BiH treba ispuniti 14 uvjeta za pregovore s EU, četiri godine nije se pomaknula s mjesta

Vrijeme:5 min, 43 sec

 

Vijeće Europske unije na prijedlog Europske komisije 15. prosinca prošle godine Bosni i Hercegovini dodijelilo je status kandidata za članstvo u Uniji, iako BiH nije ispunila gotovo ni jedan od 14 uvjeta koje joj je EK postavila još 2019. u Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Općepoznato je kako razlog za dodjelu kandidatskog statusa nije rezultat postignuća BiH na europskom putu, već ruska agresija na Ukrajinu i odluka Bruxellesa da dodjelom kandidatskog statusa spriječi destabilizaciju BiH koje bi mogla izazvati Moskva.

No,to ne znači da je 14 uvjeta EK nestalo. Oni su, naime, samo prebačeni iza dobivanja statusa kandidata, kao uvjet za otpočinjanje pregovora s EU. Iako u BiH ne postoji ni jedna stranka koja se protivi ispunjavanju tih uvjeta, ber deklarativno, u stvarnosti BiH se ne miče s mjesta. BiH je, naime, još uvijek zaglavljena u procesu formiranja vlasti u većoj federalnoj jedinici- Federaciji BiH, bez naznaka kada će se i kako izaći iz blokade.

No, uz pretpostavku kako će se to prije ili kasnije dogoditi, nakon formiranja vlasti u Federaciji BiH, a potom i u županijama u kojima vlast još nije formirana, političari će  morati prionuti na posao kako bi ostvarili ono što je ključni cilj već potpisanih koalicijskih sporazuma i njihovih predizbornih programa- napredak u ispunjavanju 14 kriterija iz Mišljenja EK, kako bi tek onda zemlja mogla otpočeti pregovore o članstvu, piše Hrvatski Medijski Servis.

Mišljenju Europske komisije o zahtjevu BiH za otvaranje pregovora o pristupanju objavljeno sad već davne 2019. godine sadrži 14 preporuka podijeljenih u 4 područja i to: demokracija, vladavina prava, temeljna ljudska prava i javna uprava.

Područje demokracije:

1. Osigurati da se izbori sprovode u skladu s europskim standardima, provedbom OESS-ovih preporuka i preporuka Venecijanske komisije, osiguravanje transparentnosti financiranja političkih stranaka i održavanje izbora u Mostaru. (ovo potonje je ispunjeno)

2. Osigurati rezultate u radu na svim razinama Mehanizma koordinacije kada je riječ o EU integracijama, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU.

3. Osigurati pravilno funkcioniranje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

4. Temeljno poboljšati institucionalni okvir, uključujući i ustavnu razinu, kako bi se:

a) Osigurala pravna sigurnost raspodjele nadležnosti na svim razinama vlasti,

b) Uvela klauzula koja bi državi nakon pristupanja omogućila privremeno ostvarivanje nadležnosti drugih razina vlasti s ciljem sprečavanja kršenja pravne stečevine EU

c) Zajamčila neovisnost pravosuđa (uključujući i Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH)

d) Reformirao Ustavni sud, uključujući rješavanje pitanja međunarodnih sudaca i osigurati provedbu odluka Ustavnog suda BiH

e) Zajamčila pravna sigurnost, uključujući uspostavljanje pravosudnog tijela kojem je povjereno osiguranje dosljednog tumačenja zakona u cijeloj Bosni i Hercegovini

f) Osigurala jednakost i nediskriminacija građana, osobito rješavanjem presude Europskog suda za ljudska prava (Sejdić-Finci)

g) Osiguralo da se sva upravna tijela, kojima je povjerena provedba pravne stečevine, temelje samo na profesionalizmu i uklanjanju prava veta u donošenju odluka, u skladu s pravnom stečevinom.

5. Poduzeti konkretne korake za promicanje okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se prevladalo naslijeđe rata.

Područje vladavine prava:

6. Unaprijediti funkcioniranje pravosuđa donošenjem novog zakonodavstva o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH i sudovima Bosne i Hercegovine u skladu s europskim standardima.

7. Jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam, posebno putem:

a) usvajanja i provedbe zakonodavstva o sukobu interesa i zaštiti “zviždača”

b) osiguravanja učinkovitog funkcioniranja i koordinacije antikorupcijskih tijela

c) usklađivanja zakonodavstva i ojačavanja kapaciteta za javne nabavke

d) osiguravanja učinkovite suradnje između tijela za provedbu zakona i tužiteljstava

e) demonstriranja napretka u uspostavljanju evidencije o proaktivnim istragama, potvrđenim optužnicama, krivičnim progonima i konačnim presudama protiv organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i one na visokoj razini

f) depolitiziranja i restrukturiranja javnih poduzeća i osiguravanja transparentnosti privatizacijskih procesa.

8. Osiguravanje učinkovite koordinacije, na svim razinama, upravljanje granicama i sposobnost upravljanja migracijama, kao i osiguranje funkcioniranja sustava azila

Područje temeljnih ljudskih prava:

9. Jačati zaštitu prava svih građana, posebice osiguravanjem provedbe zakona o nediskriminaciji i ravnopravnosti spolova.

10. Osigurati pravo na život i zabranu mučenja, osobito (a) ukidanjem smrtne kazne u Ustavu Republike Srpske i (b) odrediti nacionalni preventivni mehanizam protiv mučenja i zlostavljanja.

11. Osigurati poticajno okruženje za civilno društvo, osobito poštujući europske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja.

12. Zajamčiti slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebice putem: (a) osiguravanja odgovarajućeg sudskog praćenja slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim djelatnicima i (b) osiguravanja financijske održivosti sustava javnog emitiranja. (U ovom području BiH bi mogla nazadovati usvojeli se izmjene kaznenog zakonika RS kojeg je predložila entiutetska vlada)

13. Poboljšati zaštitu i uključivanje ranjivih grupa, posebno osoba s invaliditetom, djece, LGBTI osoba, pripadnika romske zajednice, pritvorenika, migranata i tražitelja azila, kao i raseljenih osoba i izbjeglica u skladu s ciljem potpunog provođenja Aneksa VII Daytonskog mirovnog sporazuma.

Područje reforme javne uprave:

14. Dovršiti bitne korake u reformi javne uprave u cilju poboljšanja cjelokupnog funkcioniranja javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizirane državne službe.

“Komisija preporučuje Vijeću da raspravlja o ovom mišljenju i nastavku ključnih prioriteta nakon formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, piše u mišljenju.

Europska komisija navodi da će pratiti napredak Bosne i Hercegovine u okviru institucionalnog okvira Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i nastaviti financijski podržavati zemlju u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Ključni datumi

Lipanj 2003.: Solunski summit Europske unije-Zapadnog Balkana potvrđuje perspektivu članstva u Europskoj uniji za Zapadni Balkan.

Lipanj 2008.: Potpisivanje Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju i Privremeni sporazum o trgovini i pitanjima vezanim za trgovinu.

Prosinac 2010.: Bezvizni režim u Šengen području za građane Bosne i Hercegovine.

Rujan 2011.: Jačanje uloge Europske unije u Bosni i Hercegovini nakon odvajanja mandata specijalnog predstavnika Europske unije od mandata Ureda visokog predstavnika.

Lipanj 2015.: Stupanje na snagu Ugovora o Stabilizaciji i priduživanju Bosne i Hercegovine.

Veljača 2016.: Bosna i Hercegovina podnosi zahtjev za članstvo u Europskoj uniji.

Rujan 2016.: Vijeće Europske unije poziva Europsku komisiju da predstavi Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji.

Prosinac 2016.: Povjerenik Hahn vlastima Bosne i Hercegovine predaje Upitnik za mišljenje Komisije.

Veljača 2018.: Vlasti Bosne i Hercegovine uručuju predsjedniku Junckeru i povjereniku Hahnu odgovore na Upitnik.

Europska komisija usvaja strategiju za “Kredibilnu perspektivu proširenja za pojačan angažman Europske unije sa Zapadnim Balkanom.”

Svibanj 2018.: Summit EU-Zapadni Balkan u Sofiji povrđuje europsku perspektivu regije i definira određen broj konkretnih mjera usmjerenih na jačanje suradnje u oblasti konektivnosti, sigurnosti i vladavine prava.

Lipanj 2016.: Europska komisija predaje dodatna pitanja u svijetlu pripreme Mišljenja Komisije.

Veljača 2019.: Bosna i Hercegovina uručuje odgovore na dodatna pitanja.

Svibanj 2019.: Europska komisija objavljuje svoje Mišljenje Vijeću Europske unije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo.

Prosinac 2022. Vijeće Europske unije dodjeljuje BiH status kandidata za članstvo u Uniji.

Je li BiH, ovakva kakva jeste u stanju ispuniti ovih 14 zadataka Europske komisije da bi otpočela pregovore o članstvu u EU? Iz sadašnje perspektive gledajući ovo se čini kao nesavladiva prepreka.

 

hms.ba/  https://hms.ba//Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara

Odgovori