Ostvaren ograničen ili nikakva napredak

Vrijeme:5 min, 29 sec

IZVJEŠTAJ EUROPSKE KOMISIJE O BIH

Povodom objave Paketa proširenja za 2020. godinu, Europska komisija je objavila priopćenje s ključnim nalazima iz Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2020. godinu te o Ekonomskom i investicijskom planu za zapadni Balkan, s pitanjima i odgovorima o tom planu.

Prema priopćenju Delagacije Europske unije u BiH, među ključnim nalazima europskog izvještaja o BiH je u kontekstu političkih prilika navedeno da je tijekom najvećeg dijela izvještajnog razdoblja, rad Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bio blokiran usljed političkih razloga, što je dovelo do zakonodavnog zastoja, dok je Vijeće ministara BiH djelovalo u tehničkom mandatu sve do formiranja novih vlasti, odnosno do prosinca 2019. godine, 14 mjeseci nakon održavanja Općih izbora.

Vlada Federacije BiH još je u tehničkom mandatu. Ustav Bosne i Hercegovine i dalje krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima (ECHR) u vezi s odlukom u predmetu Sejdić-Finci i drugim povezanim predmetima. Nije postignut napredak u unapređenju izbornog okvira u skladu s europskim standardima i osiguravanju transparentnosti financiranja političkih stranaka. Izmjene i dopune usvojene u srpnju 2020. trebale bi omogućiti održavanje lokalnih izbora u Mostaru prvi put nakon 2008. godine. U tijeku su i pripreme za održavanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i izradu i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU. Nije postignut napredak u osiguravanju povoljnog okruženja za civilno društvo. I dalje je potrebno osigurati značajne i sustavne konsultacije s civilnim društvom, navedeno je također u Izvještaju.

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi reforme javne uprave, navedeno je dalje, te nije postignut napredak u osiguravanju profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranog pristupa izradi politika u cijeloj zemlji. Sve razine vlasti usvojile su Strateški okvir za reformu javne uprave, a u narednom koraku potrebno je usvojiti prateći akcijski plan. Još nije uspostavljeno političko tijelo zaduženo za koordinaciju reforme javne uprave. Kao jamac profesionalne državne službe, procedure u okviru te službe moraju se temeljiti na kvalifikacijama i bez političkih uplitanja.

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi postigla određenu razinu pripremljenosti u oblasti pravosuđa, ali u tijeku izvještajnog razdoblja nije postignut napredak u ovoj oblasti, navedeno je također. Nisu poduzete odgovarajuće mjere za postupanje po nalazima iz Izvještaja eksperata o pitanjima vladavine prava. Reforme po pitanju provjere integriteta naišle su na otpor u pravosuđu. Očiti znakovi pogoršanja zahtijevaju hitne mjere za jačanje integriteta i ponovno uspostavljanje povjerenja građana u pravosuđe, počevši od kredibilnog i rigoroznog sustava provjere financijskih izvještaja nositelja pravosudnih funkcija. Opstrukcije pravosudnih reformi od političkih aktera, ali i unutar samog pravosuđa, te njegova nefunkcionalnost narušavaju uživanje prava građana i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi/postigla određenu razinu pripremljenosti u prevenciji i borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Nije postignut napredak u rješavanju ključnih prioriteta iz Mišljenja i preporuka iz 2019. godine u ovoj oblasti, niti po pitanju nalaza Izvještaja eksperata o pitanjima vladavine prava. Korupcija je i dalje široko rasprostranjena i predstavlja razlog za ozbiljnu zabrinutost, sa zabilježenim političkim klijentelizmom na svim razinama vlasti, koji izravno utječe na svakodnevni život građana. Postoje sustavni nedostaci u operativnoj suradnji agencija za provođenje zakona i iznimno ograničena razmjena obavještajnih podataka. Ni policijske strukture nisu imune na politička uplitanja. Financijske istrage i zapljene imovine uglavnom su neučinkovite. Još uvijek nije operativna kontakt-točka za suradnju s Europolom. Nisu poduzeti koraci za uspostavljanje suradnje s Eurojustom. Zemlja mora unaprijediti svoje kapacitete i nastaviti napore u borbi protiv terorizma i trgovine drogom, stoji u izvještaju.

Što se tiče temeljnih prava, premda je zakonodavni i institucionalni okvir u velikoj mjeri uspostavljen, preostaje usvajanje sveobuhvatnog strateškog okvira. Poduzeti su određeni koraci, prije svega odluka Ustavnog suda o ukidanju smrtne kazne iz Ustava Republike Srpske, te mirno održavanje prve LGBTI povorke ponosa u Sarajevu. I dalje su prisutni izazovi u pogledu slobode okupljanja, posebno u Republici Srpskoj. Potrebne su značajne reforme kako bi se osiguralo da svi građani mogu ostvariti svoja politička prava te ukinula praksa „dvije škole pod jednim krovom“ i osiguralo inkluzivno i kvalitetno obrazovanje za sve. Nije postignut napredak u jamčenju slobode izražavanja i medija i zaštiti novinara kroz osiguravanje adekvatnog odgovora sudstva na slučajeve prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima te osiguravanje financijske održivosti sustava javnog emitiranja.

Euuropska unija, navedeno je dalje, pružila je značajnu podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijama. EU apelira na vlasti Bosne i Hercegovine da hitno poduzmu sve neophodne mjere na sprečavanju razvoja humanitarne krize. EU također očekuje da se propisno istraže kršenja zakona. Bosna i Hercegovina mora osigurati učinkovitu koordinaciju, na svim razinama, u upravljanju granicama i kapacitetima za upravljanje migracijama, kao i funkcioniranje sustava azila.

U vezi s ekonomskim kriterijima, Bosna i Hercegovina je postigla ograničen napredak i nalazi se u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije. Kvalitet gospodarskog upravljanja bio je otežan usljed zastoja u uspostavljanju vlasti i nedovoljne suradnje na entitetskim i državnoj razini, onemogućavajući, između ostalog, napredak u smislu unapređenja poslovnog okruženja koje ograničavaju značajne slabosti, uključujući procedure ulaska i izlaska s tržišta, vladavinu prava, te nadzorne i regulatorne institucije. Snažna domaća potražnja pogodovala je ekonomskom rastu, a odražavala je značajne prilive doznaka radnika i nisku stopu inflacije. Javni sektor i dalje ostaje preglomazan. Financijski sektor ostaje stabilan, uz povećanje kredita i pad nezaposlenosti, dijelom i zbog značajnog odljeva radne snage. Ipak, ekonomski uticaj COVID-19 pandemije doveo je do naglog pada ekonomskih aktivnosti i pogoršanja na tržištu rada.

Bosna i Hercegovina je postigla ograničen napredak i još uvijek je u ranoj fazi u smislu kapaciteta potrebnih da se nosi s konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama u EU. Ukupna kvaliteta obrazovanja i dalje je niska, dok su mjere za poboljšanje transportne i energetske infrastrukture i dalje nedovoljne. Obim strukturnog prilagođavanja je ograničen premda je došlo do određene diversifikacije u trgovinskoj strukturi zemlje.

Bosna i Hercegovina nastavila je aktivno sudjelovati u regionalnoj suradnji i održavanju dobrosusjedskih odnosa. Postignut je napredak u usklađivanju sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Unije te je potrebno nastaviti taj napredak.

Bosna i Hercegovina je sveukupno u ranoj fazi/ima određenu razinu pripremljenosti i sposobnosti da preuzme obveze iz članstva u EU te treba značajno ubrzati proces usklađivanja s pravnom stečevinom Unije i provesti i provoditi prateće zakonodavstvo.

Tijekom izvještajnog razdoblja, ostvaren je nikakav ili ograničen napredak po različitim poglavljima pravne stečevine Unije. Posebnu pažnju treba posvetiti oblastima slobodnog kretanja roba, pravu poslovnog nastana i slobodi pružanja usluga, informacijskom društvu i medijima, poljoprivredi i ruralnom razvoju, ribarstvu, transportnoj politici, energetici, ekonomskoj i monetarnoj politici, statistici, socijalnoj politici i zapošljavanju, poduzetništvu i industrijskoj politici, regionalnoj politici i koordinaciji strukturnih instrumenata, obrazovanju i kulturi, zaštiti potrošača i zdravlja te financijskoj kontroli, navedeno je.

 

hms.ba/ https://hms.ba/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara

Odgovori