Dr. sc. Petar Vučić: Nitko nije tako žalostan i nesretan kao pisac bez novih...

  Nitko nije tako žalostan i nesretan kao pisac bez novih ideja, bez inspiracije & Duboka ljubav i duboka bol su nijeme. & H R V A T I 26.II....