Kršćanska razmišljanja Katica Kiš: Pravednost i nepravednost

0

 

 

Pravednost

„Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi“. Mt 5,6. „Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je Kraljevstvo nebesko“. Mt 5,10

„Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo nadodati“. Mt 6,33

„…te mi izbavljeni iz ruku neprijatelja, služimo bez straha u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje“. Lk 1,74-75

Ako znate da je on Pravednik, znate i da je svaki koji čini pravdu od njega rođen“.1 Iv 2,29

…A Isus im reče: „Carevo podajte caru, a Božje Bogu“.  Mt 12,17

Božja pravednost se temelji na Njegovim načelima i mjerilima: ljubavi, milosrđu, mudrosti, moći i oprostu.

Pravednost je idealno stanje osobnih i društvenih djelovanja, koncept  i vrijednosno načelo u raspodjeli dobara u kojem vlada poštena ravnoteža interesa i obaveza, kao i harmoničan odnos između osoba i društvenih skupina.

Pravda je sustav ili koncept pravičnog i moralnog postupanja prema fizičkim i pravnim osobama.

Pravda i pravednost se shvaća kao kazna za zlo ponašanje i nagrada za dobro ponašanje, tj. ono što čovjek zasluži svojim djelovanjem.  Regulira se na temelju božjeg i ljudskog zakona i pravnih propisa, a postiže se u poslušnosti božjem i ljudskom zakonu.

Pravednost je krjepost ispravnog odnosa prema bližnjemu, koji izvire iz ljudske duše i temeljnog osjećaja prijateljstva i ljubavi prema  bližnjima. Pravne su vrijednosti: život, sloboda, zdravlje, vlast, rad, dohodak, porez, obrazovanje…

Najistaknutiji primjer pravednosti, pokazao je onaj „dobri“ razbojnik koji je bio raspet s Isusom Kristom, jer je priznao svoju krivicu koja zaslužuje kaznu, a ujedno  i nevinost Spasitelja Isusa Krista, koji je bio nevin, a nepravedno osuđen.

U zemljama u kojima danas vlada i prakticira se  smrtna kazna i gdje se još po starozavjetnom zakonu očitava kazna „oko za oko, zub za zub“ , postoji mogućnost da se i nevinoga osudi, što se nažalost više nikad ne može ispraviti.

Ljudska pravednost je nesavršena kao što je i sam čovjek nesavršen i grješan, jer je opterećen često osobnim uvjerenjima i nedovoljnim dokazima o krivnji osuđenog čovjeka. Ljudski zakoni i propisi također su nesavršeni i „puni rupa“ te se moraju neprestano popravljati i dopunjavati. Stoga bi smrtna kazna trebala biti ukinuta u  svim zemljama svijeta, kako bi se izbjegla osuda nevinih.

„Tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša ko haljine ukaljane. Svi mi ko lišće otpadosmo i opačine naše ko vjetar nas odnose.“  Iz 64,5

Božja pravednost je savršena, jer se temelji na  principima ljubavi, milosrđu, mudrosti, moći i oprostu. U Kraljevstvu nebeskom će se nalaziti samo oni koje je Gospodin  Bog zaodjenuo opravom pravednosti koju On daje onima koji vjeruju u Isusa Krista.

„Njega je Bog izložio da svojom krvlju bude Pomirilište po vjeri, da učini očitom svoju pravednost – jer je ostavio nekažnjene prošle grijehe u vrijeme Božje strpljivosti  – da učini očitom svoju pravednost u sadašnje vrijeme i da dokaže da je pravedan i da opravdava onoga koji vjeruje u Isusa.“ Rim 3,25-26

Radošću silnom u Jahvi se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti, kao ženik koji sebi vijenac stavi, il nevjesta kad se uresi nakitom.“ Iz 61,10

Pravednost se očituje kada se:

Poštuju ljudski i Božji zakoni  (10.zapovijedi)

Održava moralna i materijalna pravednost

Poštuje  pravo svakog čovjeka na život i slobodu

Poštuje pravo glasa i komunikacije

Poštuje obiteljsko i državno pravo

Kažnjava učinjena nepravda

 

Nepravednost

„Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti Kraljevstva Božjega?“ 1 Kor 6,9

„ …umije Gospod i pobožnike iz napasti izbaviti, a nepravednike za kaznu na Dan sudnji sačuvati.“ 2 Pt 2,9

Nepravednost je kršenje Božjih zapovijedi i povreda pravnih propisa i uređenja jednog društva, namjernim kriminalnim djelima, te neizvršavanje osnovnih ljudskih obaveza za održavanje osobnog života  i života svojih bližnjih. Sinonimi nepravednosti su: nezakonitost, bezbožnost, grješnost, nevaljalost, podlost, nelojalnost…

Nepravda je poput bumeranga. Vraća se odašiljaču, jer onaj koji sije nepravdu, ne može ubrati pravednost. Što čovjek sije to će i žnjeti.

Učinjena nepravda se očituje onda kada je:

Neispunjeno obećanje

Život na tuđi račun

Ubistvo, oduzimanje života

Ratna zlostavljanja

Nepošten finacijski posao

Prevara, laž, krađa, preljub

Progonstvo i mučenje

Smrtna  kazna

Najveća pak nepravda je rat; ubijanja i masakriranja nevih ljudi. Bolje je i sto puta voditi pregovore između zavađenih i neprijateljskih naroda, nego jednom voditi ratne sukobe gdje stradaju nevini civili.  Isto tako se to odnosi na izvršavanje smrtne kazne, jer čovjek nije stvorio život i nema ga pravo oduzeti, te ovakove ljudske zakone treba što prije ukinuti. Osim toga svakom čovjeku se treba dati i druga prilika u životu za bolji početak,  kao što to daje naš Gospodin svakom grješniku. Onom čovjeku kojemu je učinjena nepravda, može se nadoknaditi šteta, ali se ne mogu izbrisati bol, patnja i suze.

„Tko sam od sebe govori, svoju slavu traži; a tko traži slavu Onoga koji ga posla, taj je istinit i nema u njemu nepravednosti“. Iv 7,18

Milosrđe, oprost i ljubav stoje iznad pravde i veće su krjeposti od nje. Stoga nastojmo kao dobri kršćani držati se više ovih krjeposti, jer  stoji: „Blago milosrdnima; oni će zadobiti milosrđe“. Mt 5,7

 

Katica Kiš/Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara