RODNA IDEOLOGIJA I PEDOFILIJA – NAPAD NA HRVATSKI OBRAZOVNI SUSTAV

Vrijeme:5 min, 15 sec

 

Istanbulska konvencija – zakonsko cementiranje uz kontrolu vanjskih čimbenika

 

U važećemu Kurikulu Zdravstvenoga odgoja, koji je sastavila Štulhoferova ekipa u vrijeme ministra Jovanovića, promiče se RODNA IDEOLOGIJA u nastavnoj cjelini koja se zove Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje.

U okviru te cjeline nalaze se teme: Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina i  Stavovi i predrasude, a u njima su definirani sljedeći ishodi: definirati odgovorno roditeljstvo, usporediti medicinska, religijska i feministička stajališta o prekidu trudnoće, opisati suvremene promjene vezane uz brak (kasnije stupanje u brak, porast rastava, kontroverze vezane uz istospolni brak) i obitelj (različiti tipovi obitelji), analizirati različite pristupe (znanstveni, religijski i aktivistički) ljudskoj homoseksualnosti,  razlikovati pojmove transseksualnost i transrodnost, prepoznati različite oblike nasilnog ponašanja i diskriminacije prema pripadnicima seksualnih manjina, izgraditi vrijednosti prihvaćanja i tolerancije seksualnih različitosti, objasniti pojam stava, stereotipa i predrasuda, objasniti utjecaj stavova, stereotipa i predrasuda na psihičke procese i ponašanje, navesti primjere stereotipa i predrasuda.

No, u toj je cjelini perfidno i đavolski pod temom: Brak, roditeljstvo i obitelj, za koju je predviđen jedan sat obrade na satu razredne zajednice, skriveno i promicanje PEDOFILIJE. Naime, u okviru toga sata određuje se kao ishod: analizirati odredbe Deklaracije o seksualnim pravima Svjetske zdravstvene organizacije, definirati pojam seksualnog zdravlja i opisati najčešće seksualne poteškoće u populaciji mladih. (Kurikulum zdravstvenog odgoja – AZOO-a www.azoo.hr/images/zdravstveni/Kurikulum_ZO.pdf, str. 36).

No, takva deklaracija Svjetske zdravstvene organizacije ne postoji, nego je to deklaracija Svjetskoga seksološkog kongresa. U njoj se traže seksualna prava za sva ljudska bića jer jedino njihova ostvarenja osiguravaju cjelovito zdravlje, zapravo, traži se ozakonjenje i promicanje pedofilije, što se vidi iz ova dva članka te Deklaracije:

Čl. 4. Pravo na seksualnu jednakost. Odnosi se na slobodu od svih vrsta diskriminacije bez obzira na spol, rod, seksualnu orijentaciju, dob, rasu, društvenu klasu, vjeru, te fizičku ili emocionalnu različitost.


           Čl. 10. Pravo na sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti. Obrazovanje o

           seksualnosti jest cjeloživotni proces, koji počinje od rođenja, i treba uključivati sve

           društvene institucije.  (Deklaracija o seksualnim pravima – ŽENSKA SOBA  zenskasoba.hr/podrucja-rada/seksualna-prava/deklaracija-o-seksualnim-pravima/)

 

Deklaracija se može naći na web stranicama feminističke udruge Ženska soba – Centar za seksualna prava, a seksualna prava nazivaju se osnovnim i općim ljudskim pravima,  dok se sama udruga bavi nasiljem nad ženama i promidžbom LGBTQ prava. Ta udruga već sada odlično surađuje s državnim institucijama (pravosudnim, odgojno-obrazovnim, vladinim institucijama…), što se može provjeriti na njihovim stranicama. Povezana je u mrežu sa sličnim sličnih udrugama, koje su protiv Hrvatske, pa i s Platformom 112 i REKOMOM:

AWID – Udruženje za ženska prava i razvoj (www.awid.org ), ASTRA Network – Mreža ženskih organizacija iz centralne i istočne Europe za seksualno zdravlje i reproduktivna prava (www.astra.org.pl ), ACTA Anti corruption anti trafficking action – Mreža nevladinih organizacija iz istočne Europe za borbu protiv trgovanja i korupcije. Euro-mediteranska zaklada Anne Lindh, Europska transrodna mreža (www.tgeu.net), Feministička lista protiv silovanja u ratu u zemljama nastalim na području bivše Jugoslavije, ILGA – Međunarodna lezbijska i gej asocijacija (www.ilga.org), Inicijativa za kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo u odgojno obrazovni sustav, Inicijativa za uvođenje zdravstvenog odgoja u odgojno obrazovni sustav, Građanska koalicija Stop rizičnom spolnom odgoju, Koordinacija LGBTIQ Hrvatske, Nacionalni odbor za borbu protiv trgovine ljudima, Platforma 112, PETRA mreža – mreža NVO-a za prevenciju i eliminaciju trgovanja ženama (www.petra-nvo.net), REKOM – Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji, Regionalna mreža protiv seksualnog nasilja, SeeQ mreža (www.seequeer.net), SVRI – Sexual Violence Research Initiative (www.svri.org), Trans Aid (www.transaid.hr), Trans mreža Balkan, WAVE – Women Against Violence Europe (www.wave-network.org), (Umrežene smo – ŽENSKA SOBA zenskasoba.hr/zenska-soba/umrezene-smo/).

 

Ratifikacija Istanbulske konvencije bit će im vjetar u leđa jer će im omogućiti da svoju teoriju i praksu za novac poreznih obveznika unesu legalno i zakonom zaštićeno u sustav odgoja i obrazovanja uz svesrdnu podršku i kontrolu stranoga tijela, tj. organizacije GREVIO. Za to će im poslužiti upravo oni članci koji su u Istanbulskoj konvenciji sporni, a koji se ne mogu mijenjati niti se na njih može staviti primjedba.

Naime, upravo je za to uveden članak o temeljnim pravima, ravnopravnosti i nediskriminaciji.

U Istanbulskoj konvenciji, koja navodno štiti žene od nasilja, u Čl.4. – Temeljna prava, ravnopravnost i nediskriminacija, u stavku 3. stoji: Stranke će osigurati provedbu odredaba ove Konvencije, a osobito mjera za zaštitu prava žrtava, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su spol, rod, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnim manjinama, imovinsko stanje, rođenje, seksualna orijentacija, rodni identitet, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, bračno stanje, migrantski, izbjeglički ili drugi status.

 

Ako je već sada Ženska soba – Centar za seksualna prava (a ona je ovdje samo ogledni primjer sličnih udruga) uključena u sustav pravosuđa i obrazovanja kao partner (što se može vidjeti s njihovih stranica i zaključiti iz višegodišnjih aktivnosti), sasvim je logično da će tražiti i sve ostalo što joj se Istanbulskom konvencijom nudi, odnosno s namjerom priprema. A jasno je, u svjetlu iznesenih činjenica, da brojni pedofilski sadržaji u lektiri (već objavljeni na internetu), na stanicama kurikula nisu slučajni, nego s namjerom uvršteni u prijedlog kurikula Hrvatskoga jezika. Jer da su slučajni, ‘pročešljala’ bi se lektira nakon skandala u emisiji na HTV-u kada je voditelj Mirko Fodor pročitao takve scene iz djela Zorana Ferića, a na pitanje novinarke Karoline Vidović-Krišto zamjenica ministrice znanosti i obrazovanja Lidija Kralj odgovorila je nebuloznim „vjerovanjem u kompetenciju naših profesora koji će to znati staviti u kontekst“ na što ju je odmah demantirao prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak. Nakon pritiska medija ta knjiga krišom nestala s popisa. Ali je ostao još dugi  niz naslova s jednako opasnim ili još opasnijim pedofilskim sadržajima. A gospodin Ferić nakon svega postao je predsjednikom Društva hrvatskih pisaca!

 

http://hrvatskonebo.com/hrvatskonebo/2018/02/28/udruga-lavice-zastita-i-pomoc-zrtvama-pedofila-zajedno-s-jos-dvije-udruge-i-dvije-gradanske-inicijative-uputile-su-pismo-predsjedniku-hrvatske-vlade-predsjedniku-hrvatskog-sabora-svim-saborskim/

 

Ovo je još jedan dokaz svjesnoga napada na našu djecu i mlade preko politike, obrazovanja i  kulture. Tko to ne vidi, slijep je ili se pravi slijepim.

 

Uredništvo Hrvatskog neba 

 

 

.