gavran/Hrvatsko nebo

Facebook Comments