Vesna Ujević: Korizma 28.

  Gospodin reče Mojsiju: „Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: Sveti budite! Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš! Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svog sunarodnjaka. Tako nećeš pasti...

Vesna Ujević: Korizma 27.

  Kad svrši obred pomirenja Svetišta, Šatora sastanka i žrtvenika, neka primakne jarca živoga. Neka mu na glavu Aron stavi obje svoje ruke i nad njim ispovijedi sve krivnje Izraelaca, sve njihove prijestupe i sve...

Vesna Ujević: Korizma 26.

  Mojsije progovori zajednici: „Ovo je Gospodin zapovjedio da se učini.“ Izvede zatim Mojsije Arona i njegove sinove pa ih u vodi opra. Obuče na nj haljinu, opasa ga pojasom, ogrnu ga ogrtačem i stavi...

V.Ujević: Korizma 25.

  U one dane Mojsije učini, kako mu je Gospodin naredio. Prvoga dana prvoga mjeseca druge godine Prebivalište bi podignuto. Ovako Mojsije namjesti Prebivalište, razmjesti njegova podnožja, onda uspravi njegove trenice, zatim postavi priječnice i...

Vesna Ujević: Korizma 24.

  U one dane reče Mojsije Izraelcima: „Vidite! Gospodin je po imenu pozvao Besalela, sina Urijeva, od koljena Hurova, a iz plemena Judina. Njega je napunio duhom Božjim, dao mu umješnost, sposobnost i razumijevanje u...

Vesna Ujević: Korizma 23.

  U one dane reče Gospodin Mojsiju: „Dobro, sklapam Savez. Pred cijelim tvojim pukom činit ću čudesa kakva se nisu događala ni u kojoj zemlji, ni u kojem narodu. Sav narod koji te okružuje vidjet...

Vesna Ujević: Korizma 22.

  Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva Ime: „Gospodine!“ Gospodin prođe ispred njega te se javi:“Gospodin! Gospodin! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću,...

Vesna Ujević: Korizma 21.

  U one dane narod, vidjevši gdje Mojsije dugo ne silazi s brda, okupi se oko Arona pa mu rekne: „Ustaj! Napravi nam boga, pa neka on pred nama ide! Ne znamo što se dogodi...

Vesna Ujević: Korizma 20.

Onda se uspne Mojsije s Aronom, Nadabom i Abihuom i sa sedamdest starješina Izraelovih. Oni vidješe Boga Izraelova. Podnožje njegovim nogama kao da je bilo od dragoga kamena safira, sjajem nalik na samo nebo....

Vesna Ujević: Korizma 19.

Ovo govori Gospodin: „Tko bi prinosio žrtve kojemu kumiru, neka bude potpuno uništen. Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj. Ne cvilite udovice i siročeta! Ako...

Vesna Ujević: Korizma 18.

U one dane Bog izgovori sve ove riječi: „Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi lika ni...

Vesna Ujević: Korizma 17.

  Mojsije siđe s brda k narodu i poče posvećivati narod. Oni operu svoju odjeću. „Budite gotovi za prekosutra! –rekne Mojsije narodu. – Ne primičite se ženama!“ A prekosutra u osvit dana, prolomi se grmljavina, munje...