PIC pozdravio imenovanje Marina Vukoje i snažno osudio pritiske na Ustavni sud BiH

Vrijeme:2 min, 19 sec

 

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) zaključio je dvodnevnu sjednicu u Sarajevu ponovivši svoju nedvosmislenu posvećenost teritorijalnom integritetu i suverenosti Bosne i Hercegovine, kao i provedbi Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP).

U priopćenju, PIC je naglasio kako entiteti unutar Bosne i Hercegovine nemaju pravo na odcjepljenje i postoje isključivo na temelju Ustava BiH. Vijeće je podsjetilo vlasti u BiH da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće te se moraju provoditi. PIC je izrazio punu podršku Visokom predstavniku u osiguravanju potpunog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir i njegovog mandata prema Aneksu 10 i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.

Vijeće je pozdravilo odluku Europskog vijeća od 21. ožujka 2024. o otvaranju pristupnih pregovora s BiH, te pozvalo sve institucije i političke aktere BiH da iskoriste ovu priliku za jačanje demokracije, vladavine prava, temeljnih prava i sloboda, te borbu protiv korupcije.

PIC je naglasio potrebu za hitnim usvajanjem državnog proračuna za 2024. godinu, kako bi se osigurala sposobnost svih državnih institucija da pravilno funkcioniraju i ispunjavaju svoje ustavne i zakonske obveze, uključujući one proizašle iz euroatlantskih integracijskih procesa.

Vijeće je također naglasilo važnost poštenih i transparentnih izbora, te pozvalo sve dionike u BiH da osiguraju neometano održavanje lokalnih izbora 6. listopada 2024. PIC je ohrabrio građane BiH da iskoriste svoje ustavno i demokratsko pravo glasa, te pohvalio Središnje izborno povjerenstvo BiH za pripreme za izbore.

PIC je raspravljao o općem političkom okruženju u BiH te snažno osudio flagrantne napade vladajuće koalicije Republike Srpske (RS) na Opći okvirni sporazum za mir, ustavni i pravni poredak BiH te njen suverenitet i teritorijalni integritet. Vijeće je ponovno naglasilo da entiteti unutar Bosne i Hercegovine nisu države i nemaju nikakav suverenitet.

Vijeće je posebno osudilo pritiske na Ustavni sud BiH, naglasivši da su odluke ovog suda konačne i obvezujuće te da entiteti moraju poštovati Ustav i odluke institucija Bosne i Hercegovine. PIC je pozvao Narodnu skupštinu RS-a da brzo imenuje dva suca i vrati puni sastav Ustavnog suda BiH.

PIC je također osudio napade na Visokog predstavnika i podrivanje njegovih aktivnosti, pozivajući na trenutni preokret politike RS-a o nepriznavanju i nesuradnji s Visokim predstavnikom. Vijeće je naglasilo važnost konstruktivnog angažmana domaćih dionika u pronalaženju prihvatljivog i održivog rješenja za pitanje državne imovine, ključno za Agendu 5+2.

Vijeće je pozvalo sve javne dužnosnike u BiH da prekinu poricanje genocida i rade na izgradnji povjerenja i razumijevanja u interesu stabilnosti, mira i prosperiteta BiH. PIC je naglasio važnost promicanja pomirenja, dijaloga i međusobnog poštovanja te učvršćivanja istine, mira i pravde.

PIC je pohvalio napore Jonathana Mennutija, glavnog zamjenika Visokog predstavnika i supervizora Brčko Distrikta, te najavio dolazak Louisa Crishocka na tu poziciju.

Sljedeća redovna sjednica Upravnog odbora PIC-a održat će se 3. i 4. prosinca 2024. godine.

 

hms.ba/Hrvatsko nebo