18.
OBUKA PILOTA
BOSNE I HERCEGOVINE
U REPUBLICI HRVATSKOJ

ČINJENICE

19.
ORUŽJE PAKIRANO U
AMBALAŽU PREHRAMBENIH
ARTIKALA I
UTOVARENO U KAMIONE
UNHCR-a

 

ČINJENICE

20.
LOGISTIČKI CENTRI ARMIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
FORMIRANI U
REPUBLICI HRVATSKOJ
ČINJENICE

ČINJENICE

Priručnik General – pukovnik Slobodan Praljak : 17. FORMIRANJE POSTROJBI ARMIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

 

Izvor:

Prof. SLOBODAN PRALJAK, dipl.ing.
Kazališni i filmski redatelj – Akademija
dramske umjetnosti Sveučilišta u
Zagrebu
General-pukovnik Hrvatske vojske u
mirovini

Izdavač:

„Oktavijan“ d.o.o.
Radnička cesta 39
HR-10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Urednik:
Nikola Babić Praljak
Grafička obrada: GENS94, Zagreb
ISBN 978-953-7597-14-6
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem
000956547

  

Za portal priredio Daran Bašić /HercegBosna-Hrvatsko nebo

Komentari

komentara