Dr. Josip Stjepandić Frankfurter Allgemeine Zeitung-u (FAZ): Odlučnost za obranu slobode i dostojanstva daje ugroženom narodu više snage nego što volja za dominacijom daje agresoru

0

 

Štovani dame i gospodo,

Još uvijek moram u nevjerici trljati oči zbog članka „Proslava s perjanicom mržnje“ (“Feiern mit dem Barden des Hasses“)  autora Michael-a Martens-a,

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kroatien-feiern-mit-dem-barden-des-hasses-15700926.html

jer mi je teško povjerovati da je FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) uopće objavio ovu nakupinu antifa ideja kao svoj prilog. Rječnik („desno radikalni vucibatina i zagovornik fašizma“, „perjanica mržnje“) također odgovara komunističkome borbenom glasilu.

Vaš autor površno niže podatke, koje je negdje našao, bez ikakve analize ili pojačava bombastične izjave, koje je netko iznio o Hrvatskoj. Kao meta služi prvenstveno glazbenik Marko Perković Thompson. Da je autor bio malo marljiviji, mogao je odmah naći što njemačka Služba za zaštitu ustavnog poretka misli o Perkoviću: „Nacionalno-konzervativnim tekstovima naziva policija ono što Thompson, koji pjeva na hrvatskome, ima u repertoaru.“

U kući FAZ svojedobno je radio intimni poznavatelj Hrvatske po imenu Johann Georg Reißmüller, bivši izdavač, koji je u svojoj knjizi „Rat pred našim kućnim vratima: Pozadina hrvatske tragedije“ (4. listopada 1991) na stranicama 163 – 165 napisao: „…Protiv srpskog ratnog stroja Hrvati se odupiru s iznenađujućom izdržljivošću. Podnosili su jedan vojni poraz iza drugog, ali se nisu dali obeshrabriti… Odlučnost za obranu slobode i dostojanstva daje ugroženom narodu više snage nego što volja za dominacijom daje agresoru…I nitko ne bi smio vjerovati da će hrvatski narod pokleknuti pred srpskom silom…“

U to vrijeme Marko Perković bio je jedan od tih ugroženih branitelja, koji je s 50 godina starom puškom marke Thompson ratovao protiv srpskih tenkova. Današnje nogometne zvijezde Modrić, Perišić, Lovren i Mandžukić bili su djeca rata, koja su strahovala za svoje očeve, suborce od Marka Perkovića.

Onda je Perković otkrio svoj glazbeni talent i skladao pjesmu „Bojna Čavoglave“ ,

koja je donosila posebno ohrabrenje za njegove suborce. Ovdje imate cijeli tekst:

“Za Dom – spremni

U Zagori na izvoru rijeke Čikole

Stala braća da obrane naše domove

Stoji Hrvat do Hrvata, mi smo braća svi

Nećete u Čavoglave dok smo živi mi

Puče tomson, kalašnjikov a i zbrojevko

Baci bombu, goni bandu preko izvora

Korak naprijed, puška gotov s’, siju pjesmu svi

Za dom braćo, za slobodu, borimo se mi

Čujte srpski dobrovoljci bando četnici

Stići će vas naša ruka i u Srbiji

Stići će vas Božja pravda to već svatko zno

Sudit će vam bojovnici iz Čavoglava

Slušajte sad poruku od Svetog Ilije:

Nećete u Čavoglave, niste ni prije!

Oj Hrvati, braćo mila iz Čavoglava

Hrvatska vam zaboravit neće nikada”

Već na prvi pogled vidi se da se citirana izjava Reißmüller-a jedva razlikuje od temeljne poruke „Bojne Čavoglave“. Domoljublje, hrabrost, požrtvovnost – niti atoma fašizma i mržnje.

Novinar FAZ-a morao bi znati takve stvari, prije nego li nekoga naslijepo optuži. Onda bi bilo jasno što povezuje Marka Perkovića, izbornika Dalića i njegove igrače: uspomene na razdoblje hrvatske tragedije, koja je  „iznenađujućom izdržljivošću“ bila pretvorena u pobjedu.

Svaka sličnost s današnjom hrvatskom nogometnom reprezentacijom je naravno posve slučajna.

Sa zlobnim autorima, koji izokrenu svaku rečenicu, Marko Perković obračunao se na svoj način u svojoj pjesmi „Dobrodošli“ iz 2013:

„Dobrodošli prijatelji moji

hvala Bogu opet smo se sreli

čisto srce nikog se ne boji

makar su nas ušutkati htjeli

Naše pjesme tuku sa svih strana

o kom pišu glava mu se traži

po metodi jugokomunista

tri put slaži, istina ne važi…”

Ostaje nada, da će vaši dopisnici iz jugoistočne Europe ubuduće češće tražiti savjet od J.G. Reißmüller-a, kojem ovim putem želim dobro zdravlje!

Sa štovanjem

Dr. Josip Stjepandić

————————————————————————————————————————-

Sehr geehrte Damen und Herren,

Noch immer muss ich meine Augen reiben über den Artikel „Feiern mit dem Barden des Hasses“ (http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kroatien-feiern-mit-dem-barden-des-hasses-15700926.html) von Michael Martens, denn es ist schwer zu glauben, dass die FAZ diese Ansammlung des Antifa-Gedankengutes als eigenen Beitrag überhaupt veröffentlicht hat. Auch seine Wortwahl („rechtsradikale Widerling und Faschismusverherrlicher“, „Bard des Hasses“) entspricht eher einem kommunistischen Kampfblatt.

Ihr Autor reiht oberflächlich die Angaben aneinander an, die er irgendwo aufgelesen hat, ohne eine eigene Analyse oder potenziert die bombastischen Aussagen, die jemand mal über Kroatien getätigt hat. Als Zielscheibe steht primär der Musiker Marko Perković Thompson. Wenn der Autor etwas fleißiger gewesen wäre, dann hätte er auf Anhieb im Web gefunden, dass der deutsche Verfassungsschutz letztes Jahr über Perković zum folgenden Ergebnis kam: „National-konservative Texte nennt die Polizei das, was Thompson, der kroatisch singt, im Repertoire hat.“

Im Hause FAZ gab es einen intimen Kenner Kroatiens namens Johann Georg Reißmüller, den ehemaligen Herausgeber, der in seinem Buch „Der Krieg vor unserer Haustür: Die Hintergründe der kroatischen Tragödie“ (4. Oktober 1991) auf den Seiten 163 – 165 schrieb: „…Gegen die serbische Kriegsmaschine wehren sich die Kroaten mit erstaunlicher Ausdauer. Eine militärische Niederlage nach der anderen haben sie erlitten, aber sie ließen sich nicht entmutigen… Der Wille, Freiheit und Würde zu schützen, gibt einem bedrängten Volk mehr Kraft als der Unterdrückungswille dem Angreifer…Und niemand sollte glauben, das kroatische Volk wird sich der serbischen Gewalt unterwerfen…“

Zu dieser Zeit war Marko Perković einer dieser bedrängten Verteidiger, der mit einem 50 Jahre alten Gewehr Marke Thompson gegen die serbischen Panzer kämpfte. Die heutigen Fußballstars Modrić, Perišić, Lovren und Mandžukić waren die Kriegskinder, die um ihre Väter fürchteten, die auf der gleichen Seite wie Marko Perković kämpften.

Dann entdeckte Perković sein Musiktalent und dichtete das Lied „Bojna Čavoglave“ (Das Bataillon aus dem Dorf Čavoglave) (https://www.youtube.com/watch?v=wiIH3V7wQDk), das ein besonderer Mutmacher für seine Kampfgefährten war. Hier der volle Wortlaut des Liedes in deutscher Übersetzung:

„Wir sind heimatverbunden!

In Zagora am Ursprung vom Fluss Čikola

Sind die Brüder aufgestanden, um ihr Heim zu verteidigen.

Es steht ein Kroate neben dem anderen

Ihr werdet nicht nach Čavoglave eindringen, so lange wir leben

Es schießen Thompson, Kalaschnikow, aber auch Zbrojevka,

wirf die Bombe und verjag die Bande weit vom Ursprung,

Ein Schritt voraus, das Gewehr schußbereit, alle singen mit

Für unsere Heimat, für die Freiheit kämpfen wir

Hört ihr serbische Freiwilligen, Bande, Tschetniks,

unser Arm wird euch erreichen auch in Serbien

Gottes Gerechtigkeit wird euch erreichen, das weiss jeder

Über euch werden richten die Kämpfer aus Čavoglave

Hört ihr die Botschaft vom Heiligen Elias:

Ihr werdet nicht nach Čavoglave eindringen, genausowenig wie früher!

Oj, Kroaten, liebe Brüder aus Čavoglave

Kroatien wird euch niemals vergessen.“

Bereits auf den ersten Blick ist es zu erkennen, dass sich die zitierte Einschätzung von Reißmüller von der Kernbotschaft der „Bojna Čavoglave“ kaum unterscheidet. Heimatliebe, Tapferkeit, Opferbereitschaft – kein Atom vom Faschismus und Hass.

Ein Journalist bei FAZ müsste so was wissen, bevor er blind beschuldigt. Dann wäre es auch klar, was Marko Perković, den Nationaltrainer Dalić und seine Spieler verbindet: Die Erinnerung an die Zeiten der kroatischen Tragödie, die dann „mit erstaunlicher Ausdauer“ zum Sieg umgewandelt wurde.

Jede Ähnlichkeit mit der heutigen kroatischen Fußballnationalmannschaft ist natürlich völlig zufällig.

Mit den bösen Autoren, die jeden Satz verdrehen, hat Marko Perković auf seine Art in seinem Lied „Dobrodošli“ (Willkommen) aus 2013 abgerechnet:

Willkommen, meine Freunde,

Gott sei Dank wir trafen uns wieder

Ein reines Herz befürchtet nichts

Obwohl man uns mundtot machen wollte.

Unsere Lieder greift man von allen Seiten an

Über wen sie schreiben und seinen Kopf verlangen

Nach der Methode der Jugokommunisten

Lüg dreimal, die Wahrheit zählt nicht…“

Bleibt zu hoffen, dass sich Ihre Südosteuropa-Korrespondenten künftig öfters ratsuchend an J.G. Reißmüller wenden würden, dem ich auf diesem Wege weiterhin gute Gesundheit wünsche!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Josip Stjepandić

 

Dr. Josip Stjepandić/Hrvatsko nebo

 

Facebook komentari

komentara