SVIJETOM ODZVANJA RADOSNA PORUKA BOŽIĆA ,HOĆEMO LI JE PRIHVATITI

  RADOSNA VIJEST-EVANĐELJE ŽIVOTA

  Dolazi nam BOŽIĆ kao radosna vijest -evanđelje života!
  “Evo,javljam vam blagovijest,veliku radost za sav narod :danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj-Krist Gospodin”/LK2,10-11/(EV1)
  Djeca smo Božja ! Isus se rodio radi našega spasenja,spasa naše duše ! Da duše, jer čovjek je i duhovno biće!
  Većina ljudi današnjeg vremena u ovom materijaliziranom svijetu gomila razna znanja i materijalna dobra ,ali bez onog bitnog :ostvarivanja Božjih zapovjedi u konkretnom životu.Postajemo isprazne vanjske ljušture ,bez duše koju smo izgubili u tom našem potrošačkom i materijaliziranom svijetu bez pravih vrijednosti!
  Izbacuje se Bog iz državnih i društvenih institucija ,uvodi se rodna ideologija i stvara se Novi svjetski poredak ,sa čovjekom robotom ,bez duše,gdje je sve podređeno profitu,gomilanju materijalnih dobara manjine ,koja time kupuje vlast i moć.
  Pitate se kojih li vrijednosti ?
  Vrijednosti koje nam se upravo rođenjem Krista-Gospodina ,same od sebe navještaju.
  ON želi da GA pronađemo u svojoj nutrini ,da nađemo mir u svojoj duši-unutarnji mir! A taj mir možemo postići slijedeći GA!
  Slijedeći i promicati kulturu života,dar života vezan uz obitelj,svetište života! To je Božji nacrt,nacrt stvaranja i odgoja ,da svaka osoba raste na sliku Božju, a to je Isus !
  OBITELJ je mjesto gdje izvire i hrani se kultura života,gdje se slavi i gdje se gradi budućnost čovječanstva,kao središte i srce civilizacije ljubavi!
  Unutar svakog naroda odlučujuća je odgovornost obitelji u društvu ,a ona da “bude zajednica života i ljubavi”(EV 92)
  Upravo stoga promicatelji rodne ideologije -novog svjetskog poretka i udaraju na temelje života ,a to je obitelj!
  Kultura života ,civilizacija života i ljubavi to je naš put!
  Želim vam svima da u ovom Božiću pronađete taj put,put života i ljubavi!
  BLAGOSLOVLJEN VAM BOŽIĆ!

  Lili Bencik/Hrvatsko nebo

  Facebook komentari

  komentara