Mile Prpa: Molitva Svetoj Koroni

0

 

Corona Christi

Zagreb, 17. 03. 2020

   Mile Prpa

Napomena;

Sveta Corona (Korona) je kršćanska mučenica. Rođena je oko 160 godine u Egiptu, a zbog vjernosti vjeri umorena je u Siriji.   Zaštitnica je od epidemije, a po njoj je austrijski novac kruna dobio ime jer se štuje i kao zaštitnica novca i čuvara blaga.

Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara