Hrvatskoj odobren Integrirani teritorijalni program s ukupno 1,57 milijarda raspoloživih sredstava iz EU-fondova

Vrijeme:3 min, 40 sec

 

Sredstvima europskih fondova što ih je za Hrvatsku upravo odobrila Europska komisija u iznosu većem od 1,5 milijarda eura moći će se sufinancirati programi odnosno konkretni projekti i poslovni pothvati temeljem planova industrijske tranzicije za regije „NUTS 2“. Nije riječ o prirodnim regijama ni u sebi čvrsto povezanim područjima, nego o umjetno određenim, „statističkim regijama“. NUTS 2 odnosi se naime isključivo na „regije“ koje nemaju manje od 800 tisuća ni više od tri milijuna stanovnika. S obzirom na svoje zemljopisno-demografsko stanje, Hrvatska je uspostavila četiri „statističke regije“ (vidljive na naslovnoj slici), a to su: Sjeverna Hrvatska, Grad Zagreb, Panonska Hrvatska i Jadranska Hrvatska.

 

Europska komisija odobrila je Hrvatskoj programe za novo programsko razdoblje s 1,569 milijarda eura u okviru Integriranoga teritorijalnog programa za razdoblje od 2021. do 2027. – priopćila je danas ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak. Odobrenje se odnosi na program koji će se sufinancirati iz dvaju fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj te Fonda za pravednu tranziciju. Ono će olakšati daljnja ulaganja u razvoj, pri čemu je ministrica u priopćenju izdvojila „zelenu tranziciju“, i „boljitak životnog standarda za sve naše građane“.

Europska komisija prvo je u obliku Sporazuma o partnerstvu odobrila Hrvatskoj u kolovozu 2022. razvojni program s najvećim iznosom sredstava, a to je razvojni program unutar Kohezijske politike – Program „Konkurentnost i kohezija“. Sada je odobrila i posljednji program unutar Kohezijske politike što ga je Hrvatska dosad poslala na odobrenje.

Ministrica je objasnila da će sredstva biti usmjerena „prema jačanju regionalnog gospodarstva putem procesa industrijske tranzicije regija, ulaganja u razvoj pametnih i održivih otoka, u razvoj pametnih i održivih gradova te u ublažavanja učinaka tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu u Sisačko-moslavačkoj i Istarskoj županiji“.

Blizu trećine ukupnog iznosa koji će do 2027. stajati Hrvatskoj na raspolaganju za projekte koje se bude novcem iz fondova EU-a sufinanciralo po strogo određenim i kontroliranim procedurama namijenjen je za ono što je nazvano „Industrijska tranziciju hrvatskih regija“. Tako će 554,76 milijuna eura stajati na raspolaganju za „širenje inovacija kroz uspostavu strateških partnerstva za inovacije i razvoj inovacijskih klastera“, za unaprjeđivanje „regionalne konkurentnosti Sjeverne, Panonske i Jadranske Hrvatske“, za razvoj malih poduzeća, poduzetništva u gradskim područjima, poslovne infrastrukture malih poduzeća na „potpomognutim i brdsko-planinskim područjima“ te za razvoj pametnih vještina.

Za ulaganja u vozni park ekološki čistoga gradskog prometa, u infrastrukturu za bicikliste i u digitalizaciju gradskog prometa bit će na raspolaganju 146,55 milijuna eura.

Pojedinačno najveći dio dodijeljenih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj unutar spomenutog Programa – 682,76 milijuna eura – usmjerit će se na „integrirana ulaganja“. Pritom se misli na ulaganja koja uzimaju u obzir više različitih sadržaja i ciljeva, ali tako da se svi ostvaruju kao međusobno usklađeni, domišljeni i koordinirani. Ta sredstva predviđena su uglavnom za ulaganja u gradovima i na otocima u okviru razvoja urbanih područja kao pokretača rasta okolnoga „funkcionalnog“ područja te za razvoj održivih i zelenih otoka. Ciljevi opravdanih ulaganja bili bi obnova i predstavljanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine te modernizacija i obnova javne turističke infrastrukture, nadogradnja „zelene infrastrukture“, povećanje energetske učinkovitosti i slično.

Iz Fonda za pravednu tranziciju osigurano je 185,8 milijuna eura za ublažavanje učinaka tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu. To se konkretno odnosi na jačanje poduzetništva u zelenom i digitalnom gospodarstvu, na smanjivanje emisija stakleničkih plinova, povećavanje raznovrsnosti regionalnih gospodarstava te na zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj i Istarskoj županiji.

Sredstvima europskih fondova što ih je za Hrvatsku upravo odobrila Europska komisija u iznosu većem od 1,5 milijarda eura moći će se sufinancirati programi odnosno konkretni projekti i poslovni pothvati temeljem planova industrijske tranzicije za regije „NUTS 2“. Nije riječ o prirodnim regijama ni u sebi čvrsto povezanim područjima, nego o umjetno određenim, „statističkim regijama“. NUTS 2 odnosi se naime isključivo na „regije“ koje nemaju manje od 800 tisuća ni više od tri milijuna stanovnika. S obzirom na svoje zemljopisno-demografsko stanje, Hrvatska je uspostavila četiri „statističke regije“ (vidljive na naslovnoj slici), a to su: Sjeverna Hrvatska, Grad Zagreb, Panonska Hrvatska i Jadranska Hrvatska.

Ministrica Tramišak najavila je uskoro prvi poziv za dodjelu nepovratnih sredstava iz odobrenih programa kohezijske politike. Nepovratna sredstva iz EU-fondova imaju većinske iznose u ostvarivanju projekata, ali osim njih moraju najčešće biti za ostvarivanje programa i projekata biti na raspolaganju i određena nepovratna sredstva hrvatske države, njezinih županija, gradova ili općina te sredstva privatnih ulagača i, po potrebi, zajmovi banaka.  (Z. G.)

 

Z. G., Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara

Odgovori