IZMJENAMA TRI ZAKONA Osnovica za braniteljske naknade se usklađuje po propisima koji reguliraju oblast MIO

Vrijeme:1 min, 38 sec

 

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedloge za izmjene tri zakona iz oblasti braniteljske populacije.

Radi se o Prijedlogu izmjena Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, zatim Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, kao i Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji.

Utvrđene izmjene tri zakona propisuju da će se visina osnovice mjesečnog novčanog dodatka, odnosno mjesečne novčane egzistencijalne naknade, uklađivati na način kako je regulirano usklađivanje mirovine, odnosno propisom koji regulira oblast mirovinskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH, bez smanjivanja posljednje usklađene osnovice.

Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji propisana je još jedna izmjena kojom se djeci poginulih branitelja, čija je nesposobnost nastala do navršene 15. godine života, odnosno najkasnije do 35. godine života, omogućava nastavak korištenja prava na obiteljsku invalidninu, sve dok ta nesposobnost traje.

Danas utvrđene izmjene trebale bi početi s primjenom od 1. srpnja 2024. godina.

U obrazloženju za skraćeni postupak predlagač je obrazložio da je Parlament Federacije BiH, na sjednici Zastupničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 25.2.2022. godine proglasio Zakon o izmjenama dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, te je stoga neophodno izvršiti usklađivanje pojedinih odredbi ova tri zakona sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje se odnose na usklađivanje osnovice za utvrđivanje mjesečnih novčanih naknada.

Pored navedenog određene izmjene i dopune predložene su na inicijativu predstavnika temeljnih braniteljskih organizacija Armije BiH i HVO-a na koje je ukazala praktična primjena Zakona. Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da nije u pitanju složena i obimna izmjena zakona, resorno ministarstvo je predložilo da se izmjene ova tri zakona donesu po skraćenom postupku.

 

večernji.ba / Hrvatsko nebo