PHB Priopćaj br. 41.: Prije tisuću dana

Vrijeme:6 min, 32 sec

 

Priopćaj br. 41

U Zagrebu, 29. travnja  2021.

 

Prije tisuću dana

Prije tisuću dana u javnost je krenuo Proglas hrvatskomu narodu. Otad se mnogo toga dogodilo, a Poticajna skupina, ojačana Tomasom Frkovićem, Darkom Daranom Bašićem i Brankom Ivandom, obavila je mnoštvo aktivnosti i mukotrpno probijala zidove kako bi naš glas dopro do šire javnosti te kako bismo povezali i ojačali hrvatsku oporbu čvrsto nacionalne orijentacije. Obavljeno je dakle i mnoštvo korisnih, a na žalost još mnogo više jalovih kontakata ili pokušaja kontakata s predstavnicim opozicijskih stranaka, skupina i pojedinaca. 

Objavili smo dosad 40 priopćaja PHB-a i mnoštvo autorskih tekstova, priloga i drugih uradaka, u čemu su osobito aktivni bili Nenad Piskač, sa svojim dokumentarnim filmovima te kolumnama “Brisani prostor” (na hkv.hr, do početka 2020.) u “Naime, kaj” (od travnja 2020.), Zdravko Gavran s analitičkim tekstovima i danim intervjuima te osobe koje se kriju iza dvaju naših pseudonima: Šiljo (od proljeća 2020., dosad ukupno 170 kolumni) i autor(i) kolumne Dnevni bljesak (od početka ove godine, dosad 80-ak kratkih kolumni). 

Sve spomenuto objavljuje se na portalu Hrvatsko nebo, čiji je urednik Darko Daran Bašić otvorio stranice ne samo nama, nego i svima koji promiču hrvatske nacionalne ciljeve te kršćanske i općeljudske vrjednote. Taj portal postao je tako oazom slobodne i kritičke, ali i odgovorne i afirmativne misli.

Dio naših sadržaja prenosili su i neki drugi mediji.

Poziv na uključivanje i suradnje i dalje je otvoren svima dobronamjernima. Zainteresirani se mogu javiti mailom na našu adresu:

pokretzahrvatskubuducnost@gmail.com

i u poruci iznijeti u čemu žele i misle da mogu dati doprinos utiranju puta k stvaranju OZBILJNE alternative etabliranih strankama u Hrvatskoj koje su unatrag 20 godina na vlasti, pri vlasti ili (potajno, iz oportunizma ili interesa) uz vlast. 

Hrvatskim ljudima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i drugdje u susjedstvu i po svijetu šaljemo srdačan pozdrav.

Poticajna skupina za osnivanje „Pokreta za hrvatsku budućnost“ (PHB) 

 

PROGLAS HRVATSKOMU NARODU

(18. srpnja 2018.)


Polazeći

– od slobode i odgovornosti svih državljana Republike Hrvatske za stanje i budućnost hrvatskoga naroda, društva i države;

– od činjenice da je hrvatski narod u svojoj državi suvèren i da je njegovo pravo u pluralnome društvu biti vjerodostojno zastupljen u svim tijelima javne vlasti;

– od ocjene da su u Republici Hrvatskoj iscrpljeni i kompromitirani dosadašnji model i praksa političkoga i ekonomskoga upravljanja, koji vode daljnjemu odumiranju, iseljavanju i gubitku dostojanstva hrvatskoga naroda te ugrožavaju smisao i svrhu hrvatske države;

– od svijesti o potrebi za novim oblikom reprezentativnosti hrvatskih državljana, od kojih mnogi u postojećim strankama nemaju svoje vjerodostojne predstavnike i zastupnike;

– od potrebe da se na svim razinama vlasti te u javnosti u prvi plan stave problemska čvorišta i utvrde osnove na kojima će Hrvatska u 21. stoljeću napredovati, a ne nazadovati;

 

Poticajna skupina za osnivanje „Pokreta za hrvatsku budućnost“ (PHB)
poziva i ohrabruje hrvatske državljane i skupine građana kao zametke budućih podružnica da se u stvaranje PHB-a uključe ako prihvaćaju ova načela i okvirne ciljeve:

1) mobilizirati hrvatske državljane na programu izlaska iz negativne spirale, radi stvaranja pravednijeg društva koje se tako razvija da svi, a osobito mladi, nalaze perspektivu života i razloge za ostanak;

2) zauzimati se za odbacivanje prakse opstruiranja i izigravanja većinske volje građana te inzistirati na reformi izbornog i političkog sustava u duhu jačanja demokratske zastupljenosti, odgovornosti biračima i funkcionalnosti tijela vlasti;

3) učvršćivati hrvatski identitet, dostojanstvo, čast i ponos, koji počivaju na tisućljetnoj nacionalnoj povijesti, ideji hrvatskoga državnoga prava, osobito na oslobodilačkome Domovinskome ratu – sintezi najplemenitijih etičkih, političkih, vojnih i diplomatskih stremljenja domovinske i iseljene Hrvatske;

4) nasuprot svim oblicima totalitarizama i njihovih recidiva inzistirati na osvjetljivanju zamračene prošlosti (na „lustraciji“) te promicati objektivna i kritička znanstvena istraživanja radi utvrđivanja nepobitnih činjenica i oblikovanja povijesnog pamćenja;

5) potvrđivati tradicijske vrjednote hrvatskoga naroda, koji kao cjelina u prostoru i vremenu zajedno s ostalim europskim i inim narodima dijeli univerzalna načela dostojanstva čovjeka, slobode savjesti te zaštite ljudskih i manjinskih prava;

6) polaziti od činjenica da se europska kultura, duhovnost i pravni red temelje na kršćanskoj slici čovjeka i svijeta, na znanostima i iskustvima, te da Europa počiva na povijesno oblikovanim narodima koji kao takvi grade i čuvaju europsku uljudbu;

7) afirmirati potvrđene katoličke vrijednosti te u zajednička nastojanja uključiti druge sastavnice hrvatskoga identiteta, sadržane u pozitivnim prinosima pravoslavlja, islama, protestantizma, židovstva i sekularnih pokreta i strujanja;

8) utvrditi značaj obitelji i odlučno se zauzimati za kulturu života kao polazišta demografske obnove, zaustavljanja iseljavanja i napučivanja opustjelih područja;

9) jačati odgoj i obrazovanje koji će razvijati sposobnost stjecanja potrebnih znanja, kritičkog rasuđivanja, lučenja dobra od zla, razvitak svijesti o općeljudskim vrjednotama i nacionalnoj baštini otvorenoj za nove spoznaje i domete;

10) razvijati svijest o važnosti struka, znanosti, kulture i umijeća, o dosezima digitalnoga društva i treće tehnološke revolucije s perspektivom robotizacije i umjetne inteligencije, te spoznaje o isplativosti, privlačnosti i nužnosti učenja, discipline, studiozna rada, inovativnosti i poduzetnosti;

11) razbijati monopole postkomunističkih gospodarsko-političkih sprega koje izigravaju demokraciju i vladavinu prava, sprječavajući uistinu slobodno poduzetništvo i strana ulaganja, reindustrijalizaciju te revitalizaciju sela i poljoprivrede;

12) zahtijevati reformu pravosuđa i uprave s ciljem jačanja zakonitosti i učinkovitosti pravosudnih i upravnih tijela;

13) izboriti se za nultu stopu financiranja paradržavnoga sektora, za ukidanje sustava parazitiranja na proračunskim sredstvima, podobnosti, korupcije i klijentelizma kako u državnoj upravi i diplomaciji, tako i u javnim poduzećima, te za znatno porezno rasterećenje realnoga gospodarstva;

14) uključivati u politiku, poslove i procese mlađe naraštaje, sposobne, kvalificirane i čestite ljude – jamstvo opstanka i perspektive;

15) zauzimati se za optimalno iskorištavanje nacionalnih bogatstava, uravnoteženje razvoja, povezivanje gradova i ruralnih područja, turizma i poljoprivrede; za stavljanje financijsko-monetarnoga sektora u službu realnoga gospodarstva; za korelaciju znanosti i obrazovanja s tržištem rada; za prihvaćanje dosad zaobiđenih članaka Europske socijalne povelje kojima se štite prava zaposlenika i druga socijalna prava;

16) zauzimati se za reformu socijalnog, mirovinskog i zdravstvenog sustava, za minimalnu mirovinu dostojnu čovjeka, za veće izdvajanje za zdravstvo, zajamčenu žurnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu; za zaštitu žena i drugih ranjivih skupina; protiv dezintegracije i „zombizacije“ osoba i društva; protiv ovisnosti, rasula i destrukcije svih vrsta, osobito u sferi odgoja, kulture, javnoga morala i medija;

17) inzistirati na vanjskoj politici, koja, usred dinamičnih i neizvjesnih međunarodnih odnosa, samosvojno i kvalitetno definira te odlučno zastupa nacionalne interese;

18) zauzimati se za suradnju sa susjednim državama, posebice s Bosnom i Hercegovinom, vođeni načelima obostranoga interesa i punopravnosti hrvatskoga kao konstitutivnoga naroda s drugim dvama narodima, sukladno konsocijacijskom načelu;

19) pokrenuti na novim osnovama povezivanje s hrvatskim iseljeništvom i hrvatskim manjinama radi jačanja zajedništva, čuvanja kulturnoga identiteta i stvaranja uvjeta za povratak onih koji to žele, te istodobno izraditi strategiju useljavanja pripadnika hrvatskoga i drugih naroda koji su voljni doći i integrirati se u hrvatsko društvo.


Svi zainteresirani mogu s Poticajnom skupinom komunicirati putem e-pošte Poticajne skupine (pokretzahrvatskubuducnost@gmail.com ).


U ime Poticajne skupine:

Dr. sc. Ante Birin, povjesničar, Zagreb

Zdravko Gavran, diplomat i publicist, Zagreb

[Mario Ostojić, službenik, Zagreb; tada incognito]

Nenad Piskač, književnik i novinar, Vukovo Selo

Mate Šimić (tajnik), pravnik, Zagreb

 

Sadržaj i ciljeve Proglasa podupiru te uključivanje u planirane aktivnosti svima koji u iznesenomu prepoznaju i svoja htijenja preporučuju:

Anja Šovagović-Despot, dramska umjetnica, Zagreb

Dragan Despot, nacionalni dramski prvak, Zagreb

Nikola Đuretić, književnik, Zagreb

Tomas Frković, prof. tjelovježbe i biologije, magistar sociologije Buenos Aires

Dr. med. Luca Ivanda, spec. školske medicine, Makarska

David Ivić, grafički dizajner, Pazin

Ivanka Klarić, nezaposlena struč. spec. oec., projektni menadžer Zagreb

Prof. dr. Stipe Kutleša, Zagreb

Mili Lozančić, um. časnik HV-a, Zagreb

Vesna Maletić, SSS, službenica u mirovini, Zagreb

Ivan Martinović, dipl. inž. strojarstva, umirovljenik, Slavonski Brod

Stipe Mlinarić, vukovarski branitelj Vukovar

Dr. med. Vide Popović, Split

Nikola Sutarić, student, Zagreb

Prim. dr. sc. Ružica Šmalcelj, Zagreb

Ivan Veljača, dipl. inž., Kaštela

Živko Zrilić, dipl. iur., brigadni general u m., Koprivnica


Davanje suglasnosti za uvrštenje u ovaj popis zaključeno je 17. srpnja 2018.

 

PHB, Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara

Odgovori