Zločini protiv čovječnosti ne smiju se razlikovati ili dijeliti između željenih i nepoželjnih nedjela.

Vrijeme:10 min, 51 sec

 

 

 

Pismo upućeno dana 24.6.20 ponaosob predsjedniku Republike Austrije Van der Bellen, kancelaru Kurzu, vicekancelaru Kogleru, predsjedniku Parlamenta Sobotka, dopredsjednicima Parlamenta Hoferu, Bures, predsjednicima klubova Kickl, Wagner, Wöginger, Maurer, Meinl-Reisinger, ministrima Nehammer, Zadic, Schallenberg.

 

Štovani gospodine predsjedniče Dr. Van der Bellen,

 

ako se sjetimo kraja Drugog svjetskog rata i milijuna žrtava, ne smijemo zaboraviti što se dogodilo u neposrednom poslijeratnom razdoblju. Jer iskren napor za dostojanstvo i spomen na žrtve trebao bi uključivati spomen na najveći genocid u poslijeratnoj povijesti u Europi!

 

Desetljećima (ove godine nije moguće zbog COVID-19) tisuće Hrvata iz cijelog svijeta odlaze na hodočašća drugu subotu u svibnju na Loibacher Feld kod Bleiburga, polazište marša smrti (Križni put) za tisuće nevinih ljudi koji su od tamo poslani u smrt. Oni se spominju žrtava na katoličkoj komemoraciji (molitva na groblju u Unterloibachu, nakon čega slijedi procesija do spomen-mjesta i biskupska sv. misa), koju predvodi hrvatski biskup, te na koncu muslimanske molitve.

 

Posljednjih godina hodočasnici su morali otrpjeti bolne uvrede i psovke poput “fašisti” i “desničarski ekstremisti”, a da niti jedan sudionik nije identificiran kao takav. Pozivi visokim predstavnicima austrijskih medija da usred mnoštva prate komemoraciju i tako se uvjere u njezin stvarni karakter ostali su bez odgovora.

 

Kako se osjećaju rođaci nevinih žrtava koji u tisućama dolaze iz mnogih zemalja na Loibacher Feld kada moraju čuti i čitati na transparentima da su svi “ustaše” i “fašisti” ?! Bezbroj sudionika komemoracije – uključujući one koji su se također protivili zločinačkom Titovom režimu i koje su Titove ubojice (Udba) progonili u Austriji i Njemačkoj?

Činjenica da su postojala pojedinačna kršenja zakona o zabrani i zabrane zbog ponovnog aktiviranja nacizma izvan komemoracije ne može promijeniti karakter događaja u kojem je sudjelovalo više od 30 000 (u 2015. godini / prema austrijskim medijskim izvještajima) izrazito discipliniranih sudionika. Kome se posvuda pričinjaju desničarski ekstremisti, u Unterloibachu neće naći drugu sliku.

 

Također nedvojbeno jasno žalimo za svim žrtavama ratova i poslijeratne povijesti, kako zločina nacionalsocijalista, komunista, ustaša, četnika i Titovih partizana.

Zločini protiv čovječnosti ne smiju se razlikovati ili dijeliti između željenih i nepoželjnih nedjela.

 

Austrijskom nacionalnom parlamentu nedavno je podnesen prijedlog za zabranu komemoracije hrvatskim poratnim žrtvama na Loibacher Feld-u u Bleiburgu.

 

Zahtijeva se zabrana komemoracije žrtvama bez da su ikada bili tamo ili se više pobliže bavili poslijeratnim zločinima na koruškom tlu. Sloboda vjeroispovijesti, okupljanja i izražavanja ovim bi se suspendirala za sudionike komemoracije, a da nije ponuđena alternativa! U tom kontekstu obveza svih da poštuju dostojanstvo žrtava i rezolucija EU (2019/2819 (RSP) o važnosti europske povijesne svijesti) potpuno su zaboravljeni. Isto tako Ženevska konvencija od 12.08.1949 o zaštiti žrtava medunarodnih sukoba, čl. 33 i 34 o čuvanju posmrtnih ostataka, koju je Republika Austrija ratificirala, jednostavno se ignorira!

 

Potisnuti? Zaboravljeni? Prešućeni? … Ili mnogi nisu svjesni mnogih hrvatskih žrtava, pored vlastitih (austrijskih), uključujući ne samo vojnike, već i žene, muškarce i djecu. I to se ne tiče samo neposredne blizine Bleiburga, već i na mnoga druga mjesta zločina u Koruškoj (vidi također knjigu Florijana Rulitza “Bleiburška i viktrinška tragedija”. Na donjoj koruškoj zemlji događala su se ubojstva nedužnih ljudi različitog podrijetla, a povremeno su sudjelovali i koruški partizani.

Treba podsjetiti da je u Južnoj Koruškoj bilo preko 80 mjesta partizanskih zločina, a stoji preko 40 partizanskih spomenika.

Ne treba zaboraviti da su Britanci uz tisuće Hrvata u Donjoj i Gornjoj Koruškoj u smrt poslali na tisuće Kozaka.

 

Ingomar Pust u svojoj knjizi “Titostern o Koruškoj – prešućena tragedija” piše: “Ova knjiga posvećena je sjećanju na” sve “žrtve Titovih partizana, uključujući dobrovoljce bivše slovenske domobranske vojske i Hrvate, čija je gorka sudbina opisana u ovom dokumentu.”

 

Nikolaj Tolstoj napisao je u svojoj knjizi “Klagenfurtska urota”: Ne samo ustaški vojnici, nego i “… ljudi koje su Britance vratili iz Austrije uglavnom su bili jednostavni seljaci. Ruke im nisu bile umrljane krvlju. Nisu bili ustaše niti slovenski domobranci. Njihov jedini zločin bio je strah od komunizma i loš glas komunista. Jedino što ih je tjeralo da napuste svoje domove bila je panika. “Također postavlja moralno pitanje o ulozi Britanaca u izručivanju izbjeglica Titovim partizanima.

 

U Koruškoj su se dogodili nevjerojatni poslijeratni zločini! Zbivanja i s njima povezan spomen na žrtve stoga se nikada ne smiju gledati jednostrano. Komemorativni događaj je civilizacijski minimum, koji se može pružiti ovim nevinim žrtvama.

 

Stoga zahtijevamo, prije nego što austrijski parlament donese odluke koje se kose sa spomenom na žrtve te bi dovele do pitanja međunarodnog i ljudskog prava na razini EU, da se sastavi povjerenstvo povjesničara za koje se već zalagao kardinal Dr. Christoph Schönborn 2019. godine.

Sudjelovanje Katoličke crkve u Hrvata, politike te hrvatskih organizacija poput Počasni Bleiburški Vod (PBV), Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK), Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori i domovini (HAZUDD), kao i drugih hrvatskih žrtvoslovnih udruga, zajedno s austrijskim organizacijama, hitno su potrebno kao i drugih koji se ozbiljno bave žrtvama.

 

Kao primjer, Koruška skupina konsenzusa i austrijski Crni križ svake godine obilježavaju te događaje na Duhove i u duhu pokojnog gradonačelnika Bleiburga Othmara Moryja – i na koruškom i na slovenskom tlu.

 

Dani dijaloga o ovoj temi, koje planira općina Bleiburg, također bi mogli dobro doprinijeti jačanju dostojanstva žrtve i objektivnijoj percepciji javnosti.

 

Štovani gospodine predsjedniče, poslijeratni događaji također su dio tužne povijesti Austrije i Koruške. Preko 200 000 izbjeglica prispjelo je u Korušku; mnogi su ubijeni na licu mjesta, a tisuće ljudi Britanci su poslali u sigurnu smrt. Također je važno o tome se javno izjasniti.

 

Kao skupina za prekogranični dijalog, pozivamo Vas da nam se pridružite na putu „zajedno se sjećamo, zajedno komemoriramo“ i vraćanju dostojanstva spomenu na žrtve!

 

U vezi s tim, želimo imati izravan kontakt s Vama i nadamo se vašem pozitivnom odgovoru.

 

Srdačni pozdrav

 

Franz Jordan, dopredsjednik Koruškog domovinskog saveza (Kärtner Heimatbund)

 

Franjo Pavić, dopredsjednik Hrvatskoga svjetskog kongresa (HSK)

 

Dr. Josip Stjepandić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori i domovini (HAZUDD)

 

Geschätzter Herr Bundespräsident Dr. Van der Bellen,

 

wenn wir uns an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnern und an die Abermillionen Opfer, dürfen wir auch nicht vergessen, was in der unmittelbaren Nachkriegszeit geschehen ist. Denn ein ehrliches Bemühen um Opferwürde und -andenken sollte auch ein Nicht-Vergessen des größten Völkermordes der Nachkriegsgeschichte Europas einschließen!

 

Seit Jahrzenten (2020 bedingt durch COVID-19 nicht möglich) pilgern tausende Kroaten aus aller Welt am zweiten Samstag im Mai zum Loibacher Feld bei Bleiburg, dem Ausgangsort der Todesmärsche (Križni put) für Abertausende unschuldiger Menschen, die dort in den Tod geschickt wurden. Sie gedenken der Opfer im Rahmen einer katholischen Gedenkveranstaltung (Gebet am Friedhof in Unterloibach, anschließend Prozession zum Gedenkort und Bischofsmesse), vertreten durch einen kroatischen Bischof, in Verbindung mit muslimischen Gebeten.

 

In den letzten Jahren mussten die Pilger schmerzliche Beleidigungen und Beschimpfungen, wie z.B. „Faschisten“ und „Rechtsextreme“, über sich ergehen lassen, ohne dass ein einziger Teilnehmer als solcher identifiziert worden wäre. Auch Einladungen an die hochrangigen Vertreter der österreichischen Medien, die Gedenkveranstaltung mitten in der Menge mit zu verfolgen und sich dadurch von deren Charakter persönlich zu überzeugen, blieben unbeantwortet.

 

Wie fühlen sich Angehörige schuldloser Opfer, die zu tausenden aus vielen Ländern zum Loibacher Feld kommen, wenn sie hören und auf Transparenten lesen müssen, sie seien allesamt „Ustaschas“ und „Faschisten“?! Unzählige Gedenkteilnehmer – darunter solche, die sich auch gegen das mörderische Tito-Regime gestellt hatten und von Tito‘s Killerkommandos (Udba) auch in Österreich und Deutschland verfolgt wurden? 

Dass es ganz vereinzelt im Umfeld abseits der Gedenkveranstaltung zu Verstößen gegen das Verbotsgesetz und Anzeigen wegen der Wiederbetätigung gekommen war, kann den Charakter der Veranstaltung nicht ändern, an welcher weit über 30.000 (im Jahre 2015 / lt. Österreichischen Medienberichten) überaus disziplinierter Teilnehmer zu verzeichnen waren. Wer sich überall Rechtextremisten einbildet, wird in Unterloibach kein anderes Bild vorfinden. 

 

Wir stellen auch unmissverständlich klar, dass wir alle Opfer der Kriege und der Nachkriegsgeschichte, sowohl die Verbrechen der Nationalsozialisten, der Kommunisten, der Ustascha, der Tschetnik als auch der Tito-Partisanen bedauern und betrauern.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit dürfen nicht differenziert oder auf erwünschte und unerwünschte Taten aufgeteilt werden.

 

Nun wurde im österreichischen Nationalrat ein Antrag eingebracht, das Gedenken an die kroatischen Nachkriegsopfer am Loibacher Feld in Bleiburg zu verbieten.

 

Ohne jemals selbst vor Ort gewesen zu sein oder sich genauer mit den Nachkriegsverbrechen auf Kärntner Boden befasst zu haben, wird ein Verbot des Opfergedenkens gefordert. Die Religions-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit würden hiermit für die Gedenkteilnehmer außer Kraft gesetzt, ohne dafür eine Alternative anzubieten! Gänzlich vergessen wird in diesem Zusammenhang die Verpflichtung eines Jeden zur Einhaltung der Opferwürde sowie der EU-Resolution (2019/2819(RSP) zur Bedeutung des europäischen Geschichtsbewusstseins. Auch das Genfer Abkommen vom 12.08.1949 über den Schutz der Opfer internationaler Konflikte, Art. 33 und 34 sterbliche Überreste, dass die Republik Österreich ratifiziert hat, würde damit schlichtweg ignoriert werden!

 

Verdrängt? Vergessen? Verschwiegen? …Oder vielen auch nicht bekannt sind neben den eigenen (österreichischen) die vielen kroatischen Opfer, darunter nicht nur Soldaten, sondern Frauen, Männer und Kinder. Und es betrifft nicht nur die direkte Umgebung von Bleiburg, sondern auch viele andere Tatorte in Kärnten (s. auch das Buch “Die Tragödie von Bleiburg und Viktring” von Florian Rulitz). Es gab die Morde an unzähligen schuldlosen Menschen verschiedener Herkunft auf Unterkärntner Boden, auch Kärntner Partisanen waren vereinzelt mitbeteiligt.

Es sei in Erinnerung gerufen, dass es in Südkärnten über 80 Tatorte der Partisanengewalt gab und es über 40 Partisanendenkmäler gibt.

Nicht in Vergessenheit geraten darf hierbei, dass die Briten neben den tausenden Kroaten in Unter- und Oberkärnten auch tausende Kosaken in den Tod schickten. 

 

In seinem Buch „Titostern über Kärnten – Totgeschwiegene Tragödien“ schreibt Ingomar Pust: „Dem Gedenken „aller“ Opfer der Tito-Partisanen sei dieses Buch gewidmet, so auch den Freiwilligen der ehemaligen slowenischen Heimwehr und den Kroaten, deren bitteres Schicksal ebenfalls in dieser Dokumentation geschildert wird.“

 

Nikolai Tolstoy schreibt in seinem Buch  „Klagenfurter Verschwörung“: Nicht nur Ustascha-Soldaten, sondern auch „…die Menschen, die die Briten aus Österreich zurückgaben, waren größtenteils einfache Bauern. Ihre Hände waren nicht mit Morden beschmutzt. Sie waren keine Ustascha oder slowenische Domobranzi. Ihr einziges Verbrechen war die Angst vor dem Kommunismus und dem üblen Ruf der Kommunisten. Das einzige, was sie trieb, dass sie ihre Heimat verließen, war die Panik.“ Er stellt auch die moralische Frage zur Rolle der Briten in Hinblick auf die Auslieferung der Flüchtlinge an die Tito-Partisanen.

 

Unglaubliche Nachkriegsverbrechen konnten dadurch in Kärnten geschehen! Die Geschehnisse und die damit verbundene Opferwürde dürfen deshalb niemals einseitig gesehen werden. Eine Gedenkveranstaltung ist das zivilisatorische Minimum, was man diesen schuldlosen Opfern entgegenbringen kann.

 

Wir ersuchen deshalb, noch bevor das österreichische Parlament Beschlüsse fasst, die gegen die Opferwürde verstoßen und zumindest eine völkerrechtliche Anfrage auf EU-Ebene nach sich ziehen würde, eine von Kardinal Dr. Christoph Schönborn bereits 2019 geforderte Historiker-Kommission einzuberufen.

Ein Anhören der Kroatischen Katholischen Kirche, der Politik und der kroatischen Organisationen wie Bleiburger Ehrenzug (PBV), Kroatischer Weltkongress (HSK), Kroatische Akademie für Wissenschaften und Kultur in der Diaspora und der Heimat (HAZUDD) sowie anderer kroatischer Opferverbände gemeinsam mit österreichischen Organisationen, welche sich mit Opfergedenken ernsthaft befassen und dies auch beispielhaft vorleben, sind dringend notwendig.

 

Die Kärntner Konsensgruppe und das Österreichische Schwarze Kreuz gedenken beispielgebend gemeinsam alljährlich zu Christi Himmelfahrt und im Sinne des verstorbenen Bleiburger Altbürgermeisters Othmar Mory dieser Ereignisse – sowohl auf Kärntner als auch auf slowenischen Boden.

 

Auch die von der Stadtgemeinde Bleiburg vorgesehenen Dialogtage zu diesem Thema könnten ein guter Beitrag zur Stärkung der Opferwürde und zu einer objektiveren öffentlichen Wahrnehmung sein.

 

Geschätzter Herr Bundespräsident, die Nachkriegsereignisse sind auch Teil einer traurigen Geschichte Österreichs und Kärntens. Über 200.000 asylsuchend (flüchtende) Menschen kamen nach Kärnten; viele wurden vorort ermordet und Abertausende von den Briten in den sicheren Tod geschickt. Auch dazu gilt es sich öffentlich zu bekennen.

 

Als grenzüberschreitende Dialoggruppe bitten wir Sie, mit uns den Weg des „Gemeinsam erinnern, gemeinsam gedenken“ zu gehen und den Opfergedenken die Würde zurückzugeben!

 

In dieser Angelegenheit wünschen wir einen direkten Kontakt zu Ihnen und hoffen auf Ihre positive Antwort.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Franz Jordan, Obmannstv. Kärntner Heimatdienst (KHD)

0043 68181114928, franz.jordan@gmx.at, office@khd.at,  www.khd.at

 

Franjo Pavić, Kulturbeauftragter des Kroatischen Weltkongresses (HSK) e.V.

www.hsk.hr, kulturna@hsk.hr   

 

Dr. Josip Stjepandić, Präsident der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und der Künste in Diaspora und Heimat (HAZUDD)

www.hazudd.academy, president@hazudd.academy

 

Literaturhinweise:

 

„Die Tragödie von Bleiburg und Viktring“ (Dr. Florian Rulitz)

 

„Liescha/Lese 1945 – Stätte des Grauens und des Gedenkens“ (Altbgm. Othmar Mory)

 

Filmtrilogie –„Die Verbrechen der Tito-Partisanen“ (KHD / Andreas Mölzer)

 

„Klagenfurter Verschwörung“ (Nikolai Tolstoy)

 

„Titostern über Kärnten – Totgeschwiegene Tragödien“ (Ingomar Pust)

 

„Völkermord der Tito-Partisanen“ (Österreichische Historikerarbeitsgemeinschaft für Kärnten und die Steiermark)

 

„Verjagt“ – Ethnische Säuberungen in Slowenien 1945/46 (Bgm. Roman Leljak)

 

„Tito‘s langer Schatten” (Dr. Wilhelm Wadl / Dr. Alfred Elste)

 

„Od Bleiburga do Hrvatskoga Gulaga“ (Želimir Kužatko)

 

„Wölfe im Frühling“ (Mijo Jurić)

 

“Roots of Serbian Aggression” (Miroslav Brandt)


 

Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara

Odgovori