Kršćanska razmišljanja Katica Kiš: OČE NAŠ

0

 

OČE NAŠ

Kršćanska molitva „Oče naš“ (Mt 6,9-13 i Lk 11,2-4) jest najveća i najsvetija molitva koju nas je naučio moliti sam Isus Krist, Sin božji, naš Spasitelj i Otkupitelj.

„Moja molitva nije moja, nego Onoga koji me posla.“ (Iv 7,16)

Riječi ove molitve dolaze izravno iz božjih usta, preko njegovog sina Isusa Krista. U njoj je punina tjelesnog i duhovnog života, ljubav prema Bogu i bližnjemu, nada u dolazak Kraljevstva božjega i nada u spasenje od vječne kazne i propasti.
Oče naš koji jesi na nebesima

Mi se ovom molitvom obraćamo Bogu, nazivajući ga „ocem“ , jer smo po vjeri u Isusa Krista sinovi božji i Isusova braća i sestre.

Ujedno je ta molitva znak zajedništva kršćana, jer molimo Oče „naš“, a ne samo „moj“.

Vjerujemo da je Gospodin Bog stvoritelj svega svemira i svega stvorenja na zemlji, da je svet, vječan, svemoćan, pravedan, istinit i pun dobrote, ljubavi i milosrđa prema svojim stvorenjima.

Sveti se ime tvoje!

Sa strahopoštovanjem, svjesno i s divljenjem trebamo izgovarati ove riječi. Da, zaista je sveto ime Gospodnje, jer nas pored naših grijeha nije zaboravio i napustio, te poslao svojega jedinorođenoga Sina Isusa Krista da nas izbavi od grijeha svojom smrću na Golgotskom križu. Trebamo biti svjesni da smo svi grješnici i da nam je prijeko potrebna božja ljubav, oprost i milosrđe. Samo nas naš sveti Bog može posvetiti u svojem svetom imenu, kako bi kroz vjeru u njega postali dostojni njegove blizine i prisutnosti.

Dođi kraljevstvo tvoje!

Duh božji koji prebiva u našim dušama, vapi i žudi vječno za pravim spokojem, pravoj sreći, blaženstvu i pravednom svijetu u kojem će vladati mir, istina, sloboda, pravda i ljubav. Zdušno molimo i čekajmo onaj čas kad će Isus Krist ponovno doći u slavi na zemlju i uspostaviti Kraljevstvo božje, gdje više neće biti boli niti smrti, kada knez ovoga svijeta, sotona, bude zauvijek uništen.

Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!

Kao djeca božja s puno povjerenja prepuštamo se božjoj volji s vjerom i nadom da će On za nas učiniti ono najbolje za naš tjelesni i duhovni život. Iako smo u životu pretrpjeli brodolome, nedaće i nepravde, trebamo vjerovati božjoj moći i providnosti da su poneka teška životna iskustva bila pravi božji blagoslov za naše duše. Stoga se nesmetano i smjelo prepustimo božjoj volji, božjem vodstvu i njegovoj sveznajućoj milosti, vjerujući da će on učiniti najbolje za nas na ovoj zemlji i u vječnosti.

Kruh naš svagdanji daj nam danas!

Kruh je osnovna hrana svakog tjelesnog čovjeka. Za čovjeka koji je dobar i plemenit kažu: “Dobar je kao kruh“. Tvrdi se da je smrt od gladi jedna od najstrašnijih vrsta umiranja. Kako je naš život ovdje na zemlji ograničen, s pravom trebamo moliti samo za naš kruh „svagdašnji“. Isus Krist je rekao: „Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu, nego od svake riječi što izlazi iz božjih usta“. (Mt 4,4)

Da bi zaista pravo i sretno živjeli, potrebna nam je duhovna snaga, duhovni „kruh života“ tj. vjera u spasonosnu moć Isusa Krista.

I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim!

Za naše životne prijestupe i grijehe mi se ne možemo Bogu odužiti niti platiti tu preveliku cijenu. Stoga nas samo božja ljubav i milosrđe može osloboditi od ove krivice. Cijenu za nas platio je na Golgotskom križu naš Spasitelj Isus Krist. Stoga je potrebno s vjerom u njega, moliti za oprost svih naših grijeha. Vjerujmo da će nam Bog oprostiti sve naše prijestupe, ako i mi oprostimo našim bližnjima sve učinjene nepravde, kad nas naš bližnji zamoli za oproštenje. Ovim ćemo zaista pokazati ljubav prema našim bližnjima, a sebe razveseliti i uzdići naše duhovno stanje.

I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zloga!

Napast, tj. navođenje na grijeh, svojstveno, karakeristično je samo zlome na ovoj zemlji. Stoga ne možemo pravo vjerovati da nas Bog uvodi u napast, jer je on svet, te ga moliti da nas ne uvede u napast. Bilo bi stoga bolje reći „ i izvedi nas iz napasti“ u koju smo upali. Vjerojatno se tu radi o nepreciznom prijevodu s grčkog jezika. Pravi prijevod glasi: „Ne dopusti da podlegnemo napasti!“

Samo sveti i svemogući Bog nas može izbaviti od svega zla na ovom svijetu. Trebamo ga samo stalno moliti za ovo oslobođenje.

„Doista, tko god ište prima; i tko traži nalazi; i onomu koji kuca, otvorit će se.“ (Mt, 7,8 )

S Bogom mi možemo uvijek sve činiti,
a ni vrag nam tada neće nauditi.

Ako smo s vragom u njegovoj moći
samo Bog nam opet tad može pomoći.

Neka je hvaljeno i slavljeno ime Gospodnje!

Isusu Kristu, našem Spasitelju i Otkupitelju, vječna hvala i slava, što nas je spasio i naučio pravo moliti, te molio Boga, svojega Oca, za nas:

„Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zloga.“ (Iv 17,15)

 

Katica Kiš/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara