Daran Bašić : Zlokobni zid šutnje oko slikara, pjesnika-filozofa, kolumnista, pravnika Mile Prpa

    Već  duže od 40 godina Hrvatska skriva od svoje i svjetske kulturne javnosti čudesnu  umjetnost - novo i dosad potpuno nepoznatno slikarstvo. Slikarstvo koje je na granici ludila – jer je neshvatljivo da ga...

MILE PRPA: Galaksija VIHOR ORHIDEJA

Za čitatelje našeg portala, donosimo nekoliko pjesama u prozi iz neizdane knjige, autora gospodina Mile Prpe  Galaksija VIHOR ORHIDEJA MILE PRPA (Knjiga sadrži 110 pjesama u prozi)           Plesni vihor orhideja   Pjesme su poput vihora orhideja. Ali gle, mirisa gotovo da i...

Mile Prpa: Vukovare – Naša Tugo, Naš Ponosu, Naša Suzo Na Božjem Licu!

  Proglašenje Vukovara gradom trajnog pijeteta – Vukovar je naša tuga, naš ponos, naša suza na Božjem licu. On je doživio dvostruku bol, jer u ratnom stradanju malog naroda bol je obično udvostručena, najprije kao patnja...

Mile Prpa: POČELO POČELA – VELEBNO FILOZOFSKO DJELO

POČELO POČELA (ELEMENTUM ELEMENTORUM) Anno Domini 1994 P R E D G O V O R Književno djelo "Počelo počela", koje autor naziva "metafizičko filozofsko djelo u stihovima", možemo predstaviti kao pjesničku poemu sastavljenu...

Mile Prpa: Šala na račun korona virusa

Kad sam bio dijete, dečkić od sedam ljeta, pratila me ljetna kiša, ali mokra kao svaka voda. Pod jednu strehu mokar stadoh, a k meni priđe djed iz susjedstva pod istu strehu, da i...

Mile Prpa : Dr. Mali Pingvin

    Jednog dana pjesnik se šetao uz vanjsku ogradu Zoološkog vrta u Zagrebu, i uočio neko čudno odbačeno tijelo veličine pileta, izgledalo je mrtvo. Ipak ga je podigao i osjetio mu jedva primjetno kucanje srca....

Mile Prpa: NISMO GOSPODARI SVIJETA

                   Zemlja ne pripada čovjeku, već čovjek pripada zemlji! (Seattle) Tko ili što je uredilo naš Dom, naš Planet  da na njegovom svakom koraku buja život u neizrecivom broju nezamislivih oblika flore i faune – u...

Mile Prpa: Galaksija Vihor orhideja(2)

      Za čitatelje našeg portala, donosimo nekoliko pjesama u prozi iz neizdane knjige, autora gospodina Mile Prpe (br..2) Grlo mi se suši, znoj mi s čela kaplje, zvizdan me peče po licu, i umor mojih nogu traži počinak, a nigdje...

CODEX MORALIS CROATICUM Mile Prpa: Neki prijelomni sudbonosni trenutci u hrvatskoj povijesti

  Neki prijelomni sudbonosni trenutci u hrvatskoj povijesti – Svaki narod, neki više, neki manje, ima svoje prijelomnice ili sudbonosne trenutke u svojoj povijesti, u kojima je došlo do naglog preokreta na bolje ili lošije, ali...

Mile Prpa: Vrabac Tvrtko i ptičiji koncert

  Dva vrapca brbljivca, kojima se vrabac Tvrtko povjerio, proširiše vijest ptičjim svijetom da vrabac Tvrtko priprema ptičji koncert, kojim će on osobno dirigirati. Bit će to prvi ptičji koncert u povijesti svijeta. Vijest se...

Mile Prpa: Nazire se novi Antemurale Christianitatis (Vojna Krajina ponovno u Hrvatskoj)

  Nazire se novi Antemurale Christianitatis    (Vojna Krajina ponovno u Hrvatskoj) Iz perspektive prošlosti, naziru se konture jednog suvremenog  novog europskog Antemurale Christianitatisa (Predziđa kršćanstva).  Povijest se ponavlja nekada u kraćim, a nekada i u...

More u poeziji pjesnika Mile Prpe

  POLJUBI MOJE MORE   O more, more - ti moja nado! Nado što se ljeska, bljeska, mreška. Dva puta te poljubih rado! Rekoh - prvi puta u ime sebe sama. o, more drago, na svim obalama.   I drugi puta - to...