Dr. Josip Stjepandić: Pismo gradonačelniku i gradskim vijećnicima Innsbrucka u povodu postavljanja ploče Diani Budisavljević

0

 

 

Predmet: Spomen ploča za Dianu Budisavljevic geb. Obexer

 

Štovani gradonačelniče,

Štovani gradski vijećnici,

pozivamo se na vašu odluku od 18. studenog 2020. o natpisu na spomen ploči Diani Budisavljević, rođenoj Obexer, koja će biti postavljena na kući u kojoj je rođena na adresi Maria-Theresien-Straße 15.

https://www.ibkinfo.at/gedenktafel-diana-budisavljevic

 

 Spomen ploča s natpisom:

 “Diana Budisavljević, n. Obexer

 1891-1988

 Diana Budisavljević iz Innsbrucka spasila je nekoliko tisuća uglavnom srpske djece iz koncentracijskih logora fašističkog ustaškog režima u tadašnjoj “Nezavisnoj Državi Hrvatskoj” tijekom Drugog svjetskog rata, uz potporu drugih pomagača.

Tek godinama nakon njezine smrti bilo je poznato njezino humanitarno opredjeljenje ovdje u rodnom gradu. Grad Innsbruck obilježava ovu hrabru ženu ovom pločom na kući njezinih roditelja.

 Grad Innsbruck “

 

 Uvjereni smo i da je gospođa Budisavljević puno prije zaslužila spomen-ploču, zahvaljujući svome neumornom humanitarnom zalaganju.

No, ona osobno nije spasila nikoga, već je – doduše vrlo izložena – bila član tima Ministarstva udružbe Nezavisne Države Hrvatske (NDH), koji je sukladno OPUNOMOĆENJU Ravnateljstva za javni red i sigurnost (= DRŽAVNA SIGURNOST!) brinulo o napuštenioj djeci i siročadi.

Ovu ulogu mogla je preuzeti samo kao supruga prof. dr. Julija Budisavljevića, vodećeg kirurga za ranjavanja.

To je razlog zašto njezin rad nije zaslužio priznanje u komunističkoj Jugoslaviji: bio je tabu odlikovati nekoga tko je – iako humanitarno – radio za neprijateljsku stranu.

Gledano u ovom svjetlu, supružnici Budisavljević mogu biti sretni što su nesmetano preživjeli poslijeratni bijes Titovih komunista.

Mnogi dokumenti pokazuju da je ta žena bila potpuno uključena u državni ustroj NDH, gdje je očito, na vlastiti zahtjev i dobrovoljno sudjelovala, što  pokazuje i njezin vlastiti dnevnik.

U dodatku ćete pronaći dva dokumenta koja dokazuju njezin privilegirani status.

Nakon što se stereotip o „zlim, fašističkim Hrvatima“ i „dobrim, komunističkim Srbima“ desetljećima njegovao kao državni temelj u bivšoj Jugoslaviji, nakon osamostaljenja Hrvatske na svjetlo dana izronile su činjenice koje upućuju na slojevit tijek Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj. 

U ratnom kaosu nije bila samo velika operacija spašavanja Židova pod vodstvom nadbiskupa Stepinca, o kojoj je pisala židovsko-američka povjesničarka Esther Gitman,

https://www.amazon.de/When-Courage-Prevailed-Independent-1941-1945/dp/1557788944

nego i kontinuirana briga o napuštenoj djeci i siročadi, u čemu je aktivno sudjelovala Diana Budisavljević.

Bajku o “spasiteljici” izmislili su velikosrpski i jugo-komunistički krugovi posljednjih godina kako bi spriječili da njihovi golemi, dugo skrivani zločini tijekom poslijeratnog razdoblja prodru u javnu svijest.

U svjetlu ovoga očito ste postali žrtva velikosrpske propagande.

Stoga predlažemo da se natpis izmijeni na sljedeći način:

 “Diana Budisavljević, r. Obexer

 1891-1988

Diana Budisavljević iz Innsbrucka neumorno je surađivala u akciji zbrinjavanja nekoliko tisuća bolesne i zanemarene djece u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj tijekom Drugog svjetskog rata.

 Tek godinama nakon njezine smrti ovdje u rodnom gradu postaje poznat njezin  humanitarni rad. Grad Innsbruck obilježava ovu nesebičnu ženu ovom pločom na kući njezinih roditelja.

Grad Innsbruck “

 Ovom formulacijom od početka biste isključili bilo kakvu političku instrumentalizaciju – posebno na velikosrpskoj strani.

Uvjereni smo da bi Diana Budisavljević odabrala ovu formulaciju da su je pitali o tome.

Sa štovanjem

Dr.Josip Stjepandić

Predsjednik HAZUDD

 

Betreff: Gedenktafel für Diana Budisavljevic geb. Obexer

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

sehr geehrte Stadrätinnen und Stadträte,

wir nehmen Bezug auf Ihre Entscheidung vom 18. November 2020 über den Text für die Gedenktafel für Diana Budisavljevic geb. Obexer, die an ihrem Geburtshaus in der Maria-Theresien-Straße 15 angebracht werden soll (https://www.ibkinfo.at/gedenktafel-diana-budisavljevic).

Die Gedenktafel im Wortlaut:

„Diana Budisavljević, geb. Obexer

1891–1978

Diana Budisavljević aus Innsbruck rettete während des Zweiten Weltkrieges mit Unterstützung von weiteren HelferInnen mehrere Tausend überwiegend serbische Kinder aus den Konzentrationslagern des faschistischen Ustasa-Regimes im damaligen „Unabhängigen Staat Kroatien“.

Erst Jahre nach ihrem Tod wurde ihr humanitäres Engagement auch hier in ihrer Heimatstadt bekannt. Mit dieser Tafel an ihrem Elternhaus gedenkt die Stadt Innsbruck dieser mutigen Frau.

Stadtgemeinde Innsbruck“

Wir sind auch überzeugt davon, dass Frau Budisavljević dank ihrem unermüdlichen humanitären Engagement ein Andenken viel früher verdient hätte.

Allerdings hat sie persönlich niemanden gerettet, sondern war ein – zugegebenermaßen sehr exponiertes – Mitglied in einem Team des Ministeriums für öffentliche Verwaltung und Soziales des Unabhängigen Staates Kroatien (USK), das sich mit der Fürsorge für verlassene und Waisenkinder ausgestattet mit BEVOLLMÄCHTIGUNG des Direktorats für öffentliche Ordnung und Sicherheit (=STAATSSICHERHEIT!) befasste.

Diese Rolle konnte sie nur als Ehefrau von Prof. Dr. Julije Budisavljević, einem führenden Chirurgen, überhaupt bekommen.

Dies ist der Grund, warum ihr Werk keine Anerkennung im kommunistischen Jugoslawien verdient hat: Es war ein Tabu, jemanden zu ehren, der – wenn auch humanitär – für die feindliche Seite gearbeitet hat.

So gesehen, können die Eheleute Budisavljević überhaupt glücklich sein, den Nachkriegsfuror der Titos Kommunisten unbehelligt überstanden zu haben.

Dass diese Frau in das staatliche System des USK voll eingebunden war, obwohl sie ganz offensichtlich ehrenamtlich und auf eigenen Wunsch tätig geworden ist, belegen viele Dokumente u.a. ihr eigenes Tagebuch.

Im Anhang finden Sie zwei Dokumente, die ihren privilegierten Status belegen.

Nachdem der Stereotyp über die „bösen, faschistischen Kroaten“ und die „braven, kommunistischen Serben“ im ehemaligen Jugoslawien als Staatsgrundlage jahrzehntelang gepflegt worden war, kommen nach der Verselbständigung Kroatiens Fakten zum Vorschein, die auf einen vielschichtigen Verlauf des Zweiten Weltkrieges in Kroatien hindeuten. So gab es in den Kriegswirren nicht nur eine groß angelegte Rettungsaktion für Juden unter Leitung des Erzbischofs Stepinac, worüber die jüdisch-amerikanische Historikerin Esther Gitman ( https://www.amazon.de/When-Courage-Prevailed-Independent-1941-1945/dp/1557788944)berichtet, sondern auch eine kontinuierliche Fürsorge für die verlorenen und Waisenkinder, an welcher Diana Budisavljević tatkräftig mitwirkte. 

Das Märchen über eine „Retterin“ wurde von den großserbischen bzw. jugokommunistischen Kreisen in den letzten Jahren erfunden, um zu verhindern, dass deren großen, lange verschwiegenen Verbrechen während der Nachkriegszeit ins öffentliche Bewusstsein drängen.

In diesem Lichte sind Sie offensichtlich Opfer großserbischen Propaganda geworden.

Daher schlagen wir vor, den Wortlaut folgendermaßen zu ändern:

 

„Diana Budisavljević, geb. Obexer

1891–1978

Diana Budisavljević aus Innsbruck wirkte während des Zweiten Weltkrieges an einer Rettungsaktion für mehrere Tausend kranker und vernachlässigter Kinder im Unabhängigen Staat Kroatien unermüdlich mit.

Erst Jahre nach ihrem Tod wurde ihr humanitäres Engagement auch hier in ihrer Heimatstadt bekannt. Mit dieser Tafel an ihrem Elternhaus gedenkt die Stadt Innsbruck dieser selbstlosen Frau.

Stadtgemeinde Innsbruck“

Mit diesem Wortlaut würden Sie jede politische Instrumentalisierung – insbesondere von der großserbischen Seite – von vornherein ausschließen.

Wir sind überzeugt davon, dass Diana Budisavljević diesen Wortlaut gewählt hätte, wenn sie danach gefragt worden wäre.

Mit freundlichen Grüßen

 

Hrvatsko nebo

 

Facebook komentari

komentara