UKLJUČUJU SE ENTITETSKE VLADE: Vijeće ministara BiH mijenja odluku o 4G?

0

Vijeće ministara BiH moglo bi uskoro izmijeniti tek nedavno usvojenu Odluku o dodjeli dozvola za 4G mrežu i to na način da se novac prikupljen po toj osnovi usmjerava uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH.

Inače, prema ranije usvojenoj odluci, novac koji se prikupi po osnovi dodjele dozvola za 4G mrežu raspoređivao se odlukom Vijeća ministara BiH na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, a to je bio jedan od osnovnih razloga zbog čega Vlada Republike Srpske nije dala suglasnost na usvajanje te odluke, pišu Nezavisne novine.

Ipak i pored toga, Vijeće ministara BiH 11. ožujka ove godine usvojilo je takvu odluku, a nakon toga Vlada Republike Srpske od Regulatorne agencije za komunikacije BiH tražila je da se usvojena odluka izmijeni i da suglasnost za utrošak sredstava moraju dati i entitetske vlade.

Ovaj zahtjev Regulatorna agencija za komunikacije BiH je prihvatila i izradila novu odluku koja bi, nakon provedene javne rasprave i nakon što na nju daju suglasnost Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Ministarstvo financija i trezora BiH, trebao bi se naći na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH.

Podsjećanja radi, ministri u Vijeću ministara BiH usvojili su Odluku o dozvolama za korištenje radio-frekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sustava kojom je utvrđeno da je operater na ime dodijeljene dozvole za puštanje u rad 4G mreže dužan uplatiti naknadu u visini od 17,5 milijuna KM i to u pet jednakih rata.

 

 

HMS/http://hms.ba/Hrvatsko nebo

 

Facebook komentari

komentara