IDDEEA BiH od lipnja upisuje elektronske certifikate za digitalno predstavljanje u osobne karte građana BiH

Vrijeme:2 min, 14 sec

 

ZNAČAJAN NAPREDAK U MODERNIZACIJI OSOBNIH DOKUMENATA

Agencija za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) je od 01. lipnja ove godine konačno započela upisivanje elektronskih certifikata za digitalno predstavljanje u osobne karte građana Bosne i Hercegovine. Ovaj korak predstavlja značajan napredak u modernizaciji osobnih dokumenata u našoj zemlji i pruža brojne pogodnosti građanima.

Zakonska regulativa koja propisuje upisivanje elektronskih certifikata u osobne karte postoji još od 2012. godine. Nažalost, proteklih 12 godina građani su posjedovali osobne karte sa čipom, ali bez upisanih elektronskih certifikata.

Naime, IDDEEA BiH je Zakonom o elektronskom potpisu Bosne i Hercegovine definirana kao certificirano tijelo za izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda, a i Zakonom o Agenciji za identifikacijska dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne I Hercegovine zadužena je za elektronske certifikate i elektronske potpise u oblasti identifikacijskih dokumenata. Upisivanje elektronskih certifikata omogućava građanima Bosne i Hercegovine da se usklade sa standardima Europske unije u oblasti digitalne identifikacije.

Ovo je važan korak ka integraciji Bosne i Hercegovine u europske tokove i omogućava lakšu razmjenu informacija sa drugim državama članicama EU. Ovim aktivnostima IDDEEA BiH također doprinosi ispunjenju cilja 7 EU Digitalne strategije u pogledu unaprjeđenja usluga e-uprave.

IDDEEA BiH je, u skladu sa svojom zakonskom obvezom, omogućila upisivanje elektronskih certifikata u osobne karte bez dodatnih troškova za građane. Ova usluga je besplatna, što je važno jer dodatni troškovi često mogu predstavljati barijeru za široku primjenu novih tehnologija. Također, IDDEEA BiH je predložila Vijeću ministara BiH da donese odluku o visini naknade za korištenje  kvalificiranog certifikata za digitalno potpisivanje u iznosu od 0 KM. Ukoliko Vijeće ministara usvoji ovaj prijedlog, građani će moći koristiti sve prednosti i elektronskih certifikata za digitalno potpisivanje beznaknade za njihovo izdavanje.

Realizacija ovog projekta zahtijevala je značajnu podršku i suradnju sa različitim institucijama. U tom smislu, IDDEEA BiH je izrazila posebnu zahvalnost svim ministarstvima unutarnjih poslova sa područja Bosne i Hercegovine, a posebno Ministarstvu unutarnjih poslova Sarajevske županije (MUP SŽ), Ministarstvu unutarnjih poslova Unsko-sanske županije (MUP USŽ) i Ministarstvu unutarnjih poslova Bosansko-podrinjske županije (MUP BPŽ). Ove institucije su prve prepoznale značaj ovog poteza i pružile potrebnu podršku u njegovoj realizaciji.

Uvođenje elektronskih certifikata u lične karte predstavlja veliki korak naprijed za Bosnu i Hercegovinu, doprinoseći ispunjenju i nekih od ciljeva UN-ovih Održivih razvojnih ciljeva (SDG 1 i SDG9) koji se odnose na dostupnost suvremenih identifikacijskih dokumenata i na inovacije i infrastrukturu. Ovo će olakšati mnoge administrativne procese, omogućiti brži i sigurniji pristup različitim uslugama i povećati ukupnu efikasnost javne uprave. Građani će moći koristiti svoje osobne karte na način koji je u skladu sa suvremenim digitalnim standardima, što će poboljšati kvalitet života i unaprijediti poslovne prilike.

 

večernji.ba / Hrvatsko nebo