PHB priopćaj br. 45: Izjava u povodu ukidanja kune i uvođenja eura

Vrijeme:1 min, 19 sec

 

Poticajna skupina

Priopćaj br. 45

U Zagrebu, 2. siječnja 2023.

 

Izjava u povodu ukidanja kune i uvođenja eura

Dne. 1. siječnja 2023. godine Republika Hrvatska odrekla se hrvatske kune i uvela euro na cjelokupnom državnom teritoriju. Ukidanjem kune zadan je još jedan svima vidljiv udarac teško izborenoj hrvatskoj državnosti.

Poticajna skupina Pokreta za hrvatsku budućnost smatra da je ukidanje kune posve nepotrebno. Odricanje od nacionalne valute držimo dijelom kontinuiranoga procesa slabljenja hrvatske državnosti i suvereniteta, te nacionalnoga identiteta. O tako krupnom i dugoročnom potezu u demokratskoj državi odlučuje se referendumom.

Poticajna skupina PHB-a podsjeća kako je Hrvatskoj u više navrata nametana nadnacionalna valuta. Uvijek nedemokratskim putom i uvijek na njezinu štetu. Sve Hrvatima dosad nametnute nadnacionalne valute doživjele su slom, od austrougarske krune do srbijanskoga i jugoslavenskoga dinara. Protiv hrvatske nacionalne valute bili su i ostali protivnici hrvatske državnosti. Hrvatski narod napokon je u vlastitoj državi aklamacijom prihvatio kunu kao svoju nacionalnu valutu. Otad je ona dio nacionalnoga identiteta.

Umjesto hrvatskoga naroda odluku o ukidanju kune i uvođenju eura donijele su odnarođene strančarske elite. Mandat za takvu odluku, kojom se na neodređeno vrijeme gubi dio državnoga suvereniteta, nitko nije tražio, niti dobio. Odluku o ukidanju nacionalne valute bez referendumske verifikacije, u pravilu donose odnarođeni elitisti koji se nisu borili za hrvatsku državu i sve one vrjednote koje državu čine državom.

Politički rad na uspostavi pune i cjelovite hrvatske državnosti s uključenom nacionalnom valutom smatramo imperativom sadašnjosti i budućnosti.

 

Prethodno:

PHB Priopćaj br. 44: Zahtjev za poništenje Ugovora Vlade sa „Srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj“!

 

PHB, Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara

Odgovori