Laslo Torma: Zablude i činjenice o hrvatskoj suverenosti !

0

 

 

“Jedna od “značajnih” reformi koje je uveo premijer Plenković je bilo uvođenje redovno dociranje Hrvatskog Sabora izvješćima o tome što se radi ‘tamo’ u EU, koju zastupnici, pa i cijeli hrvatski puk nedovoljno razumiju, pa i nedovoljno “ljube”. I izvješćuje on u Saboru zastupnike o tome kakve smo mi “uspjehe” polučili svojim “utjecajem” na EU odluke, i kakove smo grandiozne koristi imali od članstva u EU, no veoma lukavo, pažljivo i promišljeno izbjegava poučiti saborske zastupnike o tome o čemu možemo
samostalno, suvereno odlučivati, a o čemu ne možemo bez da dobijemo suglasnost EU, i o čemu ne možemo uopće suvereno i samostalno odlučivati. A upravo su to pitanja koje predstavljaju ključne točke u razumijevanju EU, i naše uloge u njoj. Pa da pokušamo malo rasvijetliti ta pitanja.

Kao uvod valja reći ono što malo tko zna, a to je da naše obveze i naša prava nakon pristupa u članstvo EU nisu precizirana pristupnim ugovorom, već manje poznatim Lisabonskim ugovorom, obvezatnim za sve članice EU. A po tom Lisabonskom ugovoru slijedi da je ZABLUDA da smo suverena država, jer postoje:

Područja u isključivoj nadležnosti EU-a su:

a)carinska unija

b)određivanje pravila tržišnog natjecanja nužna za funkcioniranje unutarnjeg tržišta

c)monetarna politika(eurozona)

d)očuvanje morskih bioloških resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike

e)Zajednička trgovinska politika

Također je predviđeno da Unija ima isključivu nadležnost za zaključivanje međunarodnih ugovora kada je njihovo zaključivanje predviđeno u zakonodavstvu Unije ili je potrebno da bi se omogućilo Uniji da provodi unutarnju nadležnost, ili u onom obimu kojemu to zaključivanje može utjecati na zajednička pravila.

Nadležnost podijeljena između država članica i EU su:

a)unutarnje tržište

b)socijalna politika, ali samo glede aspekata definiranih Ugovorom

c)ekonomska, socijalan i teritorijalna kohezija

d)poljoprivreda i ribarstvo, isključujući očuvanje morskih bioloških resursa

e)okoliš

f)zaštita potrošača

g)prijevoz

h)trans-europske mreže

i)energetika

j)područje slobode, sigurnosti i pravde

k)zajednička sigurnosna pitanja u području javnog zdravstva, glede aspekata definiranih Ugovorom

Područja u kojima države članice vode glavnu riječ, a Unija je ovlaštena samo podupirati, koordinirati ili nadopunjavati djelovanje država članica:

a)zaštita i poboljšanje ljudskog zdravlja

b)industrija

c)kultura

d)turizam

e)obrazovanje, stručno osposobljavanje, mladi i sport

f)civilna zaštita

g)administrativna suradnja

U područjima isključive nadležnosti EU, samo je Unija ovlaštena donositi pravno obvezujuće akte. Države članice smiju donositi obvezujuće akte samo ako su na to ovlaštene od strane Unije ili radi implementacije akata Unije.

U područjima pak, podijeljene nadležnosti i država članica EU su ovlaštene donositi pravno obvezujuće akte, međutim države članice su ovlaštene na to samo u onoj mjeri u kojoj unija nije to učinila. Kad EU odluči da više neće koristiti svoje ovlasti određenom području, države članice smiju ponovno djelovati u tom području. Ponekad je teško u praksi napraviti distinkciju između različitih vrsta nadležnosti u konkretnim slučajevima. U tom slučaju ključnu ulogu igraju tijela koja su ovlaštena na interpretiranje odredbi
Ugovora, a vrhovni arbitar je Europski sud pravde. Pri tome će odluke najčešće biti temeljene na europskom kutu gledanja, te usmjerene na jačanje integracijskog procesa.

Znajući sada ovo gore navedeno, ČINJENICA je da je jasno, da premijer brižljivo izbjegava zastupnike u Saboru, a kamoli javnost “docirati” i o tim stvarima, jer bi morao priznati da Hrvatska zapravo i nema neki ozbiljan državni suverenitet, ako od 23 navedenih nadležnosti samo u 7 može donekle samostalno odlučivati, ali i onda uz koordinaciju s EU. Ako se slučajno kojem zastupniku u Saboru “omakne” da upita zašto se donosi koji zakon,uredba ili propis, dobiva se kolokvijalno odgovor-jer je takva direktiva EU.

No istina je zapravo drugačija, nije da uvijek postoji neka direktiva za konkretni slučaj, već mi nemamo pravo donositi vlastite odluke, po vlastitoj pameti, već MORAMO raditi onako kako nam EU nalaže. I onda se ne treba čuditi tome da su Mađarska i Poljska “bad boys” EU-a, jer su to zemlje koji imaju daleko veću tradiciju samopoštovanja i samosvjesnosti od Hrvatske, pa im sve više smeta toliki gubitak suverenosti, čega postupno postaju svjesni, jer ni njihova javnost poput naše nije bila informirana o svemu što piše u Lisabonskom ugovoru, budući da ni njihovi političari koji su ih nagovorili na ulazak u EU nisu informirali o svemu što ih čeka. No mi smo uvijek posebni, borili smo da se oslobodimo od pokušaja da od nas naprave ‘homo yugoslavikuse’, da bi ‘kao guske u magli’ uletjeli u zamku da od nas naprave ‘homo briselikuse’ !

U ličnosti našega premijera već imamo savršeni primjer takvog HOMO BRISELIKUSA !

 

Laslo Torma/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara