Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora (GV HNS) BiH donijelo je u ponedjeljak glavne zaključke Prijedloga transformacije Javnog RTV sustava, ocijenivši kako HNS BiH omogućava uspostavljanje Javnog RTV sustava koji bi uistinu bio ustrojen prema suvremenim principima razvoja medijskih sustava u višenacionalnim državama.

Prijedlog transformacije Javnog RTV sustava BiH namijenjen harmonizaciji i integraciji bosanskohercegovačkog javnog i medijskog prostora, nakon uvodnih pozdrava Bože Ljubića, predsjednika Glavnog vijeća HNS BiH, Borjane Krišto, zamjenice predsjednika Zastupničkog doma Parlamenta BiH i Dragana Čovića, predsjednika HNS-a BiH i hrvatskog člana Predsjedništva BiH, predstavili su Ivan Vukoja, voditelj Odjela za kulturu, sport, medije i informiranje GV HNS-a BiH, Ilija Musa, voditelj Pododjela za medije i informiranje HNS-a BiH i Antonio Beus član Pododjela za medije i informiranje HNS-a BiH.

Prijedlogom GV Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, kako je istaknuto, omogućava se  uspostavljanje Javnog RTV sustava koji bi uistinu bio ustrojen prema suvremenim principima razvoja medijskih sustava u višenacionalnim državama. Na taj način javni RTV servisi bi zauzeli društvene uloge koje se od njih očekuju, prije svega čuvara demokratskih vrijednosti, prijenosa kulturnog naslijeđa i medija kojim bi se promicale integrativne vrijednosti svih konstitutivnih naroda i ostalih građana Bosne i Hercegovine, čime bi se postiglo zadovoljavanje potreba za neovisnim javnim medijima svih društvenih segmenata, a uz to bi se afirmirali i snažno štitili državni integritet i zajedničke društvene vrijednosti.

Kako su izlagači naglasili usvajanjem jednog od predstavljenih modela osiguralo bi se temeljno i natkrovljujuće načelo Ustava BiH o konstitutivnosti naroda te otklonile navedene manjkavosti postojećeg Javnog RTV sustava, kojega je u svakom slučaju nužno cjelovito transformirati.

Uvjereni su kako bi se predviđenim načinom izbora tijela Javnih RTV servisa, sastavom programskih i upravnih vijeća, kao i predviđenom nacionalnom strukturom zaposlenika te načinom naplate RTV pristojbe omogućili urednička neovisnost, politička nepristranost i mogućnost javnosti da nadzire rad RTV servisa sukladno praksama modernih višenacionalnih demokracija, a ispunile bi se i preporuke iz Rezolucije Europskog parlamenta o izvješću Komisije o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu od 15. veljače 2017. godine, iz točke 37. kojima se Bosna i Hercegovina poziva da kroz nadležna tijela zajamči medijski pluralizam i osigura emitiranje programa na svim službenim jezicima u BiH.

Djelovanjem tako ustrojenog Javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine štitila bi se potpuna jednakopravnost konstitutivnih naroda zajamčena Ustavom i afirmiralo njihovo pravo na kulturnu, obrazovnu i jezičnu autonomiju, smatraju u GV HNS-a BiH.

Glavni zaključci do kojih je ovaj Prijedlog došao, i koji su ponuđeni za raspravu svim zainteresira­nim javnostima u BiH, su slijedeći:

1.      Koncept i model ustroja Javnog RTV sustava trebaju biti usklađeni s osnovnim i natkrovljujućim načelom Ustava BiH, načelom konstitutivnosti naroda, te uva­žavati činjenicu da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta.

2.      U skladu s bosanskohercegovačkim društvenim i političkim specifičnostima, te komparativnim iskustvima europskih država slične identitetske i društvene pluralnosti, kao najprikladniji koncept i model ustroja Javnog RTV sustava BiH može se smatrati takozvani integrirajući model. U integrirajućem modelu ustroja Javnog RTV sustava posebnosti segmenata se uvažavaju, ali se ističu i integra­cijske vrijednosti zajedničkog društva. Segmenti, u našem slučaju konstitutivni narodi, u ovom modelu ne vide gotovo nikakvu opasnost od pokušaja asimilacije, niti od stvaranja zajedničkih vrijednosti na razini pluralnog bosanskohercegovač­kog društva i složene multinacionalne države, te svjesno i svojevoljno pristaju njegovati i dijeliti te vrijednosti. Primarna ciljna skupina svakog servisa je jedan segment, ali se niti na koji način ne isključuju programske potrebe recipijenata koji ne pripadaju tom segmentu.

3.    Hrvati kao konstitutivan narod u BiH imaju ustavno pravo na vlastiti Javni RTV servis. Pravo ne samo na Javni RTV servis koji program emitira vilu* na hrvatskom jeziku, nego i Javni RTV servis čiji programski sadržaji afirmativno konotiraju i reproduciraju društveni, nacionalni i kulturni identitet Hrvata u BiH i čine ga prisutnim, vidljivim i prepoznatljivim u bosanskohercegovačkom pluralnom javnom i medijskom prostoru, te afirmiraju društvena i politička prava Hrvata kao konstitutivnog naroda.

4.    Javni RTV servis u na hrvatskom jeziku treba biti sastavni dio Javnog RTV sustava BiH, i kao takav, financiran iz javnih sredstava.

Predstavljeni model ustroja Javnog RTV sustava BiH moguće je preuzeti na: VIDEO, a kako je naglašeno u javnoj raspravi, to nije konačno rješenje nego je povod za nastavak konstruktivne javne rasprave sa svim zainteresiranim pojedincima i javnostima u BiH kojima je omogućena dostava reakcija, komentara i prijedloga predlagateljima, u roku od 21 dana, na adresu elektroničke pošte: rtvsustav@hnsbih.org, nakon čega slijedi izrada konačnog prijedloga u formi izmjena i dopuna postojećih zakona, odnosno, nacrta prijedloga novog zakona o Javnom RTV sustavu BiH.

 

Večernj.ba/http://www.vecernji.ba/Hrvatsko nebo

Komentari

komentara