Mile Prpa: Šala na račun korona virusa

Kad sam bio dijete, dečkić od sedam ljeta, pratila me ljetna kiša, ali mokra kao svaka voda. Pod jednu strehu mokar stadoh, a k meni priđe djed iz susjedstva pod istu strehu, da i...

CODEX MORALIS CROATICUM (Hrvatski moralni kodeks) Mile Prpa: Državna uprava i diplomacija

  Državna uprava i njeno funkcioniranje – Je li neka država prosperitetna, najbolje se vidi po njenoj Državnoj upravi. Prvi princip formiranja državne uprave jest – ona ne smije biti ni prevelika ni premalena, već...

Codex moralis croaticum (Hrvatski moralni kodeks) Mile Prpa: Hrvatski jezik

    Hrvatski jezik, njegova narječja i dijalekti – Svakom Hrvatu je hrvatski jezik – materinski jezik. Čak i mnogi Hrvati koji generacijama mžive u stranim zemljama, oni koji govore od djetinjstva engleski, njemački, španjolski jezik...

Mile Prpa: Promišljanje o stanju države i hrvatskog naroda u domovini i iseljeništvu!...

    16. Zemlja smo u svijetu koja ima jednu od najvećih dijaspora u odnosu na broj stanovnika u domovini, ali koja se najmanje brine o njihovom nacionalnom opstanku, a da posebno ne govorimo o njihovom...

Mile Prpa : Šesta zgoda Malog viteza Don Quijotea – Javna kuhinja i...

    Cijeli grad je počeo pričati o pojavi junaka iz romana Don Miguela de Cervantesa – Don Quijotea i njegovog sluge Sancho Panze u njihovom gradu. Neki su vjerovali u te priče, a neki nisu....

Mile Prpa: Deveta zgoda Malog viteza Don Quijotea – Gradski deponij smeća

  Deveta zgoda               Malog viteza Don Quijotea – Gradski deponij smeća   U gradu, zapravo metropoli,  u kojoj  živi Mali vitez Don Quijote i njegov prijatelj Sancho Panza, odvoz gradskog smeća,...

CODEX MORALIS CROATICUM (Hrvatski moralni kodeks) Mile Prpa: Vukovare – naša tugo, naš ponosu,...

  Proglašenje Vukovara gradom trajnog pijeteta – Vukovar je naša tuga, naš ponos, naša suza na Božjem licu. On je doživio dvostruku bol, jer u ratnom stradanju malog naroda bol je obično udvostručena, najprije kao...

M. Prpa: Ispred Krista

  Hrvatsko nebo

CODEX MORALIS CROATICUM (Hrvatski moralni kodeks)/Mile Prpa: Pravni i drugi temelji nezavisnosti naroda

  Pravni i drugi temelji nezavisnosti naroda – „Dok je jedan narod prisiljen da se pokorava i dok se pokorava, on čini dobro, ali čim može da zbaci svoj jaram i zbaci ga, on čini još bolje,...

CODEX MORALIS CROATICUM (Hrvatski moralni kodeks) Mile Prpa: “Viribus Unitis” , “U boj u...

  Podići velebni spomenik u Puli mornarima potonulim s admiralskim zapovijednim brodom “Viribus Unitis”  – Dana 1. studenog 1918. godine neposredno pred završetak Prvog svjetskoga rata i nakon što su mornari na jarbole admiralskog zapovijednog...

Mile Prpa: Hrvatska politika bez mudrosti i poštenja

  U povijesti, u cjelokupnoj povijesti hrvatskog naroda tri stoljeća su najtragičnija, a to su bila šesnaesto i sedamnesto stoljeće u borbama protiv Turaka i njihove najezde na Europu, a posebno na Hrvatsku“duo plorantes Turcisaecula...

Mile Prpa: Vukovarska majka Kata Šoljić (23. veljače 1922. – Zagreb, 8. srpnja 2008)

  Vukovarska majka Kata Šoljić – Kad neki mali grad poput Vukovara ima svoju – Vukovarsku Majku, a svoju majku nemaju niti znamenite europske i svjetske metropole, tada će se neupućeni namjernik upitati, o kakvoj se...