Intervju Hrvatski narodni Sabor – Slavica Vučko

Vrijeme:6 min, 52 sec

 

 

U ime   Hrvatskog Svjetskog Sabora razgovaramo sa gospođom Slavicom Vučko univ. spec. Oec., financijskim stručnjakom i revizorom. Predsjednica je Inicijative Hrvatska sloga i udruge Hrvatska domovina i dijaspora. Društveno je aktivna, zalaže se za utvrđivanje povijesne  istine, koju  smatra temeljem   opstojnosti Hrvatskog naroda. Zalaže se za zajedništvo domovinske i iseljene Hrvatske. Veoma je kritična prema političkom i gospodarskom stanju u RH.

 

P.Što mislite da je uzrok stanju u kojem se kao narod i Država Hrvatska nalazimo?

O.Osnovni problem je nefunkcioniranje sustava vladavine prava.

Ne postoji program koji bi mogao gospodarstveno biti učinkovit dok pravosuđe nije djelotvorno. Hrvatsko pravosuđe umjesto da uvodi red i bude od pomoći gospodarstvenicima, najveći je potpomagač svim društvenim neredima, nezadovoljstvima, nezakonitostima.  Bez uređene pravne države nema  razvoja gospodarstva ni političkog napretka jer se gube moralne vrijednosti na kojima počiva svako društvo. Danas nije moguće voditi učinkovitu ekonomsku politiku ako se najveća moguća pažnja ne posvećuje analizi postojećeg stanja na globalnoj razini. Ne koristi se znanost koja mora jasno  dijagnosticirati stanje i položaj zemlje u globalnom sustavu.

Globalizacija je povećala propusnost državnih granica i slobodna trgovina i neoliberalizam ruši sve pred sobom. Posebna su ugroza mladim državama kakva je Hrvatska jer smo manje  konkurentni i treba nam više vremena  za prihvatiti određena pravila igre, napraviti jasan izračun i svakako analizirati posljedice otvaranja granica bez kriterija, na štetu Hrvatske.

P. Ranijim razgovorom sa  Vama spomenuli ste resurse, ma koje resurse ste mislili?

O. Hrvatska ima Ljudski i prirodni kapital kao nijedna zemlja na svijetu  proporcionalno broju stanovnika.

Hrvatska raspolaže sa značajnim svjetskim strateškim resursima koji stoje na poveznici između Europske Unije koja ima 500 milijuna stanovnika i Bliskog istoka, srednjeg i dalekog istoka. EU predstavlja najveće svjetsko tržište sada i u budućnosti. Taj veliki prirodni kapital, prirodnih koridora koji omogućavaju tranzicijski promet roba,ima rijetko koja zemlja na svijetu zapušten je i nije stavljen u funkciju. Hrvatska bi mogla imati zavidan gospodarski zamah, stavljajući prirodna bogatstva u funkciju. Izgradnjom pristupnih koridora Hrvatska bi riješila sva državna zaduženja i značajno podigla standard građana.

Upravo prirodni kapital i ljudski, kojim Hrvatska raspolaže, omogućili bi Hrvatskoj da pokrene razvoj i tako se pridruži razvijenim i uređenim zemljama. Nema opravdanja za neučinkovito upravljanje prirodnim strateškim resursima.U Hrvatskoj je nedostatna razumna i učinkovita politika. Nemamo nacionalnu ekonomsku politiku zbog političara koji se mijenjaju i nisu gospodarstvenici. Hrvatska je mlada država izišla iz obrambenog domovinskog rata, opterećena ideološkim podjelama, lažiranom povijesti, pogodna za sve vidove nezakonitosti, jer nije razotkrivena istina prethodnog režima i režimskih ljudi koji su ostali u strukturi vlasti. 

Nacionalno bogatstvo Hrvatske je njena klima, poljoprivredno zemljište, sirovine, geografska pozicija, šume, more, voda, energija, hidroelektrane, prometnice luke, nekretnine  i ljudski potencijali. Hrvatska ima čak i buru koja pokreće vjetroelektrane.

P. Na koje komparativne prednosti mislite?

O. Mislim prvenstveno na geografski položaj Hrvatske i prirodne koridore koji omogućavaju tranzicijski promet roba cestovni, željeznički, riječki i najvažniji morski promet roba jer je ekonomski za korisnike usluga najjeftiniji.

Zahvaljujući geografskom položaju i umjerenom sredozemnom klimom Hrvatska ima idealne uvjete za poljoprivredu. Gledajući geografski položaj i sve resurse kojima Hrvatska obiluje možemo svojom vlastitom proizvodnjom prehraniti sve građane. Uz ravnicu Hrvatska ima brdoviti položaj pogodan za stočarstvo. Lika nam je prazna i treba ulagati u razvoj stočarstva, koje će zadovoljit naše potrebe pa čak i potrebe izvoza u svijet kvalitetnih zdravih,  prirodnih eko proizvoda, mesa i mlijeka.

Imamo veliki potencijal za turizam. Imamo prirodne resurse da možemo zadovoljiti potrebama za zdravstvenim turizmom i odmorom za nekoliko miliona turista.

Izgradnjom prometnih koridora, razvojem poljoprivrede, stočarstva, turizma razvijaju se i prerađivačke industrije i različiti vidovi pružanja prijevoznih usluga.

Ne smije se zanemariti i razvoj prateće industrije za razvoj turizma i drugih djelatnosti ( Brodove raznih veličina od malih barkica do suvremenih kruzera). Imamo idealne uvjete za jedno i drugo.

Naš idealni geografski položaj, koji je prepoznat u zemljama EU, omogućio nam je koji je da apliciramo na programe koje je EU odobrila i za njih financijska sredstva osigurala. Prema tim programima preko Hrvatske prolazi 7 međunarodnih koridora od kojih 4 miliona stanovnika Hrvatske mogu živjeti od prijevoza roba. 

Istraživanje prirodnih resursa i geografskog položaja članica EU financirano je nepovratnim sredstvima Europske unije. Usvojenim programima  luka Rijeka treba biti glava luka za izvoz i uvoz robe iz EU  prema drugim državama Svijeta. Tim predviđenim programima Hrvatska je dobila prestižno mjesto u gospodarskom rastu i prosperitetu države Hrvatske i svih njenih građana. 

Programi sa kojima je  Hrvatski Svjetski Sabor upoznao sve predsjednike vlada i Predsjednike RH od kada su 2’10 godine  usvojeni od strane EU. Program je    podijeljeni u 7 baznih projekata koji su međusobno interakcijski povezani. Objavljeni na Internetu www.hssd.hr

Za provedbu, realizaciju projekta i apliciranje na odobrena sredstva od EU, potrebna je odluka Vlade i Sabora kao državni tijela koji upravljaju sa tim općim i javnim dobrima u interesu Hrvatske i hrvatskih građana.

Ovim projektima koje financira EU zbog geografskog položaja i značajnih svjetskim strateškim resursima, Hrvatska postaje najveće prometno čvorište ovog dijela Europe te se omogućava financijska i politička stabilnost, a da pri tom Hrvatska ne treba prodavati državnu imovinu, nacionalne resurse  niti davati u koncesiju.

Realizacijom  programa koji su dio istraživanja prirodnih resursa i geografskog položaja svih članica EU, potvrđen je izuzetan geografski položaj Hrvatske , zemlje koja je izuzetno bogata zemlja. Hrvatska je elektro energetski neovisna, turistički osebujna, pogodna za poljoprivredu, stočarstvo. 

P. Gdje smo mi danas po korištenju kapaciteta koje ste naveli.

O. Sama činjenica da je danas Luka Kopar nekoliko puta produktivnija od Luke Rijeka, potvrda je da se kapaciteti Luka Rijeka optimalno ne koriste. Istovremeno Luka Kopar više ne može primati terete jer je prekapacitirana. Žalosna je činjenica da veliki prekooceanski brodovi koji imaju duboki gaz i sa punim teretom ne mogu doći u dio Luke Kopar nego su prisiljeni pristati u Luci Rijeka, gdje moraju istovariti dio tereta  i sa manjim teretom produžiti krajnjem cilju Luci Kopar. Sve ovo upućuje na sabotažu nacionalnih interesa.

U tijeku je projekt na Riječkom prometnom pravcu koji povezuje Luku Rijeka željeznicom do granice Mađarske. Realizacijom navedenih projekata osposobiti će se željeznički sustav za ravnopravno i konkurentno sudjelovanje na europskom transportnom tržištu, te bolje prometno povezati riječka luka što će imati dugoročan utjecaj na povećanje konkurentnosti ove najveće hrvatske luke, ali najveće luke u ovom djelu sredozemlja.

P. Znači li to da po Vama nedovoljno vodimo brigu o nacionalnim interesima

O. Očigledno je zanemarivanje nacionalnih interesa kad znamo da Hrvatska ima geografski položaj koji je značajan svjetskim strateškim resursima. Gospodarska obnova Hrvatske nije u skladu sa njenim strateškim resursima. Hrvatska nije ni približno iskoristila taj regionalni značaj kao gospodarski impuls. Hrvatske luke gube na svome značaju u korist talijanskog Trsta i slovenskog Kopra. Žalosno je da je slovenski Kopar po važnosti i količini prometa prestigao Luku Rijeka. Žalosno je da Luka Rijeka sa prirodnim bogatstvima koje je daleko iznad slovenskih luka, a ne može im konkurirati. 

 

P. Što Vas je motiviralo da se priključite znanstvenicima i stručnjacima, koji su putem Hrvatskog Svjetskog Sabora, spremni staviti svoje znanje i sposobnosti u službu Hrvatskog naroda i Države Hrvatske?

 O. Pratim već duže vrijeme rad Hrvatskog Svjetskog Sabora, dio programa je slikovito prikazan na Videu 

Na samom početku me zainteresirala suradnja sa iseljenim Hrvatima, a kasnije projekt Luka – Rijeka i ulaganjima EU u njenu obnovu i razvoj.  

Rijeka luka s ostalim prirodnim resursima koji bi  se pokrenuli kroz predviđene projekte za Hrvatsku bi imali gospodarsku obnovu putem gospodarske povezanost sa gospodarstvenicima istoka i zapada.

 P. Što vas je motiviralo da se bavite tim programima?

 O. Saznanje da su osigurana financijska sredstva za realizaciju tih programa i financijski efekti koje bi Hrvatska kroz budućnost realizacijom tih projekata ostvarivala.

 

P. Kakvo je danas stanje te djelatnosti koju preferirate za izlazak iz krize RH?

 O. Stanje u Hrvatskoj, nažalost nije zadovoljavajuće,  kakvo bi moglo biti prema svim  značajnim svjetski strateškim resursima kojima Hrvatska raspolaže. Ne korištenje vlastitih resursa, vodi prekomjernom zaduživanju što za hrvatske građane nije dobro ni prihvatljivo. Imamo prirodne Bogom dane resurse da možemo prehraniti 20 miliona stanovnika, a  Hrvatska uz sve kooperativne prednosti što ima nije ni je u stanju  svojim građanima osigurati pristojan stabilan život.

 

Kraj:  Hvala Vam na Vašem razgovoru.

          Hvala i  Vama.

 

 U Zagrebu, 19.06.2020

Hrvatsko nebo

 

Facebook komentari

komentara

Odgovori