CODEX MORALIS CROATICUM Mile Prpa: Odnos hrvatske države i Srpske pravoslavne crkve, odnos hrvatske države i Islamske zajednice u Hrvatskoj

CODEX MORALIS CROATICUM Mile Prpa: Odnos hrvatske države i Srpske pravoslavne crkve, odnos hrvatske države i Islamske zajednice u Hrvatskoj

 

Odnos hrvatske države i Srpske pravoslavne crkve

– O tome odnosu nije jednostavno govoriti, jer je opterećen poviješću, koje SPC uvijek potencira, i po nekoliko puta uvećavajući srpske žrtve za vrijeme Drugog svjetskog rata, a očito i u Domovinskom obrambenom ratu. Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj nije autokefalna, već je riječ o jednoj od “podružnica” SPC koja ima sjedište u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu. U cjelokupnoj svojoj povijesti Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj imala je opozicijski stav prema svakoj pomisli o stvaranju bilo kakve hrvatske države.

Ma kako da Srpsku pravoslavnu crkvu pokušavamo gledati kroz ekumenizam i kršćansko poslanje ili kao sestrinsku crkvu, ili da se zajedno molimo za jedinstvo kršćana, u tom gledanju uvijek će se vidjeti i obris da je zajedno sa SANU i njena dva memoranduma, te s JNA i četnicima, činila trojstvo onih koji su bili moralni pokrovitelji agresije na Hrvatsku. Zapravo SPC je već dugo u povijesti, a i dan danas čini nam se glavni i tihi ideolog velikosrpstva i promicatelj memoranduma SANU I. i II. falsifikator povijesti, a sve s ciljem otimanja hrvatskih teritorija i stvaranja Velike Srbije u prvom dijelu do linije Virovitica, Karlovac, Karlobag, a s vremenom zbog njihove nezasitnosti vjerojatno i sve do granice sa Slovenijom. “Do istrage naše ili vaše!” Nikola Stojanović

“Ta se borba mora voditi do istrage naše ili vaše. Jedna stranka mora podleći. Da li će to biti Hrvati, garantuje nam njihova manjina, geografski položaj, okolnost, što žive svuda pomešani sa Srbima, i proces opšte evolucije, po kome ideja srpstva znači napredak”.

Tako je pisao Nikola Stojanović u Srbobranu još 1902. g. U Hrvatskoj, i općenito zapadno od Drine, pravoslavlje nikada nije bilo problem, ali je problem agresivno – svetosavlje.

SPC ni do dan danas nije priznala Hrvatsku državu niti izrazila kajanje za sve zlo koje nam je nanešeno u Domovinskom obrambenom ratu od strane velikosrpskog agresora. U izjavama njihovih najviših crkvenih dostojanstvenika, makar pomalo prikriveno, uvijek se naglašava koji dijelovi Hrvatske su “srpske” zemlje. A hrvatski porezni obveznici to sve plaćaju.

Istina je kao pastorka koja stalno šuti!
Laž je kao maćeha koja ju uvijek prekorava!
Moć istine i laži istim smjerom nas puti! Razabrati nam biva
– u stvari nekoj, koja od njih spava?

Odnos hrvatske države i Islamske zajednice u Hrvatskoj

– Islamska zajednica u Hrvatskoj (kao i svaka druga preostala vjerska zajednica) u hrvatskom nacionalnom korpusu doživljava se, ne u političkom smislu, već kao vjerska zajednica koja vodi brigu o svojim vjernicima islamske vjeroispovijesti, bez ikakvog javnog ili prikrivenog političkog izražaja. I često se ističe od strane islamskih vjerskih dostojanstvenika da je odnos između njihove vjerske zajednice i hrvatske države, ali i cijelog hrvatskog naroda jedan vrlo uzoran međusobni odnos koji može poslužiti kao primjer svim drugim državama u Europi. Što na ovo reći? Neka tako bude vječno dok je hrvatskog naroda i njegove države. Premda nas iskustvo uvijek uči da nema trajne koncesije na bilo što, jer se vremena mijenjaju i protagonisti također! Na tom svijetu stalna samo mijena jest!

Tko nije opterećen sâm sa sobom, ne opterećuje ni one oko sebe!
Ništa nije opasnije od naroda koji je opterećen sam sa sobom.

 

CODEX MORALIS CROATICUM Mile Prpa/Hrvatsko nebo

Komentari

komentara