Vlada FBiH naložila nove mjere o lijekovima, sanitetskom materijalu i koordinaciji sa stožerima civilne zaštite

Vrijeme:2 min, 12 sec

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je nove mjere i naredbe s ciljem poboljšanja upravljanja novonastalom krizom uzrokovanom pandemijom koronavirusa. Mjere se odnose na opskrbu lijekova i medicinske opreme, stanja u gospodarstvu, kao i koordinacije tijela za zaštitu i spašavanje na različitim razinama vlasti.

Mjere Vlade FBiH HMS prenosi u cijelosti:

1.Nalaže se Županijskim stožerima civilne zaštite da provjere stanje zalihe lijekova i medicinskih sredstava u ljekarnama, kod veletrgovaca lijekova i medicinskih sredstava, kao i domaćih proizvođača lijekova na području županije, općine odnosno grada.

2. Nalaže se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (ili putem Vlade FBiH da zatražimo od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH) da provjeri stanje zaliha lijekova s Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 47/19 i 90/19), kao i medicinskih sredstava (posebno dijaliznog programa) kod veletrgovaca lijekova i medicinskih sredstava s područja Federacije koji se financiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti.

3. Nalaže se veletrgovcima lijekovima i medicinskim sredstvima da osiguraju da zatečene zalihe lijekova i medicinskih sredstava iz točke 2. ove naredbe budu dostupne osiguranicima u Federaciji BiH.

4. Putem Vlade Federacije BiH uputiti zahtjev prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da zabrane izvoz lijekova, zaštitne opreme, dezinficijensa i ostalog medicinskog i drugog materijala koji je neophodan u spašavanju života i zdravlja ljudi Federacije Bosne i Hercegovine u uvjetima dok je na snazi Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovan pojavom koronavirusa (COVID-19).

5.Naređuje se Gospodarskoj komori FBiH da izvrši žurnu procjenu stanja gospodarskih subjekata na teritoriju Federacije BiH koji proizvode zaštitnu opremu, te sagleda mogućnost hitne nabavke repromaterijala.

6. Naređuje se svim županijskim i općinskim/gradskim stožerima civilne zaštite da dostave žurno krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa (COVID-19) zdravstvenih ustanova na području županije, općine ili grada, a što je nerealizirana naredba Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva iz ranijeg razdoblja.

7. Naređuje referalnoj laboratoriji Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu da podatke o broju testiranih i broju pozitivnih slučajeva na koronavirus (COVID-19) dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo FBiH svakog dana u 10 i 18 sati.

8. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da agregiranu bazu podataka o osobama iz inozemstva (BH državljani i strani državljani) koji su stavljeni pod zdravstveni nadzor na graničnim prijelazima dostavljaju redovno Zavodu za javno zdravstvo FBiH.

9. Naređuje se Zavodu za javno zdravstvo FBiH da podatke o broju testiranih, broju pozitivnih slučajeva na koronavirus (COVID-19), kao i broju osoba stavljenih pod zdravstveni nadzor dostavljaju Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnom stožeru civilne zaštite, Ministarstvu civilnih poslova BiH, kao i Ministarstvu sigurnosti BiH.

 

hms.ba/ https://hms.ba/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.