SVETAC DANA”Sveti Petar Fourier”

0

Francuski svećenik, utemeljitelj Kongregacije Naše Gospe koja je pružala besplatno obrazovanje djevojkama.

Danas se spominjemo sv. Petra Fouriera, francuskog svećenika i utemeljitelja Kongregacije Naše Gospe. Rođen je 30. studenoga 1565. u Mirecourtu u tulskoj biskupijiOd ranog djetinjstva pokazivao je sklonost prema krepostiPun dobroteblagsusretljivradije je podnosio pogrde i udarce nego sudjelovao u sukobima. Često se povlačio u kapelicu posvećenu Presvetoj DjeviciS 15 godina otišao je na sveučilište koje su vodili isusovciBio je ustrajan u radu i studij je završio izvrsnim uspjehomBio je toliko sklon pokori da su ga poglavari često opominjali i zahtijevali da bude popustljiviji prema sebi.

Petar je s 20 godina stupio u red regularnih kanonika sv. Augustina. Mladi je redovnik bio zaređen za svećenika 1589. godine. S 32 godine je preuzeo župničku službu koju je vršio na revan i predan način.  Zbog izuzetne naobrazbe i svetoga života, u 32. godini ljudi su ga već smatrali svecem. Osnovao je 1597. Kongregaciju sestara Naše Gospe-Kanonikinje svetog Augustina, redovničku družbu koja se posvetila besplatnoj naobrazbi siromašnih djevojaka. Katolike koji su prešli na kalvinizam vratio je natrag u krilo Majke Crkve. Nakon upornog rada uspio je ostvariti naredbu biskupa iz Toula i reformirati svoje lorenske regularne kanonike, koji su 1629. osnovali Družbu Našeg Spasitelja. Cijela Lorena postala je njegovom župom a po savjete i utjehu dolazili su mu i plemići i seljaci.

 Kada je 1630. započeo rat između Francuske i Austrije, svim je silama nastojao umanjiti glad, neizvjesnost, bolesti i strahovanja ljudi. Redovnice Naše Gospe i regularni kanonici bili su zajedno s narodom izloženi gladi, kužnim bolestima i razbojništvu. Petar je boravio u uskoj sobici, pohađao bolesnike i tješio mnoštvo naroda, koje ga je željelo vidjeti i smatralo ga živim svecem. Preminuo je u Grayu na današnji dan, 1640. godine. U proljeće 1641. pokopan je u župnoj crkvi svoga voljenoga Mattaincourta. Nad njegovim grobom diže se danas prekrasna bazilika. Petar je 1679. dobio naslov “časni sluga Božji”, a blaženim ga je 1730. proglasio papa Benedikt XIII.  Papa Leon XIII. proglasio ga je svetim na blagdan Spasova 1897. godine u crkvi sv. Petra u Rimu.  Njegova Družba sestara Naše Gospe uspješno djeluje i u hrvatskim krajevima. 

Sretan imendan slavljenicima!

hms.ba/ https://hkm.hr/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara