Stranka demokratske akcije (SDA) u sljedećih desetak dana uputit će u parlamentarnu proceduru svoje prijedloge izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, koji poštuju ustavne principe i konvencije o ljudskim pravima, potvrdio je Nezavisnim novinama Halid Genjac, predsjednik Glavnog odbora SDA, i jedan od stranačkih dužnosnika zaduženih za pravna pitanja.

Genjac je rekao kako je izrada dokumenta u završnoj fazi, te da je riječ o izmjenama koje u sebi sadrže zahtjeve iz presude Ustavnog suda BiH i Suda za ljudska prava.

“Ovdje imamo dva pitanja, oba u vezi s Domom naroda Parlamenta FBiH, a jedno pitanje se tiče i nužnih intervencija u Ustavu FBiH. Naime, Ustav FBiH kaže da se bira po jedan predstavnik iz svakog konstitutivnog naroda, ako takvog ima u skupštini županija. Ustavni sud je po apelaciji Bože Ljubića osporio raspored broja izaslanika po žpanijama. Naime, ovo se vezuje za provođenje Aneksa 7, koji, međutim, nije proveden“, kaže Genjac.

Zaključuje kako je ovo važno pitanje, jer se mora osigurati konstituiranje Doma naroda Parlamenta FBiH, od čega zavisi i imenovanje izvršne vlasti u FBiH, ali i formiranje državnog Doma naroda.

“Mi, dakle, pripremamo rješenja koja bi zadovoljila tu presudu Ustavnog suda”, kaže Genjac.

Na pitanje vjeruje li da će ova rješenja zadovoljiti HDZ, koji nudi svoja rješenja izmjena Izbornog zakona BiH, u nekim dijelovima dijametralno suprotna ovim, Genjac odgovara kako rješenje SDA “nije podložno tome zadovoljava li nekoga”.

“Ono, dakle, mora biti u skladu s Ustavom FBiH i Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Mi imamo problem s prijedlogom HDZ-a jer u jednom broju županija ukida mogućnost predstavljanja nekog od naroda. Recimo, Hrvati u Sarajevskom kantonu, ili Bošnjaci u Hercegbosanskoj ili Posavskoj županiji, ne bi mogli biti predstavljeni u Domu naroda”, navodi Genjac, ističući da se o ovim stvarima jednostavno ne može razgovarati.

“Taj kome ovo ne bude prihvatljivo mora predložiti svoja prihvatljiva rješenja, ali koja zadovoljavaju ova ustavna pitanja i konvencije o ljudskim pravima”, zaključuje Genjac.

Borjana Krišto, zamjenica predsjednika HDZ BiH je kratko izjavila da joj je drago da se netko sjetio raditi i na izmjenama Izbornog zakona BiH.

“Nadam se da taj prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH neće biti diskriminirajući, nego da će osigurati, prije svega, princip da jedan narod drugom neće birati predstavnike”, kazala je kratko Krišto.

Popunjavanje Kluba Srba Genjac kaže kako se drugo pitanje na kojem je radila SDA tiče popunjavanja Kluba Srba u Domu naroda federalnog parlamenta.

“Do sada obično nismo imali dovoljan broj izabranih Srba u skupštinama županija, i to je dugogodišnji problem. Tu će vjerojatno biti potrebne intervencije na Ustav FBiH jer Ustav kaže da se za izaslanike mogu birati samo oni koji su zastupnici u skupštinama županija. Tražimo rješenje što da se radi u izuzetnim situacijama u kojima nema izabranih zastupnika”, rekao je Genjac.

 

Dnevnik.ba/ http://www.dnevnik.ba/HercegBosna-Hrvatskonebo

Komentari

komentara