dr.Josip Stjepandić: Pismo njemačkome veleposlaniku Schultze-u

Vrijeme:7 min, 45 sec

 

Štovani gospodine Schultze,

sa zgražanjem sam primio na znanje Vaš najnoviji Twitter-status, u kojem sliku s hrvatskim zastupnikom Beusom Richemberghom dijelite uz komentar: „Veleposlanik Thomas E. Schultze nakon današnjeg sastanka sa saborskim zastupnikom Beusom Richemberghom: šokiran sam uvredama, napadima i prijetnjama smrću na društvenim mrežama upućenim članu njemačke zajednice u Hrvatskoj i zastupniku Hrvatskog sabora. Osuđujem te napade.“

Svaki imalo razuman čovjek sigurno će Vas poduprijeti u Vašoj osudi svakog nasilja. Unatoč tomu, Vašu poveznicu s gospodinom Beusom Richemberghom smatram pogrješnom, kontraproduktivnom te vrlo škodljivom za Njemačku.

Dne 28. lipnja 2013, dva dana prije ulaska Hrvatske u Europsku Uniju, tadašnja neokomunistička saborska većina donijela je zakon (tzv. Lex Perković), koji je privremeno spriječio izručenje dvojice bivših čelnika udbe Njemačkoj. Nakon prijetnje sankcijama od strane Europske Unije zakon je ipak izmijenjen, dvojica osumnjičenika bili su izručeni te potom na Visokom zemaljskom sudu u Münchenu 3. kolovoza 2016 zbog ubojstva osuđeni na doživotne zatvorske kazne. Obojica osuđenika vođenje postupka označili su korektnim.

Donošenju tzv. „Lex Perković“ slijedila je besprimjerna kampanja blaćenja u očigledno kontroliranim hrvatskim medijima, punim poruge i potcjenjivanja Njemačke. Jedan od najžešćih zagovornika tzv. „Lex Perković“ bio je gospodin Beus Richembergh u svome svojstvu kao član Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav u hrvatskome Saboru.

Bilo je tako ružno, da se svaki pristojan Hrvat morao crvenjeti od srama!

Samo iz ovog razloga gospodin Beus Richembergh za cijeli svoj vijek diskvalificirao se za bilo koju suradnju s Njemačkom te bi ga se trebalo kloniti kao sugovornika!

Osim toga, gospodin Herr Beus Richembergh je u najmanju ruku prijeporna osoba, ako je vjerovati mrežnim izvorima. Kao sin muslimansko-bosnjačkog oca i majke Hrvatice u djetinjstvu je nosio majčino prezime Beus, sve dok s 20 godina nije dodao prezime Richembergh. Niti Beus niti Richembergh ne mogu se naći u javno pristupnim popisima njemačkih prezimena. Stoga je neobjašnjivo, kako je on mogao doći do njemačkog podrijetla, pogotovo jer se po iskazu svjedoka neko vrijeme izjašnjavao kao Srbin odnosno Židov.

Dalje je gospodin Beus Richembergh iznova bio optužen da je bio posebno vjerni pristaša jugokomunističkoga režima. Tereti ga se da je prijavio dvije kolegice učenice te nastavnicu zbog školskog rada o junačkoj operi „Nikola Šubić Zrinjski“, zbog čega su one bile progonjene od jugokomunističkog režima. Isto tako ga se tereti, da je kao žbir kodnog imena Odisej radio za udbu.
Sve ove optužbe, koje se lako mogu naći u mreži, prenosim s nužnom rezervom, jer one dolaze iz različitih izvora te su moguće manipulirane na štetu gospodina Beusa Richembergha.

Svakako je znakovito da gospodin Beus Richembergh kao javna osoba nikad nije osjetio potrebu zatražiti ispravak netočnoga navoda, da ne govorim o tome da bi tužio donositelja takvih vijesti. Isto tako nije pokazao krsni list, kojim bi dokazao njemačko podrijetlo.

Stoga moram poći od toga da nisu sve optužbe protiv gospodina Beusa Richembergha neutemeljene.

Naposljetku je gospodin Beus Richembergh uvijek iznova privlačio pozornost napadima na Katoličku Crkvu i njezine vjernike, koji čine 86% pučanstva u Hrvatskoj. Isto tako, on je jedan od „fašizatora“ tj. osoba, koje u javnosti šire pogrješnu sliku o tobožnje rasplamsanome fašizmu u Hrvatskoj. Još dugo će ostati u sjećanju njegova kampanja protiv udruge „U ime obitelji“, samo zato jer su se usudili pokrenuti uspješan referendum za zaštitu braka i obitelji.

Svake godine provedem 20 do 30 dana u Hrvatskoj, gdje posjetim različita mjesta i priredbe, te snimam i mogu Vam pod zakletvom potvrditi da još nisam sreo neku koja bi približno zaslužila oznaku „fašist“.

Iz svih gore navedenih razloga gospodina Beusa Richembergha smatram moralno vrlo prijepornom osobom (kolokvijalno: trovač bunara), koji nema što traziti u društvu njemačkoga veleposlanika!

Istodobno javljeno mi je iz Zagreba da njemačko veleposlanstvo odbija zamolbe za razgovor, kao npr. gospođe Rozalije Bartolić, predsjednice Udruge udovica Domovinskog rata, koja od 14. veljače 2017 uzaludno čeka na termin kod Vas.

Gospođu Bartolić poznajem kao smirenu osobu, koja s ponosom i dostojanstvom podnosi svoju tešku sudbinu. Stoga ne bih znao zašto su vrata njemačkoga veleposlanstva zatvorena za nju, pogotovo što bi puno toga mogla ispričati o stanju u Hrvatskoj.
Vi ste, štovani gospodine Schultze, počinili teške pogrješke, koje se ne bi smjele dogoditi njemačkom veleposlaniku. Da ste moj suradnik, smjesta bih Vas otpustio.

Ovo pismo ću u kopiji poslati Vašim pretpostavljenima, članovima vanjskopolitičkoga odbora njemačkoga Bundestaga te pojedinim zastupnicima u Bundestagu, u očekivanju, da dijele moju kritiku te Vas žurno zamijene drugim veleposlanikom, koji ne će ponosno pozirati s udbaškim žbirom.

Sa štovanjem

Dr. Josip Stjepandić

 

Sehr geehrter Herr Schultze,

mit Entsetzen nahm ich Ihren jüngsten Twitter-Status zur Kenntnis, in dem Sie ein Foto mit dem kroatischen Abgeordneten Beus Richembergh mit einem Kommentar teilen: „Ich bin geschockt über die Beleidigungen, Angriffe und Morddrohungen an den Sozialnetzen, die an das Mitglied der deutschen Gemeinschaft in Kroatien und den Abgeordneten im kroatischen Parlament gerichtet wurden. Ich verurteile diese Angriffe.“

Jeder einigermaßen vernünftige Mensch wird Ihnen in Ihrer Verurteilung jeglicher Gewalt bestimmt zustimmen. Allerdings halte ich Ihren Bezug zum Herrn Beus Richemberg für verfehlt, kontraproduktiv und dem Ansehen der Bundesrepublik äußerst schädlich.

Am 28. Juni 2013, zwei Tage vor dem Eintritt Kroatiens in die Europäische Union, wurde von der damaligen neokommunistischen Mehrheit im kroatischen Parlament ein Gesetz (das sog. Lex Perković) verabschiedet, das die Auslieferung von zwei ehemaligen hochrangigen Offiziere der Jugo-Stasi in die Bundesrepublik zunächst verhinderte. Nach Androhung von Sanktionen seitens der EU wurde das Gesetz doch geändert, die beiden Beschuldigten ausgeliefert und schließlich vom OLG München am 3. August 2015 wegen Mord jeweils zur lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die beiden Verurteilten haben die Prozessführung als fair bezeichnet.

Der Verabschiedung des „Lex Perković“ ist eine beispiellose Schmutzkampagne in den offensichtlich kontrollierten kroatischen Medien gefolgt, voll Häme und Herabwürdigung gegenüber der Bundesrepublik. Einer der heftigsten Befürworter des „Lex Perković“ war Herr Beus Richembergh in seiner Eigenschaft als Mitglied des Ausschusses für Verfassung, Geschäftsordnung und das politische System im kroatischen Parlament.

Es war so übel, dass sich jeder anständige Kroate rot hat schämen müssen!

Alleine aus diesem Grunde hat sich Herr Beus Richembergh für jede Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik lebenslang disqualifiziert und sollte als Gesprächspartner tunlichst gemieden werden!

Ferner ist Herr Beus Richembergh eine zumindest zwielichtige Person, wenn man den Quellen aus dem Web vertraut. Als Sohn eines moslemisch-bosniakerischen Vaters und kroatischer Mutter hat er als Kind den Mutternamen Beus getragen, bis er schließlich im Alter von 20 Jahren den Zusatz Richembergh angehängt hatte. Weder Beus noch Richembergh findet man in den öffentlich verfügbaren Verzeichnissen deutscher Familiennamen. Somit ist unerklärlich, wie er zu der deutschen Abstammung kommt, zumal er sich laut Zeitzeugen zeitweise auch als Serbe bzw. Jude ausgegeben haben soll.

Weiter wurde Herr Beus Richembergh immer wieder beschuldigt, ein besonders treuer Anhänger des jugokommunistischen Regimes gewesen zu sein. So wurde es ihm zur Last gelegt, zwei Mitschülerinnen und Ihre Lehrerin wegen eines Aufsatzes über die heroische Oper „Nikola Šubić Zrinski“ angeschwärzt zu haben, weswegen sie vom jugokommunistischen Regime verfolgt wurden. Ebenfalls wurde ihm zur Last gelegt, als Spitzel mit dem Code-Namen Odisej für die Jugo-Stasi gearbeitet zu haben.
Ich bringe all diese Anschuldigungen, die im Web gefunden werden können, mit der nötigen Reserve, weil sie aus verschiedenen Quellen stammen und möglicherweise zum Schaden von Herrn Beus Richembergh manipuliert sind.
Bemerkenswert ist allerdings, dass Herr Beus Richembergh als öffentliche Person zu keinem Zeitpunkt den Bedarf verspürt hatte, etwas richtigzustellen geschweige denn die Urheber solcher Meldungen zu verklagen. Ebensowenig hat er eine Abstammungsurkunde vorgelegt, um seine deutsche Abstammung zu nachzuweisen.

Somit muss man davon ausgehen, dass die Anschuldigungen gegen Herrn Beus Richembergh nicht alle unbegründet sind.
Schließlich wusste Herr Beus Richembergh immer wieder durch Angriffe gegen die Katholische Kirche und ihre Mitglieder, die 86% der Bevölkerung in Kroatien ausmachen, aufzufallen. Ebenso ist er einer der „Faschisatoren“ d.h. Personen, die in der Öffentlichkeit das falsche Bild über den angeblich aufflammenden Faschismus in Kroatien verbreiten. Noch lange wird seine Kampagne gegen den Verein „U ime obitelji“ (Im Namen der Familie) in Erinnerung bleiben, weil er sich getraut hat, eine, schließlich erfolgreiche Volksabstimmung zum Schutz der Ehe einzuleiten.

Jedes Jahr verbringe ich 20 bis 30 Tage in Kroatien, besuche verschiedene Orte und Veranstaltungen, mache Filmaufnahmen und kann Ihnen unter Eides statt versichern, dass ich noch keiner Person begegnet bin, die die Bezeichnung „Faschist“ annähernd verdient hätte.

Aus den allen oben genannten Gründen halte ich Herrn Beus Richembergh für eine moralisch höchst bedenkliche Person (umgangsprachlich: Brunnenvergifter), die in Gesellschaft eines deutschen Botschafters nichts verloren hat!
Währenddessen berichten mir andere Person aus Zagreb, dass die deutsche Botschaft Gesprächsgesuche ablehnt, so z.B. Frau Rozalija Bartolić, die Vorsitzende der Witwenorganisation, die seit dem 14. Februar 2017 vergeblich auf einen Termin bei Ihnen wartet.

Frau Bartolić kenne ich als eine besonnene Frau, die ihr schweres Schicksal mit Würde trägt. Daher wüsste ich nicht, warum die Tür der deutschen Botschaft für sie geschlossen bleibt, zumal sie viel über die Zustände in Kroatien zu erzählen hätte.
Sie haben, sehr geehrter Herr Schultze, schwere Fehler begangen, die einem Botschafter der Bundesrepublik nicht unterlaufen dürfen. Wenn Sie mein Mitarbeiter wären, dann hätte ich Ihnen fristlos gekündigt.

Dieses Schreiben werde ich in Kopie an Ihre Vorgesetzen, die Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages sowie die einzelnen Bundestagsabgeordneten weiterleiten in der Erwartung, dass sie meine Kritik teilen und Sie kurzfristig ablösen werden mit einem Botschafter, der mit keinem Stasi-Spitzel stolz posieren wird.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Josip Stjepandić

 

Hrvatsko nebo

Facebook komentari

komentara

Odgovori