FB komentar – Marko Kvesić imamu Ceriću: Ceriću, zar su bošnjački (unitaristički) političari ti koji rastjeruju dim ‘čovićeve vatre’, pa ni spomena o njima. Ili vi svojim ‘dobronamjernim’ pismom Hrvatima taj dim činite gušćim i otrovnijim?

0

 

 

http://hrvatskonebo.com/hrvatskonebo/2017/12/21/planetarni-bezobrazluk-imama-cerica-u-velikobosnjackom-pamfletu/

 

Ceriću, zar su bošnjački (unitaristički) političari ti koji rastjeruju dim ‘čovićeve vatre’, pa ni spomena o njima. Ili vi svojim ‘dobronamjernim’ pismom Hrvatima taj dim činite gušćim i otrovnijim?

Vi kao čovjek, pripadnik bošnjačkoga naroda/manjina u HR, u ZG imali ste bolji položaj, nego što ga Hrvati pripadnici konstitutivnoga naroda u BiH imaju.

Možda Čović loži, sa Dodikom ( oba iz BiH), a vi kao i ostali unitaristi ložite, zamagljujete, dimite, sa nekim koji ni blizu BiH-a nisu, a ne bi trebali ni biti.

Uputi pismo bošnjačkim političkim elitama, neka osiguraju punu jednakopravnost Hrvatima u BiH ( barem do one mjere što ste vi kao manjina u HR imali)!

Vama u HR kao manjini nitko ne bira predstavnika ( i ne treba), a probošnjački unitaristi ne dopuštaju pripadnicima konstitutivnoga HR naroda u BiH da biraju svoje predstavnike.

I govorite, o nekakovome dimu, vatri, te uporno govorite, o Bosni (sigurno, ne slučajno), ni spomena o Hercegovini ( kao da je šugava, a najzdraviji dio države, zvane BiH).

Uvaženi Ceriću, zapamti država koju nazivate Bosnom je BIH. ‘Samo da znate’!

Dobro bi bilo da uputite pismo bošnjačkim unitaristima, pa ih upozorite, kako su na opasnom kursu, tj da vode politiku poput Miloševića. A takova politika je proizvela nestanak Jugoslavije (hvala Bogu) i mnoge žrtve.

Vjerujem kako Vam nije želja proljevanje krvi, kao i nestanak BiH kao države. A ovo sve u svrhu prijateljskih odnosa, prema narodu komu i Vi pripadate, kao i pune ravnopravnosti Hrvata, u državi, zvanoj BOSNA I HERCEGOVINA.

 

FB Komentari/Marko Kvesić /Hrvatsko nebo 

Facebook komentari

komentara