DANAŠNJA HRVATSKA ZBILJA U KONTEKSTU POVIJESNIH ZBIVANJA 2.DIO

  DANAŠNJA HRVATSKA ZBILJA U KONTEKSTU POVIJESNIH ZBIVANJA -2. DIO
  UVOD
  
  Često se pitamo zašto,a pogotovo ovih dana otvorene agresije na Hrvatsku,
  ne doduše klasičnim oružjem, već perfidnim, podmuklim i za mnoge nevidljivim
  oružjem.A to je pravi medijski,pravosudni i diplomatski rat protiv Hrvatske koji 
  traje od njenog priznanja do danas.
  Naravno da je u taj rat uključena i Peta kolona u Hrvatskoj,što i je najgore,jer 
  se Hrvatska podriva iznutra
  Eksponenti te Pete kolone u specjalnom ratu protiv RH su počev od Stjepana Mesića,
  Ivice Račana,Vesne Pusić,Ive Josipovića,Zorana Milanovića do cjelog SDPa i djela HDZa.
  Veoma mnogobrojna Peta kolona nasuprot Domoljubnoj Hrvatskoj zar ne?
  
  A uzroke ,metode i krajnji cilj teško je razumjeti ne poznavajući povijest, dalju 
  i bližu na ovom našem prostoru jugoistočne Europe,gdje se sukobljavaju interesi
  velikih sila;SAD,Rusije i Turske. To već spada u geopolitiku, pa se u detaljniju
  analizu neću upuštati.
  Zadržati ću se na povijesti,jer iščitavajući povijest , razumjeti ćemo i sadašnjost.
  Iščitavajući povijest otvara nam se jasna slika od kuda kod Hrvata servilnost,
  sluganstvo,poznati hrvatski jal i idealiziranje zapada, dok sa druge strane 
  mitomanija,lažljivost,prijetvornost,podmuklost,sadizam i mržnja kod Srba.
  Povijest nam sve to otkriva i ukazuje na povezanost sa sadašnjosti.
  Stoga pogledajmo ukratko kako se dalje razvijala hrvatska i srpska državnost 
  u srednjem vijeku.
  
  RAZVOJ HRVATSKE DRŽAVE U SREDNJEM VIJEKU
  Iza kralja Tomislava,koji je ostavio jaku državu sa sređenim odnosima unutar
  splitske latinske i ninske hrvatske biskupije vladalo je više vladara,među kojima se
  ističu:
  Držislav(969-997),koji je dobio od Bizanta krunu kao kralj Dalmacije i Hrvatske,
  Petar Krešimir IV(1058-1074),kada je hrvatska bila teritorjalno najveća i
  Dmitar Zvonimir(1074-1089),kada je Hrvatska najviše napredovala gospodarski i 
  politički.
  Svi su bili kraljevi Dalmacije i Hrvatske,upravljali su bogatim dalmatinskim 
  gradovima,vladali plovnim putevima na Jadranu i odupirali se Veneciji i Bizantu.
  Iza Dmitra Zvonimira ostala je kamena Baščanska ploča (oko 1100),kao prvi spomenik
  pisan na hrvatskojeziku i to glagoljicom,pa se od tada računa početak hrvatske
  pismenosti i književnosti.
  Najvažniji događaji iz tog razdoblja Trpimirovića su :
  Krunjenje kralja Zvonimira 1075.godine i
  Osnutak Zagrebačke biskupije oko 1094 godine.
  
  Dinastija Trpimirovića izumrla je potkraj 11.stoljeća pa su onda uslijedile borbe
  za hrvatske prijestolje. Sa jedne strane udovica kralja Zvonimira iz dinastije
  Arpadovića, kraljica Jelena i samim time sklona Ugarima,a sa druge novoizabrani
  kralj Petar Svačić sa hrvatskim plemstvom.
  Ugarski je kralj Koloman 1097,godine u bitci na Gvozdu (Petrova Gora),pobjedio 
  kralja Petra Svačića koji je pritom i poginuo.No unatoč tome još nije osvojio 
  Hrvatsku.
  Tek je 1102 godine sklopljen mir između Hrvata i Ugara,a Hrvati priznaju kralja
  Kolomana za svog kralja.
  Taj je sporazum nazvan "Pacta conventa"te time počinje vladavina loze Arpadovića!
  Prema Pacti conventi kraljevinau Hrvatsku i kraljevinu Ugarsku povezuje osoba
  vladara,što se naziva personalna unija. Hrvatska je i dalje sačuvala svoje 
  simbole državnosti ,a to su Sabor,Ban,porezi,novac i unutarnja uorava.
  1107 godine kralj Koloman daje povlastice dalmatinskim gradovima,a 1113 godine 
  hrvatsko-dalmatinskom krunom okrunio je sina Stjepana,koji 1124.godine daje 
  slobodu Trogiru i Splitu.
  
  U daljem razdoblju mjenjaju se odnosi u društvu ,gdje hrvatska plemena više ne 
  biraju kralja ,već jačaju plemenitaške obitelji kao nova vladajuća kasta.
  Rađa se feudalizam.
  1205.godine Nin postaje slobodni kraljevski grad.Nakon što su Križari zauzeli i
  razorili Zadar.Zadrani su izbjegli u Nin,a kralj Andrija II dao je tada Ninu prava 
  na izbor Kneza i Biskupa,sudsku vlast ,a i obrana je prepuštena građanima.
  Isto tako je kralj Andrija II dao Varaždinu status slobodnog kraljevskog grada 
  1209 godine,a Zagrebačkoj biskupiji povlastice u plačanju desetine biskupu i 
  oslobađanja od obaveze primanja bilo kojeg novca ,ukoliko to ne žele.
  Andrija II bio je primoran dati povlastice plemstvu,kako bi se mogao oduprijeti 
  najezdi Tatara,te regulirati njihova prave i obveze.Taj se dokumanat naziva 
  "zlatna bula"što znači isprava zapečaćena zlatnim pečatom(bulla). Tada se počinju 
  graditi utvrde i utvrđeni gradovi da se mogu oduprijeti najezdama raznih plemena 
  sa Istoka.Jednom takvom utvrđenom gradu Gradecu, kralj Bela IV dao je povlastice 
  slobodnog kraljevskog grada.
  Taj dokumenat naziva se "Zlatna bula Bele IV"i to se uzima kao početak
  nastanka Zagreba.
  
  Još je jedan pravni akt značajan za to razdoblje,a to je Vinodolski zakonik iz
  1288.godine,u kojem su popisane sva prava i obaveze vinodolskog stanovništva 
  prema Knezu i Biskupu preuzete iz običajnog prava.
  
  RAZVOJ SRPSKE DRŽAVE U SREDNJEM VIJEKU DO PORAZA NA KOSOVU POLJU
  Nakon povratka iz hrvatskog izbjeglištva ,kada su spašeni pobjedom kralja Tomislava 
  nad Bugarima,Srbi obnavljaju svoju državu na čelu sa knezom Časlavom.
  Časlav je bio posljednji poznati vladar najstarije srpske dinastije.
  Srbi su se bezuspješno pokušavaju osloboditi Bizantinaca,pa je Stefan Nemanja 
  veliki župan i osnivač Nemanjića ,odlućio postao Bizantinski vazal.
  Stefan Nemanja crkveno ime Simeon,prvi je svetac Srpske pravoslavne crkve.
  Uspio je sina oženiti Bizantinskom princezom Eudoklijom te time ojačati položaj 
  svoje obitelji.
  Iza njega su ostali njegovi sinovi Vukan,Stevan i Rastko.
  Najmlađi Rastko je 1191 otišao u svećenike i uzeo ime Sava.Odigrao je ključnu ulogu
  u osnivanju Srpske pravoslavne crkve.Godine 1219 postao je Srpski arhiepiskop. 
  On je udario temelje Srpskog pravoslavlja u duhovnom i organizacijskom smislu.
  Arhiepiskop Sava pokrenuo je stvaranje novih episkopija ,obrazovanje svećenstva i 
  srpsku književnost ranog srednjeg vijeka.
  Nakon odlaska u manastir Hilandar svoga oca Stefana (Simeuna)najstariji Stefan
  okrenuo se prema zapadu oženivši se po drugi puta Mletačkom princezom Anom Dandolo.
  Time je htio ishoditi od Rimskog Pape Inecenta III kraljevsku čast.Poslao je svog 
  brata Savu u Rim ,ali mu je tek iz drugog pokušaja Papa Honorije III dao blagoslov 
  za krunidbu. 
  Okrunio je Sava svog brata Stefana krunom donesenom iz Rima 1217 godine ,i Stefan 
  postaje prvovjenčani kralj Srbije .a Srbija time postaje Kraljevina.
  Rušenjem Bizantinskog carstva,pod naletom Križara,nastale su nove okolnosti na 
  Jugoistoku Europe.Usporedo sa jačanjem Ugarske,jačale su i Bugarska i Srbija.
  Balkanski poluotok podjelio se na dva različita svijeta.Sa istočne strane Srbija i
  Bugarska,koje su pripadale Bizantinskom utjecaju,a na Zapadu Latinske države ,
  Mletačka republika,Rim,Hrvati i Ugarska.
  Srbi su često smjenjivali i zbacivali vladare. Najdulje se na vlasti zadržao
  kralj Milutin iz loze Nemanjića (1282-1321),gotovo 40 godina,te se u njegovo
  vrijeme razvilo rudarstvo,graditeljstvo i umjetnost. Sagradile su se zadužbine,
  manastiri i oslikavali se freskama.
  Nakon smrti kralja Milutina razvila se velika borba za vlast u Srbiji u kojoj
  je pobjedio Car Dušan 1346 godine i uspio proširiti granice Srbije. Važno je što
  je Dušan donio prvi pravni akt-Zakonik,kojim su uređeni odnosi u državi.Ovaj je 
  dokument ustvari prvu Ustav srednjovjekovne Srpske države. 
  Međutim sredinom 14.stoljeća pojavila se nova sila na ovim podrućjima ,koja će
  stoljećima krojiti sudbinu naroda Jugoistočne Europe. 
  To su Osmanlije ili Turci,koji su u svom pohodu prema Europi porazili Srbe najprije
  u bitki na rijeci Marici 1371 godine.I to je početak kraja Srpske države.Nakon bitke
  na Marici zavladala je,glad,strah i panika među stanovništvom,pojačana smrću 
  Cara Uroša,sa kojim se ugasila dinastija Nemanjića.
  Ubrzo je uslijedila 1389 godine Kosovska bitka,koja je imala dalekosežne posljedice
  na Srpsku državnost. Turci su malo pomalo osvojili Srbiju i 1459 godine pobjedom u
  bitki za Smederevo je do kraja pokorili.
  Od tada pa do 1868 godine Srbija je bila pod Turskom vlasti kao vazal,a Srpski 
  su Knezovi bili Turski vazali.
  
  ZAKLJUČAK
  Iz svega navedenog vidljivo je kako su se razvijale Hrvatska i Srpska država ,a 
  pojavio se i treći faktor ,a to su Osmanlije ,Turci sa novom vjerom na ovom
  području -Islamom.
  Zaključak je da je Srbija izgubila svoju državnost i postala Turski vazal,što znači 
  potčinjena ,zavisna država.A sama riječ vazal znači rob,pokoran čovjek,podanik,sluga pokorni
  svog gospodara. Taj odnos Turaka prema Srbima kao podaničkom i pokornom narodu 
  ostaviti će teške posljedice na memoriju i ponašanje cjelog naroda.
  Za razliku od Srbije ,Hrvatska je zadržala svoje simbole državnosti.
  Značajno je za Hrvatsku i sazivanje Slavonskog Sabora 1273 godine o upravljanju i 
  sudovanju.
  Odluke sa tog Sabora su važne u smislu zadržavanja autonomije i Hrvatske državnosti.
  Hrvatska je ušla sa Ugarskom u personalnu uniju (1102-1526),ali je zadržala simbol
  svoje državnosti,a to je Hrvatski Sabor. Hrvatski je Sabor bio najviši zakonodavni i
  upravni organ vlasti.
  Sabor je sazivao Ban,čiji je položaj bio jednak položaju potkralja u drugim zemljama.
  Sabor je neovisno i samostalno donosio zakone,potvrđivao hrvatsko državljanstvo,
  raspisivao i određivao visinu poreza,upravljao carinom ,trgovinom i prometom,
  brinuo o Pravosuđu,školstvu,teritorijalnom integritetu i obrani domovine.
  
  Nastavlja se!
  
  

  Facebook komentari

  komentara