Sveti Ivan Nepomuk

Vrijeme:5 min, 23 sec

 

Mučenik ispovjedne tajne

Na mnogim mostovima, osobito srednje Europe, pa i u našim krajevima, nalazi se često jedan svetački kip. Koga prikazuje? Svećenika u reverendi, roketi, s biretom na glavi, koji drži prst na ustima. Kao da sebi i prolaznicima želi istaknuti vrijednost šutnje, dužnost čuvanja povjerene tajne. To je kip sveca mostova i mučenika ispovjedne tajne svetog Ivana Nepomuka, koji po svojim kipovima postade jedan od najpoznatijih svetaca.

Životopis

Ivan Nepomuk (rođen u mjestu Nepomuk pokraj Plzena oko 1345.,  umro u Pragu 20. ožujka 1393.).Svetac Rimokatoličke Crkve, mučenik, zaštitnik Češke i grada Praga. Spomendan se slavi 16. svibnja. Beatificiran je, ili proglašen blaženim, 31. svibnja 1721.,a kanoniziran, ili proglašen svetim, 19. ožujka 1729. Pravim imenom Jan Wolfin. Kao dijete bio je smrtno bolestan, a ozdravio je poslije ustrajnih molitava svojih roditelja, koji su ga posvetili Bogu poslije njegova ozdravljenja. Bio je svećenik, čije su propovijedi obratile mnoge ljude u Češkoj. Na dvoru kralja Vaclava IV. radio je kao savjetnik i zagovornik i odvjetnik siromašnih. Kod njega se ispovijedala kraljica Sofija, koju je savjetovao da strpljivo podnosi teški karakter svoga supruga. Kralj je želio znati što kraljica govori za vrijeme ispovijedi. Kralja je mučila ljubomora. Sumnjao je u vjernost svoje žene, kraljice Sofije, iako za to nije imao nikakav valjan razlog. Kraljica je bila u svakom pogledu dobra, pobožna i čestita žena, vjerna Bogu i svome mužu. Sv. Ivan Nepomuk uporno je odbijao odavanje ispovjedne tajne, jer mu je po crkvenom zakoniku, kao i svakom drugom svećeniku, zabranjeno govoriti o sadržaju ispovjedi. Zbog toga je zatvoren u tamnicu i poslije upornog odbijanja odavanja ispovjedne tajne ubijen 20. ožujka 1393. godine. Tijelo su mu zapalili, zavezali za kotač i bacili s mosta u rijeku Vltavu.

Propovjednik istine

Bio je propovjednik u praškoj katedrali. Kao neustrašiv propovjednik nije gledao tko je tko niti se bojao hoće li se oštrim riječima s propovjedaonice zamjeriti moćnicima ondašnjeg svijeta, nego je, kao što je njegov imenjak i uzor sv. Ivan Krstitelj grmio protiv kralja Heroda zbog njegovih nedjela, dizao glas protiv ondašnjih čeških velikaša, a napose protiv zločestog kralja Vaclava IV., kojega su neki smatrali pijanicom, raskolnikom i krvolokom. Sveti Ivan Nepomuk s propovjedaonice je praške katedrale žestoko apostolskom slobodom napadao raskalašenost ljudi ondašnjeg doba i pozivao grješnike da se ostave svoga zlog puta i da se vrate na pravi put katoličanstva.

Štovanje

Njegov se kip nalazi na Karlovu mostu u Pragu i na mnogim drugim mostovima, a tijelo u katedrali sv. Vida u Pragu. Njegova slika u umjetnosti simbol je sakramenta sv. Ispovijedi. Zaštitnik je Češke, grada Praga, ispovjednika, graditelja mostova, kraljica, siromašnih i zagovornik protiv poplava. Crkve s njegovim imenom u našoj domovini nalaze se u Omišu (zaštitnik grada), Glini, Saborskom, Stupniku, Vrbovskom. U parku u centru Bjelovara postavljeni su kipovi četiri sveca, od kojih je jedan kip sv. Ivana Nepomuka. Papa Inocent XIII. proglasio ga je blaženim 31. svibnja 1721., a Benedikt XIII. svetim 19. ožujka 1729.

Obveza tajnosti ispovijedi

Katolička crkva izjavljuje da je svaki svećenik koji prima ispovijedi obvezan, pod prijetnjom najstrožih kazna (ekskomunikacija), sačuvati posvemašnju tajnu o grijesima koje mu je pokornik ispovjedio. Nije mu dopušteno govoriti ništa o onome što je u ispovijedi saznao o životu pokornika. Zabranjeno je i svako moguće snimanje ili nekakvo drukčije prenošenje sadržaja ispovijedi drugim osobama. Ispovjedna tajna, koja ne dopušta izuzetaka, zove se “sakramentalni pečat”, jer ono što je pokornik očitovao svećeniku ostaje “zapečaćeno” sakramentom. Ispovjedna tajna obvezuje i sve vjernike koji bi se mogli naći u situaciji da igrom slučaja čuju tuđu ispovijed.

Sakramentalni pečat i ispovjedna tajna – Katekizam Katoličke crkve

„Kada osoba otvori dušu svećeniku ispovjedniku da bi ispovjedila svoje grijehe u sakramentalnoj ispovijedi, između njih nastaje sveta veza. Preko svećenika, kao služitelja sakramenta pokore, djeluje Krist, koji oprašta grijehe. Svećenik ne može nikome obznaniti rečeno u ispovijedi te je vezan apsolutnom profesionalnom tajnom, koju nazivamo sakramentalni pečat. Kann. 983-984 donose dva vida tajnosti koju ispovjednik i drugi koji bi mogli doći do saznanja iz slavlja sakramenta pokore moraju održavati. Ta se tajnost odnosi na sve ono što se čulo u pojedinačnoj ispovijedi. Prema kan. 983 sakramentalni je pečat nepovrediv. Svećenik ispovjednik ne smije obznaniti sadržaj ispovijedi ni izravno ni neizravno preko nekih znakova, sugestija ili činâ. Ako ispovjednik izravno povrijedi sakramentalni pečat, odmah upada u kaznu izopćenja (lataesententiae), pridržanoj Apostolskoj stolici. Ako to učini neizravno, treba biti kažnjen (ferendae sententiae) prema težini kažnjivoga djela (kan. 1388, §1). Osim ispovjednika, tumač i drugi do kojih je na bilo koji način doprlo znanje o grijesima obvezni su čuvati ispovjednu tajnu. Ako se toga ne budu držali, mogu biti kažnjeni pravednom kaznom, čak izopćenjem (kan. 1388, §2).“

Molitva pred oltarom Svetog Ivana od Nepomuka

Slavni sveti Ivane od Nepomuka, koji si zbog blistava svećeničkog života i nepokolebljiva očuvanja svete tajne ispovjedi stradao mučeničkom smrću, molimo te da nam pomogneš svojim primjerom i usrdnom molitvom da svi vjernici i svećenici Svete Crkve živimo Bogu ugodnim zivotom. I da dobro pazeći na svoj govor, dostojni budemo stati u red izabranih, koji svojim jezikom nisu sagriješili. Ponizno klečeći, molim te, svemogući Bože, poslušaj moju molitvu, koju ti prikazujem u spomen na slavu svetog mučenika sv. Ivana od Nepomuka, dopusti milostivo da njegovim ustrajnim zagovorom budem sačuvan od svake pogibeljne vijesti za moj dobar glas i da prije svoje smrti grijehe iskreno,  raskajana srca ispovjedim pred Presvetim Oltarskim Sakramentom i tako ojačan dragocjenom okrjepom krenem na dugi put u svetu vječnost. Amen.

Molitva sv. Ivanu Nepomuku

Bogu čudesan mučeniče i veliki sveče, slavni sveti Ivane, koji si po zlu nalogu češkog kralja Vaclava IV. mnogo muka pretrpio i, unatoč svemu, nisi otkrio kraljičine tajne u svetoj ispovjedi izrečene. Ti si bačen s praškog mosta u Vltavu, gdje ti je tijelo potonulo i pojavilo se noću označeno nebeskim sjajem, zbog tvoje nevinosti i svetosti, priznanjem cijele Crkve i naroda s poštovanjem sahranjeno u praškoj crkvi. Tebe, koji si sačuvao tajnu svete ispovjedi i na tako čudesan način ostavio sjećanje na ovu od Boga dobivenu milost, s velikim pouzdanjem molimo. Izmoli da se Božji gnjev usmjeren na nas otkloni od nas, da on zaslužene kazne za naše počinjene grijehe – poplavu, kugu, glad, ratove i druge tjelesne i duševne opasnosti – milostivo od nas ukloni. I da mi, pred smrt, iskrenim pokajanjem u ispovjedi i sa svetom pokorom na završetku svoga života u vječni život uđemo. Poslušaj, Bože, da zaslugama i zagovorom od svakog zla spašeni budemo i u vječnost dospijemo. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

 

 

Vladimir Trkmić/Hrvatsko nebo

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.