Sud BiH potvrdio optužnicu za Križančevo selo

Vrijeme:1 min, 55 sec

 

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 15. veljače 2019. godine, kako je portal Dnevnik.ba već pisao, optužnicu koja optuženike: Ibrahima Tarahiju, Nijaza Sivro, Rušita Nurkovića, Almira Sarajlića, Sadika Omanovića, Šaćira Omanovića i Kasima Kavazovića tereti za kazneno djelo Ratni zločin protiv ratnih zatočenika iz članka 175. stavak 1. točka a), a sve u svezi s člankom 29. i 180 stavak 1. Kaznenoga zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), dok se optuženik Ibrahim Purić tereti za kaznena djela Ratni zločin protiv civilnoga stanovništva iz članka 173. stavak 1. točke a), b), c) i f) KZ BIH i kazneno djelo Ratni zločin protiv ratnih zatočenika iz članka 175. stavak 1. točka a), sve u svezi s člankom 180. stavak 2. istoga zakona.

U optužnici se, između ostaloga, kako je priopćeno danas iz Suda BiH, navodi da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanoga sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine (ABiH) i Hrvatskoga vijeća obrane (HVO), Ibrahim Purić u svojstvu zapovjednika 325. brdske brigade ABiH i zapovjednika Taktičke grupe (TG) Sjever 3. Korpusa ABiH, Ibrahim Tarahija u svojstvu zapovjednika III. bataljona 325. bbr ABiH, Nijaz Sivro u svojstvu pomoćnika zapovjednika za sigurnost 325. bbr ABiH, Rušit Nurković u svojstvu pomoćnika zapovjednika za moral, informativno-propagandnu djelatnost (IPD) i vjerska pitanja (VP) 325. bbr ABiH, kao i predsjednik Komisije za razmjenu 325. bbr, te Almir Sarajlić, Šaćir Omanović, Sadik Omanović i Kasim Kavazović u svojstvu pripadnika 325. bbr. ABiH, dana 22.12.1993. godine prilikom unaprijed isplaniranoga i pripremljenoga napada na vojnike Hrvatskoga vijeća obrane (HVO) i civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti Križančevoga sela, Šafradina i Dubravice, općina Vitez, u kojem napadu je strijeljano najmanje dvanaest (12) vojnika HVO-a, koji su se prethodno predali, te lišene života dvije žene hrvatske nacionalnosti koje nisu sudjelovale u borbenim djejstvima, postupajući protivno odredbi članka 3. stavak 1. točka a) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. godine i odredbi članka 3. stavak 1. točka a) Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zatočenicima od 12. kolovoza 1949. godine, te protivno odredbi članka 48. i članka 51. stavak 1., 2., 3., 4. i 87. Dopunskoga protokola I – uz Ženevsku konvenciju od 12. kolovoza 1949. godine o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba.

 

Dnevnik.ba/https://www.dnevnik.ba/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara

Odgovori