Ustavni sud RH podržao zabrane prikupljanja potpisa za referendume

0

 

Odluka Ustavnog suda Socijalističke Republike Hrvatske

 

” U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

– Iz članka 1 navodno važečega Ustava RH “

 

” Nemojmo se držati zakona kao pijan plota.

– Josip Broz Tito “

Ustavni sud je, uz izdvojeno mišljenje Miroslava Šumanovića, odbacio žalbu građanske inicijative “Istina o Istanbulskoj” protiv dopisa Državnog izbornog povjerenstva kojem su se požalili jer je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel uskratio pravo biračima da se izjasne o potrebi održavanjaŠeparovićreferenduma. DIP im je odgovorio kako nije nadležan i za predreferendumske aktivnosti već tek za nadzor nakon što se donese odluka o provođenju referenduma, piše Večernji list.

Ustavni sud ističe da i prije toga, kad se prikupljaju potpisi, građani moraju uživati dostatnu i djelotvornu pravnu zaštitu od nezakonitog postupanja tijela državne, područnih ili lokalnih vlasti usmjerene na onemogućavanje ili otežavanje provođenja inicijative. I, konstatira, kako mogućnost takve zaštite postoji. Ustavni sud obrazlaže kako organizacijski odbori ne trebaju tražiti dopuštenje već samo prijaviti policiji sva mjesta gdje će prikupljati potpise. A na Ustavnom sudu je odluka o ustavnosti referendumskog pitanja, a ne na predstavničkim i izvršnim tijelima na državnoj i lokalnoj razini, niti oni smiju otežavati ili onemogućavati prikupljanje potpisa.

Načelnici, općina, gradonačelnici i župani ne mogu i ne smiju preuzimati ovlasti Ustavom dane drugim tijelima, u konkretnom slučaju Ustavnom sudu. Ustavni sud ne isključuje, iznimno, mogućnost svoje intervencije u predreferendumskoj fazi postupka, pa i da o uočenim neustavnostima i nezakonitostima izvijesti Hrvatski sabor. Ali da bi reagirao u toj fazi postupka mora biti riječ o grubom kršenju pravila demokratske procedure, odnosno o postupku koji dokida ili ozbiljno narušava pravo građana na izjašnjavanje o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma. Te okolnosti moraju biti “izuzetne, prijetnja onemogućavanju ostvarenja prava stvarna, a druga sredstva neučinkovita. U konkretnom slučaju nije riječ o takvim okolnostima”, odlučio je Ustavni sud.

O bazičnom zdravom razumu

Šumanović se s tim ne slaže. “Bazični zdravi razum nalaže zaključiti da sprječavanje prikupljanja potpisa za referendumsku inicijativu izravno potkopava samu bit prava na referendum”. On drži kako se tu radi o drastično nezakonitom i protuustavnom postupanju čelnika izvršne vlasti na lokalnoj razini koji je svoju servisno-tehničku pomoćnu ulogu oko osiguranja prostornih uvjeta pretvorio u poziciju političkog komesara koji na području “svoje” lokalne jurisdikcije ne dopušta svjetonazorski i politički “neprihvatljive” sadržaje, uključivo i referendumske inicijative, posve neovisno o ustavnoj i zakonskoj regulaciji ove problematike.

“Energičnost Gradonačelnikovih formulacija podsjeća na feudalnu formulu “cuius regio, illius religio” (čija zemlja, onoga i vjera) sadržanu u članku trećem augsburškog vjerskog mira iz 1555. god., neprijeporno nespojivu s pravnim standardima i civilizacijskim vrijednostima demokratskog pluralističkog društva”, napisao je Šumanović, navodeći za postupke Vojka Obersnela da je to destrukcija koja u svojoj biti negira demokraciju i ustavni poredak. Njegov stav o referendumskim inicijativama ne smije se odraziti na prava građana da prikupljaju potpise za referendumsku inicijativu. Stoga se Šumanović ne slaže s drugim sucima kako tu nije riječ o izuzetnim okolnostima koje bi iznimno obvezivale Ustavni sud da intervenira i u predreferendumskoj fazi postupka, prenosi Večernji list u članku novinara Marinka Jurasića.

 

hkv/https://www.hkv.hr /Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara