SVETAC DANA “Sveti Nicefor Carigradski”

0

Carigradski patrijarh, borac protiv ikonoklazma.

13.03.2021.

Danaas slavimo svetog Nicefora, carigradskog patrijarha za ikonoklastičkih sukoba.

Bio je sin tajnika cara Konstantina V., i kao i njegov otac koji je zbog toga i mučen, vatreni branitelj štovanja svetih slika. Bio je vrlo inteligentan i rječit, te je na carskom dvoru obavljao odgovorne službe. Osnovao je samostan na Crnome moru i premda je tada bio još laik, 806. Izabran je za carigradskog patrijarha. Jedno je vrijeme bio u sukobu sa svetim Teodorom Studitom, jer je oprostio svećeniku koji je vjenčao cara Konstantina VI. s drugom ženom, premda mu je prva još bila živa. Kada je carem postao Lav V. Armenac, protivnik štovanja ikona, Nicefor je ubrzo došao u sukob s njime. Car je dao sazvati sinod njemu podložnih biskupa i svrgnuti Nicefora.

Više je puta morao strepjeti za život, te je konačno protjeran u samostan na Crnome moru koji je sam osnovao. Tamo je i umro 829. godine. Kao biskup, bio je reformator i uzor svojim vjernicima. Pisao je djela u obranu štovanja ikona i različite kronike.

https://hkm.hr/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara