Kristijan Krkač: “Kronike nasmijanih smrtnika: COVID-19”

0

 

 

Ovaj esej nastao je kao niz napomena na Facebooku. Prvu sam objavio 25/02/2020. kad je potvrđen prvizaraženi u RH, a posljednju 10/04/2020. Tema su učinci COVID-19. Tema pojedinih dijelova su pojedinačne reakcije populacije (uglavnom u RH) na pojavu virusa, proglašenje pandemije i promjene načina svakodnevnog života. Vjerujem da naslovi napomena opisuju sadržaj koji neću uvodno sažimati niti će esej imati zaključka jer nema niti premisa. (COVID-19 znači CO = Corona, VI = Virus, D = disease (bolest) i 19 =2019. godina kad se virus SARS-CoV-2 pojavio u gradu Wuhanu u Kini.) Kod šala često pišem „autor nepoznat“ jer su slike preuzete iz druge ili treće ruke, a izvornog autora nisam mogao otkriti. Neki dijelovi su pomaknuti pa esej ne treba čitati kao kronologiju događaja. Tekst je radna inačica eseja.

Zahvaljujem autorici naslova Nikolini Krbot, recenzentima prof. dr. sc. Damiru Mladiću, Srećku Koraliji, BA, MA, MSt, MSt, SSB, PhD candidate, nakladniku i uredniku knjige Estebanu Blaževiću i Antoniji i Borni Jalšenjak na objavi knjige na stranici Udruge za promicanje filozofije Filozofija.org.

Hvala svima koji su komentirali i kritizirali dijelove objavljene na Facebook-u. Autor zadržava sva prava.

Kristijan Krkač

 

 

Kristijan Krkač

KRONIKE NASMIJANIH SMRTNIKA
COVID-19

Esej

Popravljeno i nadopunjeno izdanje

Stjepan Mihovil Blažević – Vlastita naklada
Zagreb, 2020.

 

Kristijan Krkač/Filozofija.org /http://www.filozofija.org/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara