Go to ...

Hrvatsko nebo

Dobro došli na portal Hrvatsko nebo! Zajedno možemo promijeniti sve! Ne smijemo zaboraviti Domovinski rat!

RSS Feed

30. ožujka 2020.

Nenad Koljaja :PRIJAVA IZBORNOM POVJERENSTVU NA KANDIDIRANJE STRANKE ŽIVI ZID I NJEZINIH PREDSTAVNIKA


 

 

Zagreb, 04.08.2016.g.

 

 

 

DRŽAVNO  IZBORNO  POVJERENSTVO  REPUBLIKE  HRVATSKE

 

 

Z     A     G     R     E     B

Visoka 15

 

 

PRIJAVA NA KANDIDIRANJE STRANKE ŽIVI ZID I NJEZINIH PREDSTAVNIKA

NA IZVAREDNIM PARLAMENTARNIM IZBORIMA 11.09.2016.g.

 

Poštovanom Izbornom povjerenstvu,

 

Ja Nenad Koljaja, kao jedan o članova predsjedništva stranke ŽIVI ZID, izabran na izvanrednoj skupštini stranke ŽIVI ZID, dana 19. lipnja 2016.g., podnosim ovu prijavu te obavještavam Državno Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, da je trenutno kandidiranje stranke ŽIVI ZID te njezinih predstavnika za Hrvatski Sabor, na predstojećim izvanrednim parlamentarnim izborima 11.09.2016.g., nezakonito i neutemeljeno, jer Ministarstvo Uprave još nije odlučilo tko i na koji način može voditi stranku ŽIVI ZID, obzirom da je skupština stranke od 04.10.2015.g., krivotvorena od strane Ivana Vilibora, Sinčića, Ivana Pernara i Vladimire Palfi, zbog čega je protiv istih i podnijeta kaznena prijava USKOK-u ( broj kaznene prijave KR-US-111/16 ), i koje je proslijeđena na daljnju obradu Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 84 ( broj spisa na ODO Zagreb, K-DO-787/16 ), te upućena Policiji Grada Zagreba, radi daljnjih izvidnih radnji te obavljanja obavijesnih razgovora.

 

U kaznenoj prijavi USKOK-u navedeno je;

Da bi, IVAN PERNAR, VLADIMIRA PALFI i IVAN VILIBOR SINČIĆ dana 04.10.2015.g., zajednički krivotvorili sazivanje glavne Skupštine stranke „Živi zid“, na način da su naveli članove Skupštine koji su sudjelovali u radu Skupštine, iako ti članovi Skupštine nisu niti nazočili održavanju Skupštine dana 04.10.2015.g., a niti su bili uredno pozvani na istu Skupštinu. Radi se o slijedećim članovima: Hrvoje Runtić ( supredsjednik ), Damir Trnačić ( supredsjednik ), Tomislav Nagy ( predsjednik županijske organizacije Zagrebačke Županije ), Dalibor Atlija ( predsjednik gradske organizacije grada Rijeke ), Julijan Bešker (  predsjednik općinske organizacije Mošćeničke Drage ), Pero Knežević ( predsjednik županijske organizacije Istarske Županije – nepoznat identitet navedenog člana ), Marin Pehar ( predsjednik županijske organizacije Osječko Baranjske županije ), Antonio Dražović ( predsjednik županijske organizacije Primorsko Goranske županije ), Siniša Gabrić ( predsjednik županijske organizacije Splitsko Dalmatinske županije ), Ivan Bandić ( predsjednik gradske organizacije  grada Vukovara ), Marko Kesteli ( predsjednik županijske organizacije Varaždinske županije ), Hrvoje Kekez ( predsjednik gradske organizacije grada Splita ) i Ivica Marković ( predsjednik županijske organizacije grada Popovače ).

Nakon što su IVAN PERNAR, VLADIMIRA PALFI i IVAN VILIBOR SINČIĆ, krivotvorili sazivanje glavne skupštine stranke „Živi zid“, također su krivotvorili i zapisnik sa glavne skupštine stranke „Živi zid“ od 04.10.2015. sa početkom u 12, sati, jer su kao odgovorne osobe stranke ovjerili neistiniti sadržaj, a na temelju tako krivotvorenog zapisnika sa glavne Skupštine stranke, nezakonito su izmjenili statut stanke iako za izmjenu statuta stranke nisu imali dovoljan broj prisutnih članova stranke ( samo troje članova je bilo prisutno, Ivan Pernar, Vladimira Palfi i Ivan Vilibor Sinčić ), te su iste krivotvorene dokumente ( zapisnik sa skupštine i izmjenjeni statut stranke ), dostavili u registar političkih stranaka pri Ministarstvu Uprave, čime da su imenovani počinili kaznena djela krivotvorenja – krivotvorenje službene ili poslovne isprave iz čl. 279 st 1 i 2 KZ-a, i ovjeravanje neistinitog sadržaja iz čl. 281 st. 1 i 2 KZ-a.

Obzirom na sumnju da su ova kaznena djela počinjena i prije provođenja parlamentarnih izbora u Republici Hrvatskoj, također se može sumnjati da je stranka „Živi zid“, sudjelovala na parlamentarnim izborima u Republici Hrvatskoj, sa krivotvorenim dokumentima i nezakonito izvršenim izmjenama unutar stranke, pa se stoga postavlja i pitanje da li je u ovom slučaju došlo do počinjenja kaznenog djela protiv biračkog prava – povreda slobode odlučivanja birača iz čl. 333 KZ-a, obzirom da je vodstvo stranke „Živi zid“, koje čine Ivan Pernar, Vladimira Palfi i Ivan Vilibor Sinčić, i neistinito predstavilo biračima djelovanje stranke, kao i prikazalo stranku kao moralnu, poštenu i zakonitu organizaciju koja se bori za prava građana i birača, iako su znali da su dokumentaciju stranke krivotvorili, te stranku lažno predstavili i registrirali izmjene pri Ministarstvu Uprave, čime su zapravo utjecali na birače kako bi dobili što više glasova pojedinačno kao članovi stranke i kao stranka ukupno, na održanim parlamentarnim izborima.

 

Isto tako napominjemo da su Ivan Pernar, Vladimira Palfi i Ivan Vilibor Sinčić, kao odgovorne osobe stranke „Živi zid“, počinili i kazneno djelo protiv službene dužnosti – zlouporaba položaja i ovlasti iz čl. 291 st. 1 i 2 KZ-a, kako bi samostalno bez ostalih članova stranke, upravljali sa dobivenim novcem nakon održanih parlamentarnih izbora, obzirom da su kao politička stranka osvojili jedan mandat u Hrvatskom Saboru, temeljem čega su i ostvarili pravo na novčani iznos koji pripada stranci po svakom osvojenom mandatu u Hrvatskom Saboru. Samim time postavlja se i pitanje da li se u ovom slučaju radi i o nezakonitom financijskom poslovanju od strane Ivana Pernara, Vladimire Palfi i Ivana Vilibora Sinčića, u ime stranke „Živi zid“, kako bi imenovani ostvarili za sebe nepripadnu materijalnu dobit, a sve na štetu same stranke „Živi zid“, te Republike Hrvatske.

 

Pošto se ovdje radi o težim povredama kaznenog zakona, a kako se radi i o mogućem počinjenju kaznenog djela protiv biračkog prava – povrede slobode odlučivanja birača iz čl. 333 KZ-a, obzirom da sadašnje rukovodstvo strankeobmanjuje birače u Republici Hrvatskoj, te time dovodi do izborne nesigurnosti pred predstojeće izvanredne parlamentarne izbore koji će se održati 11.09.2016.g., to predlažemo da Državno Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske uskrati pravo stranci ŽIVI ZID da sudjeluje na izvanrednim parlamentarnim izborima, sve dok se u upravnim i kaznenim postupcima ne utvrdi tko i na koji način ima pravo predstavljati i zastupati stranku ŽIVI ZID, te da li su počinjena kaznena djela prema kaznenoj prijavi od strane Ivana Vilibora Sinčića, Ivana Pernara i Vladimire Palfi, kao i da se uskrati pravo stranci ŽIVI ZID da ističe kandidacijske liste po gradovima i županijama, iz razloga što u Ministarstvu uprave nisu prijavljeni Gradski i Županijski odbori stranke ŽIVI ZID, pa se stoga može smatrati da stranka ŽIVI ZID, nema valjano i zakonito prijavljene gradske i županijske odbore, iz čega bi i proizlazila zabrana isticanja kandidata na gradskim i županijskim listama, ukoliko isti odbori stranke nisu prijavljeni Ministarstvu uprave.

 

MOLIMO DA RAZMOTRITE OVU PRIJAVU, TE ONEMOGUĆITE STRANCI ŽIVI ZID, TE TRENUTNOM NEZAKONITOM VODSTVU STRANKE, IZBORNU MANIPULACIJU I PRIJEVARU BIRAČA, PRIJAVU KANDIDACIJSKIH LISTA, NA PREDSTOJEĆIM IZVANREDNIM PARLAMENTARNIM IZBORIMA, SVE DO OKONČANJA UPRAVNIH I KAZNENIH POSTUPAKA KOJI SU U TIJEKU.

 

NENAD KOLJAJA

ZAGREB, Malešnica 7/I

mail: nkoljaja@gmail.com

Tags:

More Stories From Politika