Roman Domović: AUTENTIČNOST SINTAGME „200 OBITELJI“

0

 

SAŽETAK: Javne osobe u svrhu dnevnopolitičkih razračunavanja predsjedniku Tuđmanu često pripisuju sintagmu „200 obitelji“ čime mu se na njegov predsjednički rad stavlja krimen loše pa čak i kriminalne pretvorbe i privatizacije koju je navodno zamislio na način da državni novac podijeli između 200 podobnih obitelji koje bi upravljale hrvatskim gospodarstvom. Sintagmu su potom preuzeli i znanstvenici i publicisti. Ona je tako postala nezaobilazni dio tekstova o pretvorbi i privatizaciji te tekstova u kojima se ocrnjuje rad i osoba predsjednika Tuđmana. Potraga za ishodištem sintagme tj. izjavom u kojoj je izrečena i provjera njezine autentičnosti pokazale su da ne postoji relevantni pokazatelj putem kojeg bi se sintagma mogla pripisati predsjedniku Tuđmanu, pogotovo u kontekstu u kojem se spominje. To izražava sumnju u tvrdnje da je predsjednik Tuđman njezin autor.

KLJUČNE RIJEČI: pretvorba, privatizacija, 200 obitelji, predsjednik Franjo Tuđman

ABSTRACT: Public entities often attributed syntagm “200 families” to President Tuđman for the purpose of daily showdowns, to put at his presidential work bad and even criminal privatization, allegedly conceived in a way that public money is distributed between 200 eligible families to manage Croatian economy. Syntagm is then used by scientists and publicists. It also became an essential part of texts

———————-

1 Stavovi izneseni u ovom članku osobni su stavovi autora i ne mogu se ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima institucije u kojoj je autor članka zaposlen niti izdavača publikacije u kojoj je članak objavljen.

———————

on conversion and privatization and texts in which denigrates the work and person of President Tuđman. Search for starting point of syntagm, ie. statement in which it is pronounced and check of its authenticity have shown that there is no relevant indicator by which to syntagm could be attributed to President Tuđman, especially in the context in which it is mentioned. It expresses doubts to the claim that President Tudjman is its author.

KEYWORDS: privatization, 200 families, president Franjo Tuđman

Uvod

U javnom informacijskom prostoru koristi se tvrdnja da je osnova gospodarskog programa predsjednika Tuđmana bio koncept prema kojem će hrvatskim gospodarstvom upravljati određen broj bogatih obitelji. Taj navodni koncept predstavljan je u različitim oblicima, ali u osnovi svakog je određen broj obitelji koje je navodno spomenuo predsjednik Tuđman. Broj obitelji s vremenom se mijenjao, a u posljednje vrijeme uvriježio se broj od 200 obitelji. Tvrdnja se upotrebljava za difamiranje predsjednika Tuđmana i njegova vođenja Republike Hrvatske za vrijeme Domovinskog rata. Njome se želi istaknuti da je predsjednik Tuđman gospodarsku moć države i državni novac podijelio među svojim, podobnim ljudima. U ovom radu traži se ishodište te tvrdnje, daje pregled njezina razvoja u medijskom i znanstvenom javnom informacijskom prostoru te utvrđuje ima li ona ikakvu stvarnu podlogu ili je u pitanju podvala koja se pretvorila u mit. Zbog velikog prostora tiskanih i elektroničkih medija te dokumenata, provjera cijelog tog prostora i svih izvora nije moguća. Stoga je ovaj rad mali dio ukupnog doprinosa utvrđivanju autentičnosti sintagme „200 obitelji“.

 

 

Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara